Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap Geir Lippestad presenterer oppkjøp av Hafslund.

Bruker 15 mill. på tiggerproblemene

Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.

 

I 2016 ryddet Bymiljøetaten totalt 166 ulovlige leire, og det er mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold forbundet med slike leire. Tiltakene som skal bøte på dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.

– Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over. Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Meldeplikt

Kommunen krever at regjeringen og politiet tar mer ansvar, og etterlyser at politiet får de nødvendige ressursene for å kunne rydde opp.

I tillegg vil byrådet be om at staten vurderer et initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kan kreves bostedsregistrering for alle tilreisende til Norge.

Også krav om meldeplikt for tigging, slik flere andre byer allerede har, må vurderes, mener byrådet.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ti millioner til rydding

– Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka. Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp, sier byrådsleder Johansen, som legger ti millioner kroner på bordet til rydding og vedlikehold.

Han ber staten ta ansvar for statlige områder som de tilreisende benytter.

Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser.

Johansen sier at behovet er mellom 40 og 50 nye plasser, og forventer at hvis kommunen øker innsatsen på dette området, så gjør staten det samme. (NTB)