Nyheter

En halv milliard til aktivitetsskole

Førstekandidat for SV i Oslo, Marianne Borgen, smeller til med valgløfte om 530 millioner kroner til aktivitetsskolen i Oslo.

Bilde 1 av 2

Det er kanskje ikke så rart at vi havner på Tøyen skole når SVs førstekandidat i Oslo, Marianne Borgen, får velge møtested.

Gjennom Tøyen/Munch-avtalen sikret SV flertall for et løft for Tøyen.

Det innebar blant annet tilbud om gratis halvdagsplass på aktivitetsskolen på Tøyen, også kjent som SFO i resten av landet.

– For vel to år siden, så var det praktisk talt ingen barn som gikk her på aktivitetsskolen. Det betydde at de fleste barna på skolen sto utenfor gjerdet og så på at de andre barna fikk leke. Nå går praktisk talt alle barna her på aktivitetsskole, sier Borgen.

LES OGSÅ: – Vi er ikke kun for bønder

Prioriteres ned

Hun viser til at det er i dette området noen av de fattigste barnefamiliene i Oslo bor. Mange prioriterte bort aktivitetsskole før det ble gratis.

– Det å ha barn i aktivitetsskolen koster mye penger. Det ble valgt bort av disse familiene, sier Borgen.

Ifølge Oslo kommunes nettsider koster en halvdagsplass i aktivitetsskolen 381 kroner i måneden for foreldre med en årsinntekt på 202.653 eller mindre. 699 kroner for dem som har mellom 202.654 og 360.272 kroner i årsinntekt og 1.874 kroner for dem som tjener mer.

LES OGSÅ: Vokste opp sammen - nå kjemper de om makt i Oslo

Vil utvide

Borgen mener tilbudet er spesielt viktig for denne målgruppen fordi det bidrar til å blant annet lære språk bedre.

– Det vi vet om aktivitetsskolen er at den gir økt mulighet for læring. Gjennom leken blir man også flinkere til å ta imot kunnskap på skolen. Man lærer bedre og får større språkforståelse, sier Borgen og viser til en statlig evalueringsundersøkelse.

Men nå vil hun utvide tilbudet til å gjelde hele byen. Det blir ikke billig.

– Hele pakka vil koste 530 millioner kroner i året, sier Borgen.

Tanken er å innføre tilbudet om gratis halvdagsplass gradvis, og begynne med de skolene som har lavest deltakelse i dag, men dekke hele byen i løpet av den kommende fireårsperioden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Eiendomsskatt

– Hvordan skal dere finansiere dette?

– Vi kan rydde i Oslos budsjett i dag, som er på 500 milliarder. Det er ikke lenge siden vi brukte 200 millioner på en søknad til et OL som ikke ble noe av.

I tillegg vil SV innføre eiendomsskatt i Oslo.

– Vi har laget en innretning på vår eiendomsskatt som har en sosial profil i den forstand at de som har en bolig til en verdi under 3,7 millioner kroner ikke må betale eiendomsskatt. Fabian Stang og hans venner kommer til å få eiendomsskatt, men de kommer også til å få gratis aktivitetsskole for barna sine!

– Mest sannsynlig må SV samarbeide med noen for å få makt.

– Ja, og noen må samarbeide med oss for å få makt.

– Men hva synes du om Arbeiderpartiets innretning på eiendomsskatten. Er det nok?

– Det er klart at jo høyere du setter bunnfradraget, jo mindre penger blir det til kommunen. Arbeiderpartiets eiendomsskatt vil gi oss mindre eiendomsskatt en SVs eiendomsskatt vil. Nå hører det også med til historien at det er en stor usikkerhetsfaktor knyttet til hvor mye en kan få inn på næringseiendom. For der går det ikke an å ha noe tak.

– Men er du villig til å akseptere Arbeiderpartiets nivå?

– Jeg vil ikke ta de forhandlingene her og nå. Vårt utgangspunkt er vårt program. Det er det vi går til valg på.

LES OGSÅ: Oslo-folk valfartet for å se hellig blomst på Tøyen

Politiker for barna

Borgen er ikke tvil om at det er riktig å bruke drøyt en halv milliard på aktivitetsskolen i Oslo.

– Å bruke penger for å sikre gode oppvekstvilkår for barn er smart. Jeg er overbevist om at det er en god investering på sikt. Men det er også en god investering her og nå for barna.

Det er engasjementet for barn og unge som har trigget Borgen til å bli heltidspolitiker.

– Det er en av hovedgrunnene til at jeg i det hele tatt driver politikk. Jeg vil bidra til at Oslo blir verdens beste by for barn og bo i. Jeg har jobbet med barnerettigheter i 25 år. Jeg har vært kontorsjef for Barneombudet, jobbet som avdelingsleder i fylkeskommunen med familiesaker. De siste 16–17 årene har jeg også jobbet hos Redd Barna både internasjonalt og nasjonalt. Så dette er helt sentralt for SV og for mitt personlige engasjement for barn, sier Borgen.

LES OGSÅ: LES OGSÅ: Oslo får sin første kystledhytte

Seks kjappe

Er du for eller mot E18-utbyggingen?

– Jeg er imot de eksisterende planene for E18.

Skal markagrensa beholdes?

– Ja.

Hvilket transportmiddel bruker du til jobb?

– Jeg sykler om sommeren og tar T-banen om vinteren.

Raymond eller Stian?

– Jeg heier jo mest på Raymond da.

Skal kun private få bygge barnehager i Oslo?

– Nei. Selvfølgelig ikke.

Hvor kjøper du kaffen din?

– Jeg liker ikke kaffe, så jeg kjøper aldri kaffe. Jeg drikker den kaffen jeg får på møter, men den er jevnt over vond. Hvis jeg skal på Kaffebrenneriet så tar jeg heller en kopp kakao.

Mitt sted i Oslo

  • Dagsavisen møter partienes førstekandidater i Oslo på et sted i byen som er spesielt for dem og deres politiske visjoner.
  • Denne gangen tar Sosialistisk Venstrepartis Marianne Borgen oss med til Tøyen skole.
  • Forrige gang møtte vi Senterpartiets Aisha Naz Bhatti ved Hvervenbukta.