– Konsekvensen av dette kan være at de som trenger barnehagen aller mest holdes utenfor barnehagefellesskapet, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, her på besøk i Støperiet barnehage i Oslo.

– Fattigdomsfelle

Minoritetsspråklige barn må lære mer norsk i barnehagen, mener regjeringen. Likevel avvikler den gratis kjernetid der språkvanskene er størst.

 

– Regjeringen, KrF og Venstre vet ikke hva de har gjort. I realiteten innfører de en ny fattigdomsfelle for Groruddalen og neste år også Søndre Nordstrand, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Dette er områder med levekårsutfordringer som ikke kan sammenlignes med noen andre områder i landet, og som trenger helt spesielle tiltak for å sikre barna god sosial og språklig integrering, sier Tellevik Dahl.

Også visse områder i Drammen og Bergen blir berørt av regjeringens grep i revidert nasjonalbudsjett.

Sett i lys av at forsøksordninger med gratis kjernetid viser at ordningen har positiv effekt på skoleresutatene til barn med innvandrerbakgrunn, og også bidrar til at flere innvandrerfamilier sender barna sine i barnehage, kommer det nå sterke reaksjoner på regjeringens politikk.

Les også: Eks-statsråd Horne: - Gratis kjernetid i barnehage gir bedre skoleresultater

Seks av sju mister plassen

I et brev til bydelsutvalget i Bydel Stovner dater 25. mai, advarer bydelsdirektøren om dramatiske konsekvenser når regjeringen avvikler dagens ordning med gratis kjernetid.

I dag nyter over 700 barn i bydel Stovner godt av gratis oppholdstid i barnehagen.

Basert på foreldrenes inntekt tror bydelsdirektøren at så få som 100 av disse barna vil ha rett på samme tilbud etter regelendringen som i korthet går ut på:

* Ordningen med gratis kjernetid utvides nasjonalt til å gjelde tre-, fire- og femåringer, men krever at familiens samlede inntekt ikke overstiger 417.000 kroner.

* Ingen husholdninger skal bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. I praksis innebærer det redusert foreldrebetaling for de med inntekt under 487.000 kroner.

* I tillegg kan enslige forsørgere få tildelt barnehageplass gjennom Nav.

Problemet er bare at dette gjelder svært få i bydel Stovner.

Også i bydel Alna er bekymringen stor. Ifølge bydelsdirektør Tore Olsen Pran kan så mange som 1.000 barn miste tilbudet om gratis kjernetid når Groruddalssatsingen avvikles og erstattes av ny ordning.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Regningen kommer

Torbjørn Røe Isaksen skriver i en e-post at det er en helt gal framstilling å påstå at regjeringen skaper en ny fattigdomsfelle i Groruddalen, og viser til at regjeringen har innført nasjonale moderasjonsordninger i barnehage for familier med lav inntekt i hele landet. Dette inkluderer gratis kjernetid for 4- og 5-åringer, som utvides til å gjelde også for 3-åringer fra august i år.

– Vi har innført ordninger som er spisset mot de barna som trenger barnehage aller mest, og har gitt kommunene ekstra midler for å drive oppsøkende virksomhet slik at de kan nå disse barna. Hvis du er norsk, har høy inntekt og norsk som morsmål, er det ikke nødvendigvis god fordelingspolitikk å innvilge denne familien gratis kjernetid fordi bostedsadressen er i Groruddalen.

– Målet med ordningene er å nå de barna som trenger det aller mest. Vi mener at den nasjonale ordningen med gratis kjernetid er mer treffsikker enn den forsøksordningen vi har hatt i Groruddalen, skriver han, og påpeker at andre kommunale tiltak også er positive.

Les også: Flere gratisplasser

 

– Det er utrolig at Erna Solberg kan skryte

– Barna betaler prisen for at regjeringen kutter i gratis kjernetid i Groruddalen.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringens grep er en stor tabbe.

– Ifølge Finansdepartementet har gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i Groruddalen en prislapp på 24 millioner kroner på halvårsbasis. Det er en liten pris å betal for at alle barn som trenger det skal få leke sammen, lære seg språk og kultur og få venner, sier Lysbakken, og fortsetter:

– Det er utrolig at Erna Solberg kan skryte av at regjeringen utvider ordningen for familier med inntekt under 417. 000 kroner til også å gjelde treåringer, når det i realiteten gjør at vi risikerer at flere barn ikke lenger vil få gå i barnehage, mener Lysbakken, som også viser til tidligere integreringsminister Solveig Hornes (Frp) framsnakking av gratis kjernetid i barnehagen: «Barna lærer norsk, foreldrene blir aktivisert og de får større tillit til barnehagen.»

– Dette rimer dårlig med det de nå gjør, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.

Les også: Snakker bedre norsk