I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett viderefører Arbeiderpartiet satsingen på gratis kjernetid i barnehage i enkelte områder. Her ved Jan Bøhler og Anette Trettebergstuen.

Freder Grorud

At regjeringa kutter i gratis kjernetid i barnehage i Groruddalen samtidig som man sier man skal satse på integrering er et digert bomskudd, mener Ap.

 

– Regjeringa definerer dette som et tiltak for å hjelpe de fattigste. Men de glemmer det viktigste, nemlig integrering, sier Arbeiderpartiets storbypolitiske talsperson, Jan Bøhler.

I revidert nasjonalbudsjett fjerner regjeringa satsinga på gratis kjernetid i barnehagen i enkelte områder, og erstatter det med en nasjonal ordning der barn av foreldre med lavere enn 417.000 i samlet inntekt skal få gratis kjernetid i barnehagen uavhengig av hvor du bor i landet.

– Hvis du er norsk, har høy inntekt og norsk som morsmål, er det ikke nødvendigvis god fordelingspolitikk å innvilge denne familien gratis kjernetid fordi bostedsadressen er i Groruddalen, forklarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Dagsavisen i går.

Les også: – Fattigdomsfelle

Sosial utjevning

Det får Arbeiderpartiet, som i 2006 sto bak ordningen, til å riste på hodet. I deres alternativ til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i dag, beholder de ordningen, forteller familiepolitisk talsperson, Anette Trettebergstuen.

– Fordi det er viktig for sosial utjevning. Prosjektet har vist seg å ha svært god effekt. Derfor synes vi det er sterkt kritikkverdig at regjeringen avslutter prosjektet før tida, sier hun.

– Skal det ikke være lommeboka som avgjør hva slags hjelp man får, ikke postnummeret?

– Også under oss var det moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier. Men vi mener ordningen regjeringa går inn for på ingen måte veier opp for områdesatsingene, sier Trettebergstuen.

Bøhler frykter at så mange som 2.600 barn i Groruddalen kan miste tilbudet om gratis kjernetid i barnehage som følge av kuttet. Han mener det er et stort paradoks at regjeringen kutter et av de mest vellykkede integreringstiltakene vi har, samtidig som man er i forhandlinger om en storstilt satsing på integrering i Stortinget.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Paradoks

– Det er som å bite seg selv i halen. Det er utrolig at regjeringen ikke forstår at selv om en familie har over 417.000 i samlet inntekt kan det være en utrolig stram økonomi om man har flere barn som skal i barnehage eller SFO, sier han.

Ifølge Bøhler gikk andelen barn i barnehage i enkelte aldersgrupper opp fra omtrent 60 prosent til nesten 100 prosent i enkelte bydeler etter innføringa av gratis kjernetid.

– Alle er opptatt av å forebygge parallellsamfunn. Gjennom et felles barnehagetilbud får man en felles start, og man får vokse opp sammen. Gratis kjernetid er også en gulrot for etnisk norske familier for å hindre fraflytting fra Groruddalen, sier han.

Han sier at behovsprøvd gratis kjernetid kan være et godt virkemiddel for å bekjempe fattigdom, men ikke for å bidra til god integrering. Dessuten er 417.000 en for lav grense, mener Bøhler.

– Dette handler ikke bare om å hjelpe de fattigste, det handler om å leve sammen, sier han.

Les også: Loveleen Rihel Brenna. «Gud forby integrering».