Oslo

Koronamidler til uteliv og kultur i Oslo

– Det er viktig å støtte kulturnæringene i denne runden, sier Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV). Utestedene får mest, også treningssentre får koronahjelp.

150 millioner kroner til serveringsbedrifter med skjenkebevilgning.

20 millioner kroner til kulturnæring i Oslo.

20 millioner til treningssentre.

Dette er de tre næringene som er hardest rammet av koronatiltakene, mener byrådet i Oslo, og som dermed blir prioritert for nye støttemidler.

23. februar vedtok Stortinget en ny krisepakke på 1.75 milliarder for kommunale tiltak til bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. 227 millioner går til næringslivet i Oslo.

Onsdag legger byrådet fram sitt forslag til fordeling av midlene, i ekstraordinært bystyremøte. Et hovedkriterium er at midlene skal gå til bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

– Hoveddelen går til serveringsbedrifter. 20 millioner går til kulturnæringene. Aktører som driver både servering og kulturnæring kan få midler fra begge ordningene, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturbyråd. Politiker (SV). Oslo rådhus.

Byrådet håper at midlene kan deles ut allerede i løpet av mars.

– Kulturstedene er den virksomheten som har vært hardest og lengst rammet av restriksjoner, understreker kulturbyråden. Han påpeker at mange av Oslos kulturscener - som Parkteatret, Rockefeller, Cosmopolite, Kampen Bistro og Det Andre Teatret, drives som både serveringsteder og kulturarena.

Visit Oslo får 12 millioner og prosjektet Restart Sentrum 20 millioner av midlene.

– Kulturnæringene har sju prosent av arbeidstakerne i Oslo. Mange har vært permittert lenge. Det er viktig at kulturlivet klarere å holde hodet over vannet, slik at kulturaktørerne står klare når samfunnet åpner igjen. Oslofolk trenger kulturlivet. Kulturlivet vil bli viktig i gjenoppbygningen av samfunnet, sier Gamal til Dagsavisen.

– Behovet er enormt, dette er ikke nok, men det vil hjelpe, sier Gamal.Mer fra Dagsavisen