Eva Saksgård er en av dem som har fått økonomisk støtte av Bydel Grorud for å kunne sende døtrene på fritidsaktiviteter.

– Blottstiller min egen fattigdom

For alenemoren Eva Saksgård satt det langt inne å be om økonomisk støtte til barnas idrettsaktiviteter, da hun selv ikke hadde råd. Men det hjalp.

 

– Jeg blottstiller meg selv og sin egen økonomiske situasjon. Man føler seg nederst på rangstigen. Og ikke minst blottstiller man barna. Hva vil vennene si, når mamma ikke har råd til å sende dem på aktiviteter? Jeg tok noen runder med meg selv, før jeg søkte om kommunale midler, for at barna skal kunne spille håndball eller drive med ballett, sier Eva Saksgård til Dagsavisen.

– Uten denne støtten ville ikke jentene mine hatt muligheten til å delta, sier hun stille.

Les også: Oppvekst i Oslo: Hundrelappen som brant i lomma

Ikke råd

Eva er alenemor for tre jenter i alderen 14 og nedover, og har tidligere måtte si nei når de har ymtet frempå om å delta på diverse fritidsaktiviteter.

– At jeg ikke har råd, går ut over jentene mine. Det er de som blir stående utenfor fellesskapet, sier hun ærlig.

I dag er alle tre aktive innen ballett, håndball, ridning og kor.

– Hun eldste på 14 har alltid hatt en drøm om å danse ballett, men jeg har hele tida sagt nei. Vi hadde ikke økonomisk mulighet. Hun strålte opp da hun endelig kunne får være med, sier hun med et smil.

Etter en prat med helsesøster på datterens skole, fikk hun vite om tilbudet Bydel Grorud startet med i fjor.

– Jeg er heldig og har fått støtte, og eldstedatteren kan nå få oppfylt dansedrømmen. Men selv om det er bydelen som deler ut pengene, er det kultur- eller idrettsorganisasjonene som må søke i samarbeid med søkerens familie. Og ikke alle har visst om tilbudet fra bydelen, noe som gjorde prosessen litt vanskelig, sier hun henvendt til bydelsdirektør Øystein Søreide, som har fulgt med i samtalen.

– Vi har hatt dette tilbudet i ett år, og vi har nok fortsatt en vei å gå når det gjelder å formidle dette, sier han.

– Vi har en godt besøkt facebookside hvor vi informerer om tilbudet, vi har annonsert i lokalavisen, og vi bruker de kanalene vi kan for å informere om dette, sier Søreide.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

300.000 kroner

Bydel Grorud har satt av 300.000 kroner på årets budsjett til dette formålet.. I fjor kom det 89 søknader. 67 ble innvilget, og det ble bevilget 207.934 kroner kroner i tilskudd.

– Det er rom for mer, sier Øystein Søreide til Dagsavisen.

– Grorud IL var storleverandør av søknader i fjor, og det er veldig bra. Men samtidig viktig å synliggjøre at det ikke må være idrett det kan søkes om støtte til. Kor og korps er et par av områdene det også kan søkes om støtte til, sier bydelsdirektøren.

Bydelen er også opptatt av at flere jenter søker, og da særlig minoritetsjenter.

– Jenter med innvandrerbakgrunn deltar langt sjeldnere enn guttene i organiserte aktiviteter.

– Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta. Uavhengig av økonomien på hjemmebane, sier bydelsdirektøren.

– Og dette er ett av flere virkemidler bydelen har for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle, avslutter han.

Les også: Flere fattigunger

 

Slik kan du få tilskudd til aktiviteter

* Støtte kan gis til barn og unge under 18 år som er berørt av barnefattigdom og som ikke har mulighet til å delta på arenaer og i aktiviteter som det koster penger å delta på.

* Søkerne må ha bosteds­adresse i Bydel Grorud.

* Det kan kun søkes på medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter rettet mot barn og unge.

* Det kan ikke søkes på utstyr eller andre ting.

* Søknadsfrist 01.05 2017.

* Søknaden sendes elektronisk til anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no

* Eller per post til Anders L-Rugelbak, Ammerudveien 22, 0958 OSLO