Nyheter

Én av fire byggearbeidere er innleid

Fast ansatte fortrenges av arbeidere som kan sendes vekk på én times varsel. Bruken av innleid arbeidskraft i byggenæringen er mangedoblet siden 2007.

I snitt er mer enn én av fire arbeidere på byggeplassene i Oslo og Akershus innleid, viser en ny rapport som Manifest senter for samfunnsanalyse har utarbeidet for Fellesforbundet.

• Andelen er høyest for riving, rigg og drift, der over fire av ti er innleid.

• Men den er også høy for rørleggerarbeid, der nærmere tre av ti er innleid.

LES OGSÅ: Byggebransjen frykter liberalisering

Billigst

Tallene har kommet fram ved at fem avdelinger av forbundet har kartlagt byggeplasser i Oslo og Akershus. Rapporten slippes i forbindelse med Fellesforbundets landsmøte som startet denne helgen.

– Til tross for et kjempemarked i Oslo og Akershus, ser vi omtrent ingen nyrekruttering i byggebransjen, sier organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Fellesforbundet.

– Dette er bekymringsfullt. Vi ser at entreprenørene velger de billigste løsningene i stedet for å gå for den norske modellen, med faste ansatte, sier han.

De siste åtte årene er antallet fast ansatte fagarbeidere blitt mer enn halvert hos de seks tradisjonelt største entreprenørene i Oslo-regionen, fra 1.100 i 2007 til 500 i høst, viser rapporten. Nå har de seks største bemanningsbyråene over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks største entreprenørene. Arbeidsstokken som leies inn via bemanningsbransjen, består nesten utelukkende av utenlandske statsborgere.

LES OGSÅ: Vil stramme inn på ledd i byggebransjen

Én times varsel

Ullmann ser også rene «cowboytilstander» når det gjelder arbeidsforhold: Fast ansatte fortrenges av arbeidere som kan sendes vekk på én times varsel om det plutselig ikke er arbeid å gjøre. De får ikke lønn under sykdom, ikke overtid og ikke tillegg for å jobbe i helger og på kvelder. Den innleide østeuropeerens inntekt ligger på omtrent 65 prosent av den norske håndverkerens, ifølge rapporten.

«Konsekvensene av de dramatiske endringene innen østnorsk byggebransje ser ut til å bli bortfall av retten til fast ansettelse, lavere produktivitet og kvalitet, dårligere lønns- og arbeidsvilkår, langt færre lærlinger og alvorlig svikt i rekrutteringen til byggfagene,» er den alarmerende konklusjonen i rapporten.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

– Undergraver bransjen

Utviklingen med stadig færre fast ansatte og stadig mer innleid arbeidskraft kan ikke fortsette, mener Ullmann.

– Dette undergraver hele byggebransjen. Bemanningsbransjen må reguleres kraftig. Vi må tilbake dit vi var før år 2000, med kun faste ansettelser. Vi må stimulere til faget og få yrkesstoltheten tilbake, sier han.

I dag har mange, og da særlig offentlige byggeprosjekter, krav om lærlinger på byggeplassen.

– Men det holder ikke å dekke seg bak én lærling innen hvert fagområde. Det må fysisk være flere lærlinger. I rørfaget, som jeg har best kjennskap til, har det nesten vært en halvering i antallet lærlinger som bedriftene tar inn i forhold til i fjor. Årsaken er at de henter billig arbeidskraft fra utlandet, sier han.

Byggebransjen er inne i en ond sirkel og biter seg selv i halen, mener Boye Ullmann.

– Vi ser også en dramatisk nedgang i byggfag på skolene. Årsaken til dette er sosial dumping og bemanningsbyråer som leier inn arbeidskrafta til dårlige lønns- og arbeidsvilkår, i stedet for at det blir satset på rekruttering, sier han.

LES OGSÅ: Svart arbeid for 420 mrd. kroner

Arbeidsministeren: – Gir arbeidskriminalitet full oppmerksomhet

Arbeids- og sosial­minister Robert Eriksson (Frp) er bekymret over tilstandene i deler av bygge­bransjen.

– Arbeidslivskriminalitet er alvorlig, og totalt uakseptabelt. Derfor har kampen mot arbeidslivskriminalitet min største oppmerksomhet. Høyre- og Frp-regjeringen er svært opptatt av å skape et arbeidsliv hvor det er lett å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring, skriver Robert Eriksson i en e-post til Dagsavisen.

Innleie

– Det kan være grunn til bekymring når det gjelder veksten i innleie i byggebransjen i Oslo, men jeg må legge til at dette er en helt annen situasjon enn det som gjelder for innleie generelt. Etter det vi vet ligger innleie av arbeidskraft på et stabilt nivå et sted mellom en og to prosent av arbeidsstyrken totalt, sier han.

De siste årene er fast ansatte blitt halvert, mens de seks største bemanningsbyråene har over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks største entreprenørene, viser rapporten til Manifest Tankesmie.

– Arbeidstilsynet har under denne regjeringen fått myndighet til å sjekke avtaler om utvidet innleie, som det finnes en del av i byggebransjen. Nye regler om dette trådte i kraft i sommer. Vi er opptatt av å følge utviklingen få dette området nøye. Derfor har vi satt i gang et flerårig forskningsprosjekt om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet som løper fram til 2018, sier han videre.

LES OGSÅ: Kutter trygda til arbeidsløse hvis de ikke vil flytte

Handlingsplan

I januar 2015 la regjeringen fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet.

– Regjeringen og jeg holder trykket oppe på gjennomføringen sammen med partene i arbeidslivet. Handlingsplanen betyr blant annet bedre samarbeid mellom offentlige kontrolletater, skjerpe krav ved offentlige anskaffelser (færre ledd i kontraktskjeden) og kontroll av HMS-kort i sanntid, legger arbeidsministeren til.

– Vi har også styrket innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i hvert eneste årsbudsjett: Derfor blir det gjennomført flere koordinerte tilsyn under H/Frp-regjeringen, enn under noen annen regjering. Regjeringen har også økt straffene for alvorlig brudd og medvirkning til brudd på både arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, sier Eriksson.

Nyeste fra Dagsavisen.no: