Nyheter

Terningkast 6 til Tine

KOMMENTAR: Framtidas storbyer har et bilfritt sentrum.

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) støtter de rødgrønne oslopartienes ambisjon om et bilfritt sentrum. FOTO: NTB scanpix

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ikke vært blant statsrådene med best score når Dagsavisen har trillet terninger. Men i dag ville hun ha fått terningkast 6 for det hun uttalte til VG. I intervjuet gir statsråd Sundtoft støtte til byregjeringens forslag om å gjøre Oslo sentrum bilfritt.

Leder for Stortingets næringskomité Linda Hofstad Helleland (H) sammenlignet tidligere i uka bilfritt sentrum med en «Berlin-mur». Sundtofts meninger var nok ikke ment som et angrep på partifellen, men det er i alle fall slik at hun med denne uttalelsen river muren og erstatter den med noe som har livets rett.

LES OGSÅ: Det skal bli bilfritt i Oslo sentrum

Statsråden viser til at det i dag bare er sju prosent som bruker bil til jobb i Oslo sentrum. Byens borgere har langt på vei allerede tilpasset seg et sentrum fritt for privatbiler. Folk reiser kollektivt, går eller sykler til jobben i sentrum. Tine Sundtoft mener at flere byer burde følge Oslos eksempel. Hun peker på Strøget i København som et godt eksempel. Strøget ble bilfritt for over 40 år siden til københavnernes og ikke minst turistenes store glede.

All moderne byplanlegging tar utgangspunkt i et bilfritt sentrum. Det skjer overalt i Europa, så vel som i Nord-Amerika. Bilfrie soner betyr bedre klima og renere luft. Byplanleggerne og framsynte politikere prioriterer i dag folks helse og trivsel foran privatbilen. Bil i sentrum er gammeldags tenkning. Nye forretninger legges til steder der kundene kommer til fots. Oppblomstringen av elegante merkevarebutikker i Oslo foregår i gater uten stor biltrafikk.

Det er noen bilfrie gatestumper i hovedstaden, men mange som er enveiskjørte. Paradegaten Karl Johan er i praksis fri for privatbiler. Den tidligere så trafikkerte Torggata er for det meste bilfri. Grubbegata og Akersgata foran Stortinget er også stengt for biltrafikk. Disse gatene ble sperret for biler som et resultat av attentatet 22. juli.

LES OGSÅ: Taperne sutrer og klager

Bilfritt sentrum i Oslo er ikke en helt ny idé. Det forrige byrådet var ikke fremmed for tanken om å innføre bilfrie soner. Men som vi vet, går det ofte tregt med å få politikken gjennom den byråkratiske kverna. Hovedgata på Grünerløkka, Markveien, er et godt eksempel. På 1960-tallet, da politikerne ikke visste bedre om støy og forurensning, var det planer om å bygge motorvei gjennom området. Planene falt på grunn av lokal motstand. I 2010 vedtok bystyret å gjøre nedre del av Markveien fri for biler. Vedtaket ble dessverre aldri satt ut i livet og Markveien kveles nå av biltrafikken. Markveien kan være et fint sted å starte for den nye byregjeringen. Herved oppfordret.

Jeg tror Raymond Johansens byregjering vil lykkes med å gjøre Oslo sentrum bilfritt. Det kommer ikke til å skje neste år. I løpet av fire år er Raymond i mål. Bilfritt sentrum passer som hånd i hanske til klimaforlikets mål å om få folk over på trikk og bane, sykkelveier og gågater.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Det blir tøffere å få satt en brems på biltrafikken inn mot Oslo. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) truer med å frata byen statlige penger til kollektivtrafikken hvis byregjeringen åpner Oslopakke 3. Lokalpolitikerne i Asker og Bærum mobiliserer for å få realisert den nye motorveien de ble lovet i sin tid.

Men det som var riktig for ti år siden, kan være galt i dag. Klimatrusselen har rykket mye nærmere. Nå er hovedstaden dømt for dårlig luftkvalitet. Utgiftene til motorveien har steget fra 20 til 40 milliarder.

Oslopakke 3 må uansett pakkes opp. Det er allerede bestemt at det skal forhandles på nytt om veiprosjektet. Oslos forhandlere vil ikke motsette seg at Asker og Sandvika får en løsning som kurerer deres trafikkhodepine. De må til gjengjeld gå med på at det blir mindre biltrafikk den siste veistrekningen inn til Oslo. Et kompromiss langs denne veien ligger snublende nært.

Arne Strand

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen