Nyheter

– Lite verktøy i kassen

Elisabeth Grieg mener regjeringen må brukere sterkere lut om de skal få flere kvinner inn i topplederstillinger.

I dag blir skipsreder Elisabeth Grieg (56) tildelt YS’ likestillingspris for å synliggjøre at det er langt igjen før vi får likestilling næringslivet.

Grieg har særlig vært tydelig på at Norge må få flere kvinnelige toppledere i næringslivet.

Fredag la regjeringen fram sin likestillingsmelding, som blant annet skulle svare på hva regjeringen skal gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.

– Jeg synes det er lite konkret og at tiltakene i meldingen er litt ulne. Det virker som om regjeringen har lite verktøy i kassen sin, sier Grieg til Dagsavisen.

Dagsavisen på lederplass: «En ny toppledelse der 18 av 21 direktører er menn. Det er nesten ikke til å tro.»

LES OGSÅ: – Blir ikke flere lederkvinner av dette

Mer kvotering

Grieg, som er en av Norges mest profilerte næringslivstopper, mener regjeringen for eksempel kunne turt å diskutere om man bør kvotere mer inn i styrene:

– Det har vært for lett å gjemme seg bak at man er et AS og ikke et ASA. Det er ulogisk. Jeg mener man bør kvotere også innenfor AS-selskaper over en viss størrelse og med et visst antall ansatte, sier Grieg.

Hun sier hun ikke har så sterke meninger om hvor stor kvinnekvoten bør være, men viser til at ASA-styrene har en kvinnekvote på 40 prosent, noe som ifølge Grieg er «et godt tall».

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

40/60

Grieg mener pappaperm er et viktig verktøy for å fremme likestillingen i næringslivet. Hun er bekymret for hva regjeringens endringer i pappapermen kan føre til.

– Vi ser at i enkelte miljøer, spesielt finans, slår det uheldig ut. I den grad man ønsker seg bred likestilling i hele næringslivet, så blir det feil hvis det finnes enkle måter å komme seg unna delingen av foreldrepermisjonen på. Jeg synes vi bør arbeide mot å ha en bestemt deling. Jeg synes heller vi kan gå mot 40/60 enn den veien regjeringen har gjort, sier Grieg.

Hun legger til:

– Jeg forstår at regjeringen verken tror «tvang» i pappapermen eller kvotering er et godt verktøy. Det bærer også meldingen preg av. Men jeg har tatt til orde for at vi må få et tydelig regelverk som vi har på andre områder som sykefravær og miljøutslipp. Det mangler i denne meldingen, sier Grieg.

LES OGSÅ: Grieg blant Støres utvalgte

Utelatt familien

Både NHO og venstresidepolitikere synes det er kritikkverdig at regjeringen har valgt å utelate familiepolitikken fra likestillingsmeldingen. Politikk for familie kommer i en annen melding. Grieg er enig i kritikken:

– Jeg sliter også litt med det grepet: Det er ikke sånn at når jeg går på jobb lar jeg min personlighet ligge hjemme. Jeg er like mye mor og bestemor når jeg går på jobb. Familieliv og arbeidslivet henger sammen, sier Grieg.

På plussiden, roser hun regjeringen for å sette i gang rapportering og synliggjøre «best practise» hos bedrifter som lykkes med å ansette kvinner på topp.

– Å legge opp til synliggjøring og krav til rapportering er veldig bra og viktig på veien videre. Når Telenors nye ledergruppe på 21 personer kun har tre kvinner, viser det at glasstaket er sterkt. Vi har en jobb å gjøre og vi skal ikke gi oss før vi har nådd fram, sier Grieg.

LES OGSÅ: Taus om kvinnelige Telenor-kandidater

Mer fra Dagsavisen