Oslo

Påtalemakten anker Prinsdal-drapet til Høyesterett

Påtalemyndigheten er uenig i dommen som konkluderer med at drapet på Halil Kara i Prinsdal var uaktsomt. Nå blir dommen anket til Høyesterett.

– Påtalemyndigheten anker dommen på saksbehandlingsfeil. Vi mener at domsgrunnene er mangelfull når det gjelder begrunnelsen for hvorfor det ikke foreligger forsett, sier statsadvokat Erik Førde til Aftenposten.

Halil Kara (21) ble like før midnatt fredag 10. januar 2020 skutt i hodet av en maskert gjerningsperson etter et kebabmåltid sammen med tre venner i Prinsdal, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand helt sør i Oslo. Mannen som avfyrte våpenet, hevder han ikke visste at det var ladd med skarp ammunisjon, at han bare ønsket å framstå truende ved å handle som han gjorde og at skuddet gikk av ved et uhell.

Dommen for uaktsomt drap – Borgarting lagmannsrett konkluderer med at det ikke var bevist at drapet på Halil Kara (21) var forsettlig – var så overraskende at Riksadvokaten grep inn og ga ordre om at den skulle ankes til Høyesterett.

I bevisførselen for retten var opptakten til drapet og den pågående og stadig bitrere konflikten mellom to gjengmiljøer, på Holmlia og Mortensrud, sentral. I tillegg ble det chattet blant flere medlemmer av Holmlia-gjengen på en kryptert kanal om at «folk skal ned» på «fredag». En av deltakerne i chatten skriver at han skal sende «en gutt med AK».

«Respekten må back fredag», skrev en av deltakerne.

Retten viste derimot til at skytteren ikke deltok i denne samtalen og finner det dessuten er det «ikke bevist at denne chatten gjaldt det som skjedde utenfor Prinsdal Grill».

Lagmannsretten reduserte straffen betydelig for de to domfelte – skytteren og mannen som leverte våpenet – til fem og et halvt år, mot henholdsvis 13 og 11 års fengsel.