Nyheter

Ønsker natt-bane

Oslo Frp ønsker at T-banen skal gå døgnet rundt i Oslo. – Det er bedre bruk av pengene å se på nattbusstilbudet, mener samferdselsbyråden.

I bystyrets muntlige spørretime sist onsdag, stilte Aina Stenersen (Frp) spørsmålet til byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), om dette bør utredes.

Les også: Ruter om natta

Skuffet

– Frp mener at døgnkontinuerlig T-bane bør utredes, og eventuelt startes opp som et prøveprosjekt. Vi må stoppe med å ta beslutninger innen kollektivtrafikken så langsomt. Og satse på nye prosjekter med effektiv fremdrift, sier Stenersen til Dagsavisen.

– Jeg ble skuffet over at hun ikke ville svare på spørsmålet om de ville utrede dette. Hun bare svarte at de satser på kollektivtransport i Oslo, sier Aina Stenersen.

– Døgnkontinuerlig T-bane er bra for økonomien, miljøet, arbeidsplasser og utviklingen av et attraktivt kollektivtilbud i Oslo. Om MDG skal nå sitt mål om å redusere biltrafikken med 20 prosent i Oslo innen 2020, må nye innovative prosjekter til, legger hun til.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg sier hun deler Stenersens ønske om å styrke kollektivtilbudet også på natta, men er skeptisk til nattåpen T-bane.

– Jeg synes det er flott at Aina Stenersen tar opp hvordan vi kan styrke kollektivtilbudet på natta. Jeg er imidlertid opptatt av å få mest mulig kollektivtransport for pengene. Da er ikke døgnkontinuerlig drift av T-banen veien å gå, sier byråden til Dagsavisen.

Les også: Fornyet linjenett

Går hele døgnet

I dag er det to døgnkontinuerlige bussruter i Oslo, 31-bussen mellom Fornebu og Grorud, og 37-bussen mellom Helsfyr og Nydalen.

– Alle skulle gjerne hatt bussen utenfor døra. Også på nattetid. Det ville gjort oss tryggere, og vi ville sluppet å ta taxi hjem fra byen. Jeg mener vi heller bør se på hvordan vi kan forsterke tilbudet på nattbussene, sier hun.

Bedret sikkerheten

For å bedre sikkerheten for passasjerene, har Ruter engasjert vektere for å ivareta sikkerheten på Jernbanetorget og på holdeplassen i Brugata.

Byråden mener det er en bedre bruk av penger å utvide busstilbudet, enn å kjøre T-bane hele døgnet.

– Det skyldes at T-banen er mye dyrere å drifte med færre passasjerer som det vil være på natten. Dessuten foregår mye av vedlikeholdet om natten, sier byråden.

Oslo vokser mye, og flere store kollektivprosjekter vil tvinge seg fram i årene som kommer.

– Oslo satser mye kollektivtransport. Men vi kan ikke få alt vi ønsker oss. Vi prioriterer de store prosjektene, sier hun.

For Oslos del er ny T-banetunnel prioritert. Les mer her: Vil bygge T-banetunnel først

– Vi jobber på spreng gjennom Oslopakke 3 for å få til dette. Ny T-banetunnel gjennom Oslo vil være et av de mest lønnsomme samferdselsprosjektene i Norge, og det haster med å få dette på plass, sier byråden.

Les også: Rekord for buss og skinner

Mer fra Dagsavisen