Nyheter

Men køen forsvant ikke helt...

Det var mindre trafikk enn vanlig, men E18-køen var der, til tross for NAF, NSB og Ruters køstunt tirsdag morgen. Likevel gikk køtiden ned med 30 prosent på det beste.

Bilde 1 av 6

Da Dagsavisen kjørte fra Asker til Slependen klokken sju tirsdag morgen, gikk det greit helt til avkjøringen til Ikea på Slependen.

Men da lyste bremselysene fra de mange som lever et køliv om om morgenen opp.

Vi har et helikopter oppe, og ut i fra de rapportene vi har fått, så er det mindre trafikk, og den flyter lettere,  sa P4s Morten Scott Jansen til Dagsavisen ved halv åtte tiden.

Andre påpekte at det var Statens Vegvesen selv som stod bak en del av køen. De driver med med prøvetellinger ved Sandvika, og blinkende gule lys, og arbeidere i gule vester, fikk bilistene til å bremse opp.

Og sånt skaper kø.

Men på parkeringsplassen på Ikea var det bare brede smil å se, selv om køen gled sakte forbi på E18 noen meter unna.

Dette er en kjempeartig dag, og dette er et eksperiment. Og det er allerede  en suksess, sa administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF), Stig Skjøstad til Dagsavisen da kampanjen «Kampen om tiden» ble lansert.

NAF har beregnet at dersom eksperimentet skal lykkes, må antall biler reduseres med omtrent 15 prosent – noe som utgjør 600 biler.

Det å snu folks vaner handler om å ha et jevnlig tilbud. Ikke et enkelt stunt som i dag. Men vi har pekt på hva som er løsningene, sier han.

Tirsdag ettermiddag fikk NAF tallene, som fortalte at stuntet var vellykket.

– Vi fikk i  ettermiddag de offisielle tallene, og de viser at køtiden inn til Oslo mellom seks og sju på morgenen gikk ned med 30 prosent. Mellom sju og åtte 28 prosent, og mellom åtte og ni bare 17 prosent. De siste tallene skyldes et uhell ved Høvik, og da blir det kø, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal til Dagsavisen.
Dette er tall som er sammenlignet med en vanlig tirsdag i september.

NY TJENESTE: Nå kan du leie naboens bil

Innfartsparkering

250 av parkeringsplassene på Ikea var gjort om til innfartsparkering tirsdag morgen. Og selv om det store rushet uteble, så var det jevnt tilsig av folk som ville parkere bilen, og ta bussen inn til Oslo i stedet for å sitte i kø.

Vanligvis kjører jeg elbil sammen med en kollega, og da kan jeg bruke kollektivfeltet. Men i dag er jeg alene, og da passer det bra å parkere her og ta bussen til sentrum, sier Andreas Keller, som synes det er veldig bra å prøve å endre folks vaner på denne måten.

Det er et håp om spare tid, og jeg synes dette er et interessant prosjekt, sier han, før han haster bort til bussen.

Også Ruter og Ikea hadde satt opp ekstra busser til Oslo, og på den første Ikea-bussen inn til Oslo var det bare fire passasjerer.

NSB satte opp 2.000 ekstra seter fra Drammen tirsdag morgen. Hvor mange som valgte dette var det ingen som hadde oversikt over tirsdag morgen.

Vi har ikke fått noen rapporter på dette ennå, men ut i fra hva vi ser av trafikkflyten, så er det nok en del som har valgt dene løsningen, sier NSB-sjef Geir Isaksen til Dagsavisen.

  Hvorfor kan dere ikke øke kapasiteten med 2.000 plasser hver dag?

I dag har vi satt inn tog vi vanligvis ville hatt inne til vedlikehold, som vi i dag har satt inn i trafikken som et enganstlfelle. Men på lengre sikt håper at vi kan kjøre så stor kapasitet hver dag. Noe som er mulig om vi har nok tog, ser NSB-sjefen.

Mange vil nok gjerne kjøre kollektivt, men for de som må få logistkken til  gå opp med henting og bringing er bil fortsatt førstevalget.

Kollektivtransporten henger sammen med mye. Man må ha en fornuftig overgang mellom det å bruke bil og reise kollektivt. Da må vi ha en helhetelig løsning, hvor vi legger inn gode innfartsparkeringer, sier han.

NSB har enå ikke noenednelige tall på hvor mange som tok toget.

– Noen eksakte tall har vi ikke. Vi hadde folk ute på både Drammen og Asker stasjon, og rapportene vi har fått, sier at mange valgte å ta toget på grunn av denne aksjonen. Det var god stemning, og det var passasjerer i alle de ekstra vognene vi satte opp, sier kommunikasjonsrådgiver i NSB Persontog, Gina Scholz til Dagsavisen.

-  Vi har veldig mange passasjerer i rushtiden, så det skal en veldig økning til om vi skal merke det umidelbart, sier hun.

KOMMENTAR:

Ruter frakter daglig 880.000 passasjerer, og de 600 færre bilene på E18 som skal til for å ta bort køen, tilsvarer 1.000 passasjerer for Ruter.

Det er ikke mange bussene som skal til for å ta unna det, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: – Bygg bare bussvei på E18

Tok fram elsykkelen

Asker-ordfører Lene Conradi kom til Ikea på elsykkel, og bruker den daglig hjemmefra ti kontoret i Asker.

Et stunt som dette har fått veldig oppmerksomhet, og alt som kan bidra til å redusere trafikken på E 18 er strålende sier hun til Dagsavisen.

Asker er en av de kommunene i Akershus som har flest innfartsparkeringer, men kapaisteten er sprengt.

Men Statens Vegvesen er tydelig på at vår infrastruktur og våre lokale veier ikke tåler mer trafikk. Vi får ikke lov til å etablere flere innfartsparkeringer. Dette er et uløst problem, sier hun.

I den heftigste rushtiden passerer rundt 3.000 biler i timen et tellepunkt på E18. Ifølge NAFs beregninger koster køene inn til storbyene det norske samfunnet 2,6 millioner kroner i minuttet. Og det er en sum som bare vil øke med årene.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!