Nyheter

Livet er tilbake i Akerselva

Det ble nesten kroken på døra for Akerselva. I stedet er det igjen kroken i vannet.

Bilde 1 av 2

Fem år etter at nesten alt liv i Akerselva ble drept av 6.000 liter klor, går det igjen laks og sjøørret der. Nå er det blitt så mange av dem at det igjen er forsvarlig å tillate fiske, mener både Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Les også: New York Times: Akerselva – blant Europas fineste

700.000 yngel

I går fikk klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og Oslos ordfører Marianne Borgen (SV), æren av å innlede fiskesesongen.

– Det er fantastisk at det bare fem år etter klorutslippet, selges fiskekort igjen, mener Helgesen.

Den muligheten har ikke kommet av seg selv. I etterkant av utslippet i mars 2011, har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) satt ut 700.000 laks- og sjøørretyngel i Akerselva.

– Det tar ett til to år før yngelen drar ut. De første tilbakevandringene til elva skjedde i fjor. Da registrerte vi 500 fisk, de fleste av dem på mellom ett og tre kilo. Den største var en laks på 12 kilo, forteller Bjørn Torp, daglig leder i OFA.

Så langt i år har bare 19 fisk passert fisketelleren i elva, men Torp tar det for gitt at antallet tar seg mye opp ut over sommeren.

– Hva tenker du om klorutslippet i dag?

– Vi furtet i ett døgn. Så sa vi at dette må vi fikse, og så begynte vi å kultivere fisk på nytt, svarer Torp.

– Bøtenivået på vei opp

Klorutslippet, som hadde sin kilde i Oset vannrenseanlegg, førte til mye kritikk av Vann- og avløpsetaten og utløste en bot på 4 millioner kroner til Oslo kommune. Bare to ganger tidligere er det blitt ilagt like store bøter på grunn av utslipp til vann, opplyser Hans Tore Høviskeland, leder av Miljøkrimavdelingen i Økokrim.

I 2001 fikk Norzink en bot på 4 millioner kroner for utslipp av 40 kilo kvikksølv i Sørfjorden i Hardanger.

I 2013 fikk Uno-X Energi en tilsvarende bot etter at 121.000 liter dieselolje rant ut i Karmsundet mellom Karmøy og Haugesund.

– Straffenivået er blitt skjerpet og det er fulgt opp av domstolene. Bøtenivået er på vei opp, konstaterer Høviskeland.

– Skal ikke lønne seg

– I denne type saker er oppmerksomheten også blitt rettet mer mot personer, og ikke bare mot foretakene. Det er eksempler på at personer er blitt dømt til fengsel ved den-ne typen overtredelser, fortsetter han.

– Hvorfor er det viktig med strenge reaksjoner i slike saker?

– Det er viktig av allmennpreventive hensyn, slik at industriforetak og andre får et signal om at de må sørge for å skjerpe sikkerheten. Det er utrolig viktig at det ikke skal være lønnsomt med slike utslipp.

– Hva synes du om at fisken er tilbake i Akerselva nå?

– Det er svært gledelig. Jeg både håper og tror på en bedre framtid for Akerselva nå.

Klorutslippet er likevel ikke det seneste utslippet til elva. I desember 2012 lekket 19.000 liter fyringsolje fra en varmesentral inne på området til Oslo universitetssykehus, Ullevål, ut i elva.

– Innimellom har vi også sett skum og sånt som vi ikke alltid har funnet kilden til, forteller Terje Wivestad, fiskeforvalter ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Hvordan er forholdene i Akerselva nå?

– Heldigvis er naturen sterk. Det meste av bunnlivet og fisk, alger, fugl og amfibier er tilbake etter klorutslippet.

– Kan vi igjen oppleve at mesteparten av livet i elva blir drept?

– Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har gjennomgått alle rutiner og sikkerhetssystemer, og gjort mye for å bedre dem. Når det ikke har vært andre store hendelser på lenge, har det også å gjøre med at mye av industrien langs elva nå er borte. Så jeg vil si at risikoen er mye mindre.

Les også: Tar opp kampen for nasjonalpark i Østmarka

Forsetter utsettingen

I Oslomarkas fiskeadministrasjon legges det uansett planer om videre utsett av fiskeyngel i årene framover.

– Siden 1985 har vi opplevd stadige tilbakeslag i dette arbeidet, med stor fiskedød, forteller Torp.

– Et fravær av utsetting av fiskeyngel, vil føre til at fisken forsvinner fra Akerselva, tror han.

Dette underbygges av fiskestatistikken. I 1995 ble det registrert en samlet fangst på 800 kilo. I 1997 ble det fisket 149 kilo fisk i elva. I 2000 endte det med ikke mer enn 13 kilo.

– Da satte vi i gang med yngelproduksjon igjen, og det var vi godt i gang med, da mesteparten av livet i elva gikk tapt i 2011, forteller Torp.

Han har en klar formening om hva som må til for at det skal bli mer fisk i Akerselva, ut over at potensielle utslippskilder holder pottetett.

– Ved Nedre Foss er det blitt bygd en fisketrapp. Nå ønsker vi oss flere fisketrapper, slik at både laks og ørret kan komme seg lenger opp i elva. Fram til de kommer på plass må vi fortsette å sette ut fisk.

Fortsatt for de få

Selv om det nå er åpnet for fiske i Akerselva igjen, er det med klare begrensninger. Blant annet er det slik at det til å begynne med maksimalt vil bli solgt 15 døgnkort for voksne som vil prøve fiskelykken. Fiskedøgnet starter klokka 06.00 om morgenen. I tillegg åpnes det for 10 døgnkort for juniorer. Skillet mellom de to gruppene går ved 18 år.

De som får noe på kroken, må la fisken svømme sin vei hvis den er under 35 centimeter. Fiskere får heller ikke lov til å avlive mer enn tre fisk i løpet av ett døgn. Fiskesesongen går bare fram til 30. september.

Verken Vidar Helgesen eller Marianne Borgen fikk noen fisk så lenge Dagsavisen bivånet deres innsats i går.

– Vi er blitt noen erfaringer rikere. Framover må vi gjøre alt vi kan for å bevare elvas kvaliteter, sier Borgen.

Les også: Det ble ikke asfalt

Nyeste fra Dagsavisen.no: