FAFO: Ragnhild Steen Jensen. FOTO: SOFIE PRESTEGÅRD

Fafo: Derfor er fagbevegelsen så blendahvit

Fagbevegelsen sliter med å rekruttere innvandrere. Det handler om språk og å bli spurt, forklarer Fafo.

 

GOL (Dagsavisen): 15 prosent av den norske arbeidsstokken er innvandrere. Likevel er store deler av fagbevegelsen blendahvit.

Forskningsinstitusjonen Fafo har forsøkt å finne svar på hvorfor.

– Vi vet at innvandrere blir medlemmer, men de blir sjelden blir tillitsvalgte og så å si aldri tillitsvalgte, redegjorde Inger Marie Hagen i Fafo.

En ser også at de som er tillitsvalgte taper konkurransen om vervene om bedriften går gjennom en omstilling.

LES OGSÅ: Ap: Ingen skal dø på jobben

Det er mange antakelser om hvorfor innvandrerne er underrepresentert i fagbevegelsen, men Fafo har funnet to klare indikasjoner.

  • Mangel på språkkunnskaper, spesielt stammespråket innen fagbevegelsen med sine tariffbegreper.
  • Mangel på kunnskap om den norske modellen, der trepartssamarbeidet står sentralt.

Men kanskje det viktigste poenget er at innvandrerne i liten grad blir spurt om å bli tillitsvalgte. Leder av NTL-ungdom Sahar Azari mener en bør snakke mer med innvandrerne, ikke bare om dem.

– Spør om de vil bli tillitsvalgte, og om de ikke vil bli det, spør hvorfor, sier Azari.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!