Nyheter

Vil sikre båtlivet

Høyre og Venstre ønsker at det legges til rette for flere småbåtplasser i Oslo. Nå vil de fremme dette for bystyret.

Oslo har lange tradisjoner for et aktivt båtliv og mange i Oslo har muligheten til å ha egen båt blant annet fordi det er tilrettelagt for kommunale småbåthavner.

Les også: Vil ta elva tilbake

Stort behov

Med en by i vekst blir det også behov for flere båtplasser slik at det å eie båt kan gjøres tilgjengelig for innbyggerne. Samtidig har det av historiske årsaker vært uklare reguleringsforhold for båtforeningene. Disse bør en gang for alle avklares slik at båtforeningene får tydelig og forutsigbare rammer for sin utvikling, heter det forslaget som Høyre og Venstre i bystyret står bak.

Privat forslag

– Dette er et privat forslag fra Eirik Lae Solberg (H), Pia Farstd von Hall (H) og Espen Ophaug (V), men siden de to sistnevnte er på reise, blir det Lae Solberg og meg som fronter dette i egenskap av gruppeledere, sier Guri Melby (V) til Dagsavisen.

Ingen av dem har noe nært forhold til båtlivet, men de elsker å være på sjøen.

– Jeg er fra Trøndelag, og der bruker vi båten til å fiske med. Ikke for å kose oss på sjøen, sier Guri Melby med et smil.

– Jeg kan godt tenke meg å ha båt selv, og elsker å være på fjorden i båt når jeg har sjansen, sier Solberg.

Oslo er en unik hovedstad på mange måter, hvor vi har både tilgang til marka og fjorden som rekreasjonsområder.

– Båtlivet er en viktig del av kulturen i Oslo. Men det har ikke stått øverst på agendaen, sier Venstre-lederen.

– I Oslo har vi tradisjonelt hatt mer fokus på marka enn på båtlivet. Det har kanskje vært med å skape et inntrykk av at båtlivet bare er for noen, legger Eirik Lae Solberg til.

I Norge finnes det i dag rundt regnet 750.000 tusen fritidsbåter.

– Vi ønsker at flere i Oslo skal ha mulighet til å ha båt, og ønsker at det etableres rundt 2.000 nye båtplasser. Disse stedene er spredt langs sjøkanten, som Lysaker, Filipstad, Akershuskaia, Ljansbruket, Paddehavet og Sørenga, sier Høyre-politikeren.

På Akershuskaia, der hvor toll og politibåten i dag ligger, hvor de også har fullriggeren Christian Radich som nabo, ser de for seg at det etableres en ny gjestehavn.

«I løpet av en sesong mottar Oslo mange besøkende sjøveien. I dag benytte besøkende småbåthavner og anlegget på Aker Brygge. Oslo kommune har ikke en egen gjestehavn med et godt sanitæranlegg som er lett tilgjengelig for besøkende. Dette er vanlige i andre nordiske land», heter det videre i forslaget.

Les også: Flere «båtkirkegårder» avslørt i Oslofjorden

Båtby

– Det er viktig at vi gjør Oslo, som en fjordby enda mer tilgjengelig som båtby, sier Guri Melby.

Forslagsstillerne ønsker at Bystyret ber byrådet lage en småbåt-strategi for å sikre flere båtplasser, samt vinterlagringsplasser for småbåter. Strategien legges fram som egen bystyresak innen 30. juni 2017.