Nyheter

Kutter trygda til arbeidsløse hvis de ikke vil flytte

Arbeidsløse må takke ja til jobber andre steder i landet. Hvis ikke, mister de trygda i 12 uker.

Av Frode Rønning, FriFagbevegelse.no

Folk som mister jobben må være villig til å flytte for å få ny jobb. Regjeringen øker nå «straffen» for dem som takker nei til ny jobb eller tiltaksplass.

I dag kan Nav stoppe dagpengene i åtte uker for dem som enten sier opp jobben selv eller takker nei til jobb eller tiltaksplass. Regjeringen vil øke denne venteperioden til 12 uker.

LES OGSÅ: Tusenvis av flere tiltaksplasser for arbeidsløse

Vestlendinger må flytte

Arbeidsdepartementet skriver at folk må være rede til å flytte for å få ny jobb. Dette skriver departementet: «Det er særlig viktig å håndtere mobilitetskravene i dagpengeregelverket når ledigheten varierer mye mellom ulike deler av landet.»

Dette betyr at arbeidsløse vestlendinger må takke ja til jobber i eksempelvis Nord-Norge eller Østlandet. Hvis ikke, stopper Nav trygda i 12 uker.

Regjeringen ønsker med andre ord at arbeidsløse i områder med høy arbeidsløshet må bli mer aktive i å søke jobb i andre deler av landet. Hvis de takker nei til jobber de blir tilbudt, selv om jobben er på en annen kant av landet, blir det stopp i dagpengene.

LES OGSÅ: Her er LO-økonomenes anbefalinger til Erna og Siv

Vil understreke den enkeltes ansvar

Statssekretær Kristian Dahlberg uttaler at endringen skal understreke den enkeltes ansvar ved selvforskyldt arbeidsløshet.

«Det er ikke urimelig at en som selv har sagt opp en jobb uten rimelig grunn eller som uten rimelig grunn vegrer seg mot å ta imot et jobbtilbud, selv må bære en større del av de økonomiske konsekvensene av dette,» skriver Dahlberg i en e-post til FriFagbevegelse.

LES OGSÅ: Professor mener boligbobla vokser med skatteforslag

Vil ikke kreve mer mobilitet

Dahlberg mener regjeringen ikke skjerper kravet til mobilitet, til tross for at den skriver at «Det er særlig viktig å håndtere mobilitetskravene i dagpengeregelverket når ledigheten varierer mye mellom ulike deler av landet.»

– Skjerpingen av sanksjonene betyr ikke at mobilitetskravene i seg selv skjerpes, understreker Dahlberg.

Ledigheten har økt betydelig i flere vestlandsfylker mens den er mye lavere i andre fylker.

FriFagbevegelse spør departementet hva Nav vil gjøre for å håndheve mobilitetskravene i dagpengeordningen, men Dahlberg ber oss rette dette spørsmålet til Nav.

Hva skjer med de arbeidsløse?

FriFagbevegelse ber Dahlberg svare på hvordan et bortfall på trygda i 12 uker vil slå ut for arbeidsløse:

«Bakgrunnen for endringsforslagene her er et ønske om å understreke den enkeltes ansvar for selvforskyldt arbeidsløshet. Det er ikke urimelig at en som selv har sagt opp en jobb uten rimelig grunn eller som uten rimelig grunn vegrer seg mot å ta imot et jobbtilbud, selv må bære en større del av de økonomiske konsekvensene av dette,» svarer Dahlberg.

Må folk flytte?

Vi spør Dahlberg om hva departementet vil si til dem som må ta med familien og flytte til et annet sted i landet for å finne ny jobb:

– Dagpengemottakere med omsorg for små barn, kan unntas fra kravet om full geografisk mobilitet. Dette fremgår direkte av folketrygdloven § 4-5, som omhandler kravet om å være reell arbeidssøker: Dersom alder eller tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie tilsier det, kan medlemmet regnes som reell arbeidssøker selv om vedkommende søker deltidsarbeid eller bare søker arbeid innenfor et begrenset geografisk område, svarer Dahlberg.

Les mer om statsbudsjettet på frifagbevegelse.no

Mer fra Dagsavisen