FOTO: NTB SCANPIX

– Dype kutt nødvendig

Jan S. Fuglestvedt (55) er forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning og er blitt valgt inn i ledelsen til FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Hva slags oppgaver er det FNs klimapanel skal utføre?

– Klimapanelet vurderer den nyeste vitenskapelige litteraturen om risikoen for menneskeskapte klimaendringer og potensielle virkninger, samt mulige tiltak og tilpasninger. Panelet skal være leverandør av kunnskap til verdens myndigheter og legge det vitenskapelige grunnlaget for klimaforhandlingene.

Hvorfor ble nettopp du valgt inn i klimapanelets ledelse?

– Det jeg la vekt på da jeg presenterte meg var den brede erfaringen jeg hadde fra forrige hovedrapport. Da jobbet jeg i flere arbeidsgrupper og i det som kalles «Synteserapporten». Jeg arbeidet altså på tvers av faggrupper, noe jeg syntes var givende og viktig.

Hvem er de andre som sitter i ledelsen?

– Forskere og relevante eksperter fra hele verden, med ulik faglig bakgrunn.

Hva blir dine oppgaver i klimapanelet?

– Vi skal gi råd til toppledelsen og medlemslandene, samt være med på å bestemme temaer og rammer for de neste rapportene.

Hva slags tanker gjør du deg om de klimautfordringene verden står overfor?

– Vi har satt i gang et stort eksperiment med kloden vår. Vi må være forberedt på betydelige endringer. Selv om det fremdeles er store usikkerheter på en del felt, er vi sikre på veldig mye også. Nå er det viktig at beslutningstakere leser rapportene fra IPCC og bruker denne kunnskapen. I tillegg til energi- og teknologiutfordringer står vi overfor et gigantisk samarbeidsproblem.

Hvor viktig blir klimatoppmøtet i Paris i desember?

– Det er veldig viktig for å komme i gang med et effektivt samarbeid, at landene innser at de må skifte spor, og at dype og langvarige kutt er nødvendig for å stabilisere klimaet. Slik det ser ut nå får vi neppe dype nok kutt til å klare 2-gradersmålet. Derfor er det viktig at man setter i gang en prosess som sikrer økt ambisjonsnivå over tid.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Tilværelsens uutholdelige letthet» (av Milan Kundera), i hvert fall for 30 år siden. Har ikke våget å lese den igjen ...

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være ytterst i skjærgården i Grimstad i den gylne time en sensommerdag sammen med min ektefelle og tre sønner.

Hvem var din barndomshelt?

– Hm, mange, blant annet et band fra Liverpool ...

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Har ikke laget noen rankingliste for dette ...

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser crème brûlée.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hm, Monty Python kunne jo vært ganske så morsomt.