Lisbet Bjone leverer Jenny (3) i Godlia barnehage, som i høst fikk sjokkregningen fra Oslo kommune. Festeavgiften økte med 4.300 prosent. FOTO: FREDRIK BJERKNES

– Dødsdom for private barnehager

– Eiendomsskatt er ingenting. Det er byrådets sjokkregning som er dødsdommen for private barnebarnehager, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

 

Av Marie Melgård og Eira Lie Jor

I Dagsavisen tidligere denne uka, advarte byrådsleder Stian Berger Røsland (H) om at så mange som 2.000 private barnehageplasser kan bli nedlagt som følge av Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt på næringseiendom.

Røsland kan tørke krokodilletårene, sier Moxnes. Det er ikke eiendomsskatt, men Høyre-byrådets økte festeavgift som fører til nedleggelse av private barnehager:

– Høyre i Oslo må feie for egen dør. De har signert dødsdommen for 61 private barnehager. Det er Høyre som gjennomfører det verste angrepet på private barnehager i Oslos historie, sier Rødt-lederen.

LES OGSÅ: Frp vil selge alt

Festeavtaler

I 2014 vedtok byrådet i Oslo å oppheve ordningen med subsidierte festeavtaler for private barnehager, en ordning som har eksistert siden 60-tallet. Bakgrunnen for dette er at bystyret i 2012 vedtok at Oslo kommune ikke skal sette utbyttebegrensninger for de private barnehagene. Dermed var det ikke lenger naturlig at kommersielle aktører skulle få feste tomt tilnærmet gratis av kommunen.

Fra å betale 5.000 kroner i året må alle private barnehagene betale avgift som er i tråd med markedsverdien på eiendommen, som kan ligge mellom 100.000 og 200.000 kroner årlig for flere av barnehagene. I utgangspunktet en god tanke, problemet er bare at vedtaket rammer de familiedrevne, ikke-kommersielle barnehagene i uforholdsmessig grad, mener Moxnes:

– Det er kun de som har store konserner i ryggen som over tid kan bære en så stor utgift. Mange av de ideelle barnehagene må legge ned og vil bli kjøpt opp av kommersielle konsern. 10.000 kroner mer i eiendomsskatt i året er ingenting sammenlignet med dette.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Stemt ned

Før jul i fjor foreslo Rødt, SV og Ap i bystyret at kommunene skulle lage forskjellige avtaler med de ideelle og kommersielle aktørene, slik at de ideelle kunne slippe den høye festeavgiften. Det ble stemt ned.

– Dette viser at Høyre i Oslo ikke er opptatt av de private, ideelle barnehagene. Det de bryr seg om er inntjeninga til de kommersielle aktørene, mener Moxnes.

LES OGSÅ: Nå skal det bygges barnehager

4.300 prosent økning

Godlia barnehage i Oslo er foreldredrevet barnehage som er berørt av byrådets vedtak. I september i fjor økte festeavgiften med 4.300 prosent, fra 5.000 kroner til 215.000 kroner.

– Det var et sjokk. En barnehage har begrensa muligheter til å skaffe seg ekstra inntekt. Det er makspris, og bydelen regulerer hvor mange plasser man skal ha – så det er ikke bare å bygge ut for å dekke en utgift, sier Lisbet Bjone, styremedlem og mor til Jenny (3).

Barnehagen fryktet at de måtte stenge innen to år fordi de ikke hadde økonomi til å dekke kostnadsøkningen.

Etter forhandlinger med kommunen har de fått redusert avgiften til 140.000 kroner i året, men barnehagen har måttet stramme inn utgifter og kreve foreldrebetaling for mat for å få det til å gå rundt.

– Jeg er glad vi fikk ned prisen og kan drive med en strammere økonomi. Vi vil tære litt og litt på egenkapitalen, og da spørs det hvor mye penger som står igjen til vedlikehold, sier Bjone som sier de håper å drive barnehagen minst fem år til.

Hun tror imidlertid mange andre barnehager vil slite og må stenge driften som følge av avgiften.

– Da forsvinner det mangfoldige barnehagetilbud, noe jeg synes er synd. I tillegg mener jeg det vil være veldig leit for nærmiljøene og for de ansatte i barnehagene, sier Bjone.

LES OGSÅ: Ti barnehager i Oslo har fått nye eiere

– Skjedd uansett

Byrådsleder Stian Berger Røsland stiller seg uforstående til anklagene fra Moxnes:

– Dette er ikke spesielt villet politikk fra vår side. Endringene her hadde skjedd uansett om det var Moxnes eller jeg som var byrådsleder, sier Røsland.

Han henviser til at det er regelverket i EØS-avtalen som ligger til grunn for endringen. EØS-avtalen sier blant annet at kommunen ikke har mulighet til å gi økonomisk støtte til kommersielle aktører, og at det er derfor vedtaket om tomtefesteavtalene er opphevet.

– De fleste av de ideelle barnehagene har fremdeles de gamle avtalene sine, så om dette vedtaket gjør noe som helst, er det å favorisere de ideelle aktørene og ikke de kommersielle, sier Røsland.

LES OGSÅ: Inviterer til debatt om kvalitet

LES OGSÅ: Full krangel i sandkassa