Fire ungdommer dømt etter blind vold på hjemmefest i Oslo

Tre menn og en kvinne i 18-19-årsalderen er i Oslo tingrett dømt for vold mot fire andre ungdommer under et fest på Hellerud i Oslo i august 2018.

De fire ungdommene kom alle unna uten alvorlige fysiske skader.

Likevel ble fire andre tiltalt for grov vold. Bakgrunnen er at volden skjedde uprovosert og at den ble begått av flere i fellesskap. I tillegg ble voldshendelsene filmet, som førte til at to av de tiltalte ble dømt for medvirkning. De to andre er dømt for selve volden.

Voldshendelsene skjedde under en fest i en privatbolig 25. august i fjor. Den mest alvorlige volden mot en 19-åring skal ifølge dommen ha hatt som påskudd at han snakket med en ekskjæreste til en venn av to av de tiltalte voldsutøverne. 19-åringen ble tildelt flere slag og spark, ble lagt i bakken og han fikk deretter helt øl over seg, mens de to andre filmet det hele.

Alle fire tiltalte har erkjent at de var med på ugjerningene, og de uttrykte i Oslo tingrett at de angret på det som skjedde, skrev Nettavisen før det falt dom i saken.

I dommen heter det at filmingen var en sentral del av voldsbruken og bildetaking og filming av slike hendelser er alvorlig.

– Deling av bilder og filmer er et økende samfunnsproblem, særlig i ungdomsmiljøer, skriver retten.

Ingen av de fire dømte er tidligere straffet. På bakgrunn av dette og de tiltaltes lave alder ble dommen for den hovedtiltalte 80 timers samfunnsstraff. De tre andre fikk 45 timers samfunnsstraff.

De to som filmet fikk inndratt sine mobiltelefoner, en iPhone X og en iPhone 8. I tillegg er de fire dømt til å betale en av de fornærmede oppreisning på 15.000 kroner og en erstatning på 7.100 kroner.