Nyheter

Bruker internett til å dele sorgen

De siste seks månedene har det, kommet til 2.500 minnesider på nett med vel 700.000 besøkende. Dermed er internett blitt et sted vi sørger, deler sorgen og bearbeider den.

Bilde 1 av 2

Jølstad begravelsesbyrå inviterer til panelsamtale i Litteraturhuset i Oslo tirsdag, om aktuelle problemstillinger og dilemmaer omkring gravferdsritualer i endring og sorg i sosiale medier.

– Volumet i minnesider forteller om behovet for å dele sorg. En annen ting er at det er et godt eksempel på et sted der folk kan skrive minneord som de etterlatte kan ta del i og ikke hadde fått oppleve uten en minneside, sier administrerende direktør Jan Willy Løken i Jølstad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tradisjoner

Han peker også på at vi har blitt et flerkulturelt og multireligiøst samfunn med de endringer i skikker og tradisjoner det fører med seg.

Psykolog Ole Andre Solbakken, førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved universitet i Oslo jobber med sorg. Han mener webbasert sorg kan være et gode, men ikke for alle. Sorg og bearbeiding av tap er å føle på tristheten og forsone seg med tapet av en du har mistet og aldri skal ha kontakt med igjen.

Knytte bånd

Sorg handler om å omstille seg og søke relasjoner med andre og knytte nye bånd, ifølge han.

– Hvis man kan tillate seg å la tristheten bevege seg gjennom deg, gråte og åpent tillate andre å komme til og støtte deg, da kan sorgen være en fin prosess. Den er smertefull, men er du åpen er det naturlig for andre å slippe til i sorgen, sier Solbakken.

Han mener videre at en minneside på nett kan tjene samme formål som et gravsted.

– Det er en måte å forholde seg til det triste på og bedre enn ikke å la seg bevege, sier Solbakken.

Les også: Bruker gravlundene som park

Psykolog er betenkt

En slik sorgprosess og minneside kan komme i veien og forstyrre selve sorgen. Man gjør seg ikke ferdig. Det kan være noe som forstyrrer.

– Man skriver om sorgen der på skjermen og legger ved bilder. Noen kan klore seg fast i sorg og tap og vente på feedback der på nettet. Dette kan bli en måte å dyrke sorgen på og da ville jeg være betenkt. Kanskje sorgarbeid ansikt til ansikt ville vært en bedre løsning i slike situasjoner? Jeg er litt engstelig for at dette, for enkelte, kan være en måte å unnvike og unngå å forholde seg til sorgen på. Jeg tror at det å gjøre denne typen ting på nettet vil bidra positivt så lenge vedkommende er i stand til å la seg bevege av sorg, dele den og la andre slippe inn. For andre kan den hindre sorgarbeidet og være destruktiv, sier Solbakken.

Hos Den siste reisen, et beravelsesbyrå som spesialiserer seg på skreddersydde gravferder, merker de også en økning i minnesider på nett og lanserer egne onsdag.

– Jeg har en del av de samme tankene og driver minnesider selv. Det er stadig færre som går til gravplassene og tenner lys. På minnesidene kan du gjøre det når du kan og har lyst, sier daglig leder Pia Cyrén i Den siste reisen.

Les også: Nordmenn planlegger sin egen gravferd