Gransker 500 nye lovbrudd

På Oslo kommunes søppelanlegg har ansatte jobbet ulovlig mye. Rødts førstekandidat truer med anmeldelse av kommunen.

En enorm arbeidsmiljøskandale ser ut til å være avdekket i Oslo kommune.

Energigjenvinningsetaten (EGE) har innrømmet over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

I tillegg har kommunen fått varsler om flere ulovligheter:

Ulovlige anskaffelser, mye bruk av eksterne konsulenter og ansettelser uten utlysning skal være tema for varslene.

Det melder NRK Østlandssendingen.

Eivor Evenrud, Rødts førstekandidat til bystyret i Oslo, reagerer sterkt.

– Hva i all verden er dette ?? Byråden har visst om 557 brudd siden oktober i fjor. Og bystyrets medlemmer får vite det i dag – i media, skriver hun på Twitter.

Og konkluderer:

– Hvis ikke byråd Berg har en meget god forklaring, så går jeg personlig ned og anmelder kommunen.

Har vært gransket

Konsulentselskapet PriceWaterhouseCooper (PWC) har fått i oppdrag av byrådsavdelingen for Miljø og Samferdsel å granske uregelmessighetene.

Dette oppdraget ble bekreftet allerede i februar i år, men likevel er ikke saka blitt kjent før nå.

Ifølge Avfallsbransjen.no skal PWC levere sin endelige rapport i løpet av september. Rapporten skal koste 1,8 millioner kroner, og undersøke hva som har skjedd fra mars 2015 til 2019.

Les også: Ni måneders fengsel for Veireno-sjefen

Ikke uttalt seg

Energigjennvinningsetaten har 150 ansatte, fordelt på sorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud, og ett biogassanlegg i Nes på Romerike.

Verken byråd Lan Marie Nguyen Berg eller EGE-direktør Hans Petter Karlsen har så langt uttalt seg om saken.

Varsel i fjor

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune opplyser til Dagsavisen at varslene ble innsendt til det sentrale varslingsmottaket mot slutten av året 2018 og våren 2019, og har blitt behandlet i sentralt varslingsråd i kommunen. Avtalen med PWC ble signert 4.april 2019.

Kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum i byrådsavdeling for miljø og samferdsel skriver følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ble informert om brudd på arbeidsmiljøloven våren 2018. Energigjenvinningsetaten opplyste da om at de hadde satt i gang en rekke tiltak. Da det kom varsler om regelbrudd på ulike områder et halvt år senere, besluttet vi å sette i gang en ekstern undersøkelse. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har derfor bedt PWC foreta en undersøkelse av Energigjenvinningsetaten om mulige brudd på regler og rutiner for anskaffelser, bruk av konsulenter, ansettelser og bruk av overtid.

Ravlum skriver videre:
 
– En slik undersøkelse er en del av kommunens rutiner for håndtering av varsler med påstand om mulig brudd på regler og rutiner. Hva som blir videre oppfølging, må vi komme tilbake til når undersøkelsen er ferdig og vi kjenner til de faktiske forholdene.
 
PWC har frist for leveranse av utkast til rapport til 1. september. Etter noen runder med kommentarer fra byrådsavdelingen skal vil endelige rapport trolig være ferdig i løpet av september.

Fikk fengsel

Denne saken kommer fram nå bare noen dager etter at Veireno-saken, den forrige store søppel-skandalen i Oslo, har fått sin foreløpige slutt i rettsvesenet.

Veireno-sjef Jonny Enger ble dømt til fengsel i ni måneder.

Han ble dermed ansvarlig for massive brudd på arbeidsmiljøloven. Veireno mistet også avtalen med Oslo kommune, som rekommunaliserte søppelhentingen, og selskapet slo seg selv konkurs.

Eierselskapet VT-gruppen ble frikjent i Borgarting lagmannsrett.