Slik rammer brannene i Australia

Flere mennesker har omkommet, og det anslås av en milliard dyr er døde – her er de ulike konsekvensene av kjempebrannene som pågår i Australia.

Branner er vanlig på denne årstiden i Australia, men uvanlig hete og tørke har ført til flere, sterkere og mer omfattende branner, og startet uvanlig tidlig. Ennå er det tidlig på sommeren i Australia, noe som vil føre til fortsatt høye temperaturer i flere uker framover.

Brannene har allerede fått konsekvenser på flere områder, blant annet disse:

Liv og helse

Brannmannskaper tar farvel med kollega Andrew O’Dwyer, som er en av dem som har mistet livet i brannene.  Foto: NTB scanpix

Minst 27 mennesker er så langt døde, blant dem flere brannmenn. Blant annet døde en brannmann av at brannbilen ble veltet av en sterk tornado.

Brannene utgjør stor fare for både liv og helse, og er ikke skadelige bare der de pågår: luftkvaliteten er dårlig og til tider helseskadelig også et godt stykke unna brannene. Blant annet har det vært et tykt røykteppe i storbyen Sydney på grunn av brannene i området rundt.
Også vannkvaliteten går brannene utover. Myndighetene har gått ut med advarsler om dårlig vannkvalitet i flere områder, fordi brannene har rammet vannforsynings- og rensesystemet, for eksempel som følge av strømbrudd.

Dyr

En koala blir reddet på Kangaroo Island i Australia. Foto: NTB scanpix

Bildene av koalaer som er rammet av brannene har gått verden rundt. En tredel av bestanden i delstaten New South Wales kan ha blitt borte.
Men konsekvensene for dyreriket i landet er langt mer omfattende. Det har rammet alt fra fugler, flaggermus og andre smådyr.
Mer enn en milliard dyr er trolig døde av brannene, anslår professor Chris Dickman ved Universitetet i Sydney. Det inkluderer ikke insekter.

– Jeg tror ikke det er noe som kan sammenlignes med ødeleggelsene som har foregått over et så stort område så raskt. Det er en monstrøs hendelse når det gjelder geografi og antall dyr som er blitt berørt, sier Dickman.

– Vi vet at Australias biomangfold har gått ned de siste tiårene, og det er trolig en kjent sak at Australia har den høyeste raten av utryddelse for pattedyr. Det er hendelser som dette som kan føre til utryddelse av andre arter. Så det er en veldig trist tid, sa han nylig til radio, ifølge universitetet.

Minst 20 arter er nærmere utryddelse etter brannene, skriver seks professorer i analysenettstedet The Conversation. Blant de utryddingstruede er ulike fuglearter og smådyr. Mange har omkommet som direkte følge av brannene, mens andre ikke finner mat. Fugler er blitt fanget og desorientert i den tette røyken. 

Les også: Australias statsminister mister støtte under brannene

Vegetasjon

Enorme skogområder er brent ned. Foto: NTB scanpix

Normale skogbranner rammer mindre områder om gangen. De enorme brannene som nå herjer rammer derimot store områder med landskap. Normalt klarer dyr å gjemme seg eller flykte fra branner i et begrenset område, men når det rammer så mange steder og så vidtrekkende områder, blir det for vanskelig for mange.

Det er foreløpig uvisst hvordan de langsiktige konsekvensene blir av den nedbrente vegetasjonen, når trær og planter vokser fram igjen. Økosystemet kan være forandret for alltid.

For mange dyr kan det ha en alvorlig konsekvens fordi de mister sitt habitat, og det blir vanskelig for planteetende dyr å finne mat.

Infrastruktur

Bare peisen står igjen i hjemmet til Kiahan Bellchambers og Jesse Bellchambers Batlow i New South Wales. Foto: NTB scanpix

Hele boligfelt er blitt slukt av flammene, og 2.000 boliger er nedbrent. Siden september er nærmere 100.000 kvadratkilometer svidd av – et område større enn Danmark og Belgia til sammen. De materielle ødeleggelsene er verst i New South Wales, delstaten Sydney ligger i.

Tre milliarder australske dollar er nå satt av til reparasjoner og gjenoppbygging av veier, bygninger, broer og lignende.

Økonomi

En ødelagt bro. I tillegg til kostnadene med å bygge opp rammer brannene viktige næringer. Foto: NTB scanpix

I tillegg til at reparasjoner og gjenoppbygging vil koste enorme summer, påvirker brannene også store og viktige industrier, som landbruket og turistindustrien. Det vil også kunne ramme kjøpekraften.

De pågående brannene vil koste mer enn de forrige svært ødeleggende brannene i 2009, ifølge Moody Analytics.

Normalt rammer skogbranner først og fremst økonomien lokalt.

– Men risikoen for at det blir en større makroøkonomisk effekt denne sesongene er høy, siden omfanget er så stort, sier økonom Katrina Ell i Moodys til The Guardian

Les også: Australias statsminister vil ikke endre omstridt kullpolitikk til tross for brannene