Høyesterett reduserte straffen for Veireno-sjef Jonny Enger til 120 dagers fengsel

Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til fengsel i 120 dager for brudd på arbeidsmiljøloven under søppelkrisen i Oslo i 2017.

Dermed har Høyesterett redusert straffen betydelig. Enger ble i Follo tingrett dømt til fengsle i ett år og tre måneder. Da ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, ble straffen satt til ni måneders fengsel.

Saken henger sammen med de store problemene med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. Overtidsbruken eskalerte blant mannskapene som skulle hente søppel. Enger er dømt for totalt 1.080 brudd på arbeidsmiljøloven – 500 brudd i Vestfold og 580 brudd på oppdrag for Oslo kommune.

Saken fortsetter under bildet.

Veireno overtok renovasjonstjenestene i Oslo høsten 2016 og hadde store problemer med å hente avfallet.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Veireno overtok renovasjonstjenestene i Oslo høsten 2016 og hadde store problemer med å hente avfallet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Høyesterett har under tvil kommet fram til at overtredelsene i Oslo omfattes av arbeidsmiljølovens paragraf 19-1, andre ledd.

Høyesterett omtaler lovbruddene som til dels alvorlige overtredelser. Retten skriver at bruddene var systematiske og at de skjedde over en viss tid, også etter at Arbeidstilsynet hadde gjennomført sitt første tilsyn hos Veireno.

Les også: Bymiljøetaten advarer mot nytt storfengsel i Groruddalen

Det er ikke ilagt fengselsstraff for denne type overtredelser tidligere, men retten mener allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med fengselsstraff.

Dommen kan få betydning for straffeutmålingen i andre saker ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Debatt: «Å true med mistillit framstår som politisk teater»