Her er et eksempel på hvordan Bislett kan bli. FOTO: NORCONSULT/JERNBANEVERKET

Gjør privatbilen overflødig

Massiv satsing på tog, trikk, T-bane, buss, sykkel og gange i Oslo og Akershus, vil plassere privatbilen i garasjen.

 

Se bildeserie av forslagene til framtidas bybilde med buss, bane og trikk over!

Dette kom fram under presentasjonen av kollektivutredningen «Fra Nav til nettverk», i Oslo mandag kveld.

Utredningen omfatter blant annet forslag om to nye jernbanetunneler, ny T-banetunnel, ny trikkelinje og en rekke andre kollektivtiltak med en samlet prislapp på 74,1 milliarder kroner.

I tur og orden sto representanter fra Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen fram og talte varmt for kollektive, miljøvennlige og klimavennlige transportløsninger.

LES OGSÅ: Vil bygge T-banetunnel først

– Straffe bilkjøring

Det ble også snakket om privatbilen, men da med negativt fortegn.

– Det er ikke nok å bare bygge et godt kollektivtilbud. Vi må ha målrettet trafikantbetaling også. Folk må betale for å bruke bil. En viss straff for bilkjøring må til for at vi skal nå målene, påpekte jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Målene hun viser til, tar utgangspunkt i Stortingets klimaforlik, hvor det slås fast at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

For Oslo og Akershus innebærer denne målsettingen en formidabel utfordring på grunn av den store befolkningsveksten. Allerede om 15 år kan 1,5 millioner personer være bosatt her, 300.000 flere enn i dag.

LES OGSÅ: Skal forvandle oslofolk fra bilister til bønder i byen

Stanser veksten

Uten de anbefalte kollektivtiltakene kan biltrafikken øke med hele 30 prosent fram til 2030. Med de anbefalte tiltakene vil økningen derimot bli på 0 prosent. Også videre fram mot 2060 tilsier beregninger 0-vekst i biltrafikken ved tung satsing på kollektivtrafikken og tilrettelegging for mer sykling og gange.

– Min største bekymring er at bussene står i kø, uttalte Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, under gårsdagens presentasjon.

Han frykter bussen fort kan bli et mindre attraktivt tilbud i Akershus, hvis ikke framkommeligheten blir bedre.

Ruter-sjefen understreket også at det haster med å ta de store grepene på kollektivfronten, og at situasjonen kan bli kritisk hvis ikke ny T-banetunnel står ferdig innen 2028.

Situasjonen kan også bli kritisk hvis kommunene i Akershus ikke gjør sitt for å begrense biltrafikken på mange veier hvor kapasiteten snart er sprengt. Dette er noe som opptar vegdirektør Terje Moe Gustaven.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Følg arealplanene

I flere artikler i sommer skrev Dagsavisen om «Regjonal plan for areal og transport i Oslo og Akershus», som innebærer at det aller meste av boligbyggingen skal konsenteres til noen prioriterte områder og nær større kollektivknutepunkter. En rekke kommuner i Akershus er likevel i ferd med å legge planer om nye bilavhengige boligområder, til dels med kommunalminister Jan Tore Sanners (H) velsignelse.

– Arealpolitikken er avgjørende viktig for at vi skal lykkes over tid. Det er avgjørende at slike planer blir fulgt, understreket vegdirektøren under gårsdagens presentasjon.

Både Naturvernforbundet og SV mener den nye utredningen viser at videre veiutbygging, slik samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tatt til orde for, er feil virkemiddel.

– «Alle» vil ha mer kollektivtransport, så nå gjelder det å prioritere dette framfor blant annet flere felt på E18 vestover, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

– Når vegdirektøren ber oss satse på bane og trikk, bør til og med Solvik-Olsen få opp ørene, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Også han sier nei til større E18.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

 

Dette vil de gjøre

Større

Kollektivplanen  «Fra nav til nettverk» omfatter blant annet:

 • Ny jernbanetunnel fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret.
 • Ny jernbanetunnel fra Nationaltheatret via Bislett og Økern til Hovedbanen i Alnabru-området.
 • Ny T-banetunnel fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Bryn.
 • Ny trikkelinje langs Ring 2 fra Majorstuen via Carl Berners plass og Helsfyr til Bryn, og fra Bryn via Økern til Sinsen.
 • En utvikling av dagens lokaltog til en storbybane (S-bane). Disse togene vil være tilpasset reiser på 10 til 30 minutter, og er billigere å bruke og vedlikeholde enn vanlige tog.

Raskere

 • Utbyggingsprosjektene vil gjøre det mulig å komme seg langt raskere dit man skal. Eksempelvis kan reisetiden mellom Hovseter og Bislett kunne reduseres fra 31 til 10 minutter med den nye T-banetunnelen. Reisetiden mellom Sinsen og Grorud jernbanestasjon kan reduseres fra 28 til 9 minutter med ny S-bane.

Hyppigere

 • Avganger minimim hvert femte minutt i indre by i Oslo, skal også gjøre det langt mer attraktivt å reise kollektivt. I ytre by planlegges avganger med T-bane, trikk og buss minimum hvert tiende minutt. Også i sentrale områder av Akershus skal det bli bussavganger minimum hvert tiende minutt. Andre steder i Akershus foreslås det bli avganger med tog og buss minimum hvert 30. minutt.

Nærmere

 • S-banen, nye T-banestasjoner og nye knutepunkter gjør veien til nærmeste kollektivtilbud kortere for mange. Det planlegges nye stasjoner på Elisenberg, Bislett, Ullevål sykehus/Sagene, Sinsen, Økern, St. Olavs plass, Youngstorget, Grünerløkka, Bryn og Breivoll.
 • Utviklingen av et nytt kollektivnettverk innebærer også at mange reisende vil slippe å måtte reise innom «kollektivnavet» Oslo sentrum/Oslo S. på sin vei til bestemmelsesstedet, i motsetning til i dag.

Grønnere

 • Forslaget legger til grunn at sykkelstrategiene til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune blir gjennomført. Dette innebærer at både sykling og gåing blir prioritert foran personbiltrafikken. Målsettingen for Oslos del er at minst 16 prosent av reisene skal gjennomføres med sykkel i 2025 mot 8 prosent i dag. I Akershus er målet en sykkel-andel på 8 prosent for fylket sett under ett i 2023, med til dels vesentlig høyere andel i flere tettsteder.

Dyrere

 • For å få mest mulig ut av de mange kollektivtiltakene og satsingen på sykkel og gange, vil det være nødvendig med en «målrettet trafikantbetaling for veitrafikken». Om lag 57 prosent av reisene i Oslo og Akershus gjennomføres nå som bilfører eller passasjerer. Antallet reiser per virkedøgn  er beregnet til å øke med om lag én million, fra 3 til drøyt4 millioner, fram til 2030, ikke minst på grunn av den sterke befolkningsveksten.

Smartere

 • Ifølge utredningen vil de anbefalte tiltakene være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ikke alle veiprosjekter «bærer preg av det samme», påpekte jernbanedirektør Elisabeth Enger under gårsdagens framleggelse av den omfattende utredningen.