Oslo

Oslo tester ny metode mot etnisk profilering: Kvittering når politiet stopper deg

Når politiet i hovedstaden heretter stopper noen for å sjekke identiteten, skal de gi en kvittering. Mørkhudede har opplevd hyppig ID-sjekk som trakasserende. SV sikret prøveordning i budsjettavtalen med Ap og Sp.

Ammal Ahmed Haj Mohamed er leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

– Hæ? Har det virkelig skjedd? Går det virkelig an å få til sammen?

Sånne tilbakemeldinger har Ammal Ahmed Haj Mohamed fått fra ungdom på Instagram etter hvert som nyheten har spredd seg.

Nå skal Oslo teste ut en ny metode mot såkalt etnisk profilering: De som politiet kontrollerer skal «motta en bekreftelse på kontrollen». Det skal hindre at du blir stoppet bare på grunn av hudfargen din.

Det er en seier, mener lederen i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

At etnisk profilering har skjedd i Norge, fastslo Diskrimineringsnemnda i et vedtak fra april i år. At det var en ung jurist som ble rammet og klaget inn politiet i Trondheim for nemnda, mener Ammal Ahmed Haj Mohamed viser at kvitteringsordningen trengs.

– Vi vet at flere føler en form for mistillit, fordi de kjenner seg mistenkeliggjort, sier hun.

---

Etnisk profilering

  • Etnisk profilering kan defineres som å utsettes for politikontroll kun fordi du tilhører «en bestemt etnisk gruppe eller religion, har utenlandsk utseende eller kjennetegn.
  • Med henvisning til utlendingsloven paragraf 21 kan politiet «stanse en person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll», ifølge et svar som daværende justisminister Anders Anundsen ga i Stortinget i 2016.

---

– En historisk seier for SV

Det er SV som fikk gjennomslag for prøveordningen i budsjettavtalen med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det er en historisk seier for SV. Vi vet at mange, spesielt i Oslo, opplever at de blir stoppet oftere av politiet på grunn av hudfargen og bakgrunnen sin, sier Andreas Sjalg Unneland til Vårt Land.

Han er SVs justispolitiker på Stortinget. Det er ikke satt av penger til pilotprosjektet i avtalen, de må tas av politiets egne budsjetter, erkjenner Unneland. Han tror det vil gjøre politiet mer varsomme med å drive personkontroll:

– Vi vet at mange opplever det som ubehagelig, og det svekker tilliten til politiet blant mennesker med minoritetsbakgrunn spesielt.

For SV er det et mål å utvikle en god teknisk løsning, slik at ordningen kan rulles ut over hele landet på fast basis.

SV-politiker Andreas Sjalg Unneland mener kvitteringsordningen er en historisk seier for partiet i budsjettforhandlingene.

Fortalte om brødrene sine: – Det gjør noe med dem

I juni holdt Ammal Ahmed Haj Mohamed en tale under en Black Lives Matter-demonstrasjon i Oslo. Da fortalte hun om brødrene sine:

– Mine to brødre og fettere har blitt stoppet av politiet mange ganger før fylte 18. Det gjør noe med dem. Maktubalansen blir så tydelig.

Hun mener unge med minoritetsbakgrunn har blitt mer opptatt av kvitteringsordning for politiet i kjølvannet av politidrapet på George Floyd i USA og Black Lives Matter-bevegelsen. Her i Norge står den store støttedemonstrasjonen «I can’t breathe» foran Stortinget fra i fjor sommer som et symbolsk vendepunkt.

Black Lives Matter-bevegelsen som for alvor vokste fram etter drapet på George Floyd vakte også gjenklang i Norge.

Aki De Leon: – Har arbeidet for kvitteringsordning i 28 år

For Akhenatan «Aki» De Leon var det en spesiell dag da innholdet i budsjettavtalen ble kjent. Lederen i Organiasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) har arbeidet for en kvitteringsordning i 28 år.

– Jeg er glad for at myndighetene anerkjenner at det er på tide med andre tiltak. Dialog fungerer ikke så bra. Etnisk profilering er diskriminering fra en nasjonal institusjon som skal beskytte deg. Mange av de tusen ungdommene jeg har snakket med gjennom årene har en kollektiv angst for politiet. Det er verken bra for politiet eller samfunnet, sier Aki De Leon.

Leder i Omod, Akhenaton de Leon.

Generasjonsskifte: Ikke lenger et krav fra «utlendinger»

Når ordningen nå etableres, mener De Leon det skjer fordi flere av dem som er valgt til Stortinget og Oslos byråd er melaninrike

– Vi har et generasjonsskifte. Da OMOD ba om dette var det utlendingene som snakket om det. Nå er det melaninrike nordmenn som snakker, sier han.

At budsjettavtalen ikke øremerker penger til pilotprosjektet, er en strek i regningen. Tidlig på 2000-tallet havarerte en prøveordning i Drammen nettopp fordi kommunen manglet penger, påpeker han.

Når ordningen skal utformes, må visse ting på plass for at den skal ha verdi, mener Aki De Leon.

– Tid, sted, personnummer til kontrollerte og tjenestenummer fra politiet må registreres. Det skal vi i sivilsamfunnet jobbe for.

---

Kvitteringsordning

  • Budsjettavtalen: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en pilotordning i Oslo med teknisk løsning for sikring av notoritet for personkontroller som politiet foretar dersom den som blir kontrollert vil la seg registrere. Ordningen skal innebære at den som blir stoppet kan motta en bekreftelse på kontrollen.»
  • Oslo-byråd: I Norge kom et første gjennombrudd med det rødgrønne Oslo-byrådet sin plattform fra 2019. Den knesatte at byrådet skulle «arbeide opp mot staten om å få innføre et forsøksprosjekt med kvitteringsordning i Oslo-politiet».

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen