MDGs Nguyen Berg.

Skal forvandle oslofolk fra bilister til bønder i byen

Byregjeringen bytter biler med blomster og matdyrking, og graver også opp penger til et byøkologisk senter.

I det reviderte budsjettet for 2016 har byregjeringen satt av:

5 millioner kroner ekstra til utvikling av torg og møteplasser, slik at potten totalt blir 20 millioner kroner.

1,5 millioner til å utrede et senter for byøkologisk innovasjon. 1 million til en tilskuddsordning for urban dyrking.

LES OGSÅ: Viktig med grønne lunger når byen blir tettere

Alt dette skal bidra til å gjøre Oslos innbyggere til framtidsrettede «bønder i byen», håper byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Oslo har en veldig positiv utvikling, og det skjer mye bra, men hvis vi virkelig skal få den bærekraftige byen vi ønsker oss, må vi løfte oss enda noen hakk, sier Marcussen.

Tilskuddsordningen for urban dyrking er spesielt rettet mot borettslag og sameier.

– Å kunne drive med egen dyrking er rekreasjon for mange, og vi vet det er interesse for å dyrke egen mat, sier Nguyen Berg.

Det byøkologiske senteret skal bli et sted hvor byens innbyggere skal finne inspirasjon og få informasjon om hva som kan utvikle byen i et klima- og miljøperspektiv.

– Hva vil besøkende få informasjon om?

– For eksempel om det å dyrke mat selv, noe vi ser en økende interesse for, men også om energieffektivitet og sånne ting som skaper den klimavennlige byen, svarer Marcussen.

Det meste av ekstramidlene til utvikling av torg og møteplasser, kan havne innenfor Ring 1, ifølge Marcussen.

– Det er kjempeviktig å utvikle gode byrom når vi går i gang med å gjøre sentrum bilfritt. Det er et viktig fokus for oss at endringen ikke skal føre til døde byrom, sier hun.

Byråden nevner oppgradering av uteområder, mer beplanting og flere gatemøbler, som aktuelle tiltak for gode byrom.