Petter Eide, Stortingskandidat for SV og tidligere generalsekretær i flere humanitære organisasjoner, etterlyser en debatt om norsk utenrikspolitikk under Trump.

– Farlig å bli haleheng til Trump

Valget av Donald Trump og framveksten av nasjonalisme i Europa må møtes med en ny norsk utenrikspolitikk, mener SV-politiker Petter Eide.

 

Sjokkseieren til Donald Trump i presidentvalget i USA er av mange blitt møtt med frykt og demonisering i Europa og Norge. Nå er det på tide å gå videre og se på hvordan Norge skal reagere på Trump-seieren, mener SVs Petter Eide.

Det må innebære en fullstendig omlegging av norsk utenrikspolitikk, særlig i forholdet til USA:

– Norge må drive en selvstendig utenrikspolitikk, uavhengig av USA. Det har dessverre vært tradisjon for norske utenriksministre å vente og se hva USA gjør før Norge tar standpunkt, nå må Norge lage sin egen kurs. Det blir farlig å være haleheng til Trumps utenrikspolitikk, sier Eide til Dagsavisen.

Les også: – Norge må ha forsvarspolitisk plan B

Populisme

Petter Eide har tung internasjonal bakgrunn fra humanitære organisasjoner. Han har tidligere vært generalsekretær i Amnesty Norge, i Care Norge og i Norsk Folkehjelp.

Han jobber fortsatt med internasjonale spørsmål og kjemper også om andre plassen på Oslo SVs stortingsliste. I morgen skal partiets nominasjonsmøte avgjøre om han får plassen.

Eide var selv i New York da Trump ble valgt. Han ser seieren i sammenheng med framveksten av nasjonalistiske tendenser i Europa. Neste vår er det presidentvalg i Frankrike der høyrepopulisten Marine Le Pen har sjanse til å vinne.

Søndag er det to viktige valg i Europa, folkeavstemning i Italia og presidentvalg i Østerrike, som også kan ende med seier til populisme og nasjonalisme.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uforutsigbar

Den internasjonale utviklingen krever en debatt om hvordan Norge kan være en motkraft til dette, sier Eide. Men så langt har norske politikere vært påfallende fraværende, mener han.

– Trump kom til makten på en bølge av innvandringsmotstand, kvinneforakt og proteksjonisme. I utenrikspolitikken er han høyst uforutsigbar, spesielt for NATO-landene er det farlig å gjøre seg avhengig av en øverstkommanderende de ikke vet hvor hopper. Regjeringen var kritisk før han ble valgt, så har det vært stille. Men det er nettopp i situasjoner med stor usikkerhet, det er viktig å stå fast på våre verdier og prinsipper.

– Trump har ikke startet i jobben ennå, er dette en prematur debatt så lenge vi ikke vet hva han faktisk kommer til å gjøre?

– Signalene han har gitt er klare. Han ønsker å bryte med menneskerettighetene, asylretten og religionsfriheten, og det skjer politikkutforming i administrasjonen hans allerede. Norge må være i forkant og starte debatten.

Kommentar: Det største «fuck you» i historien (Hege Ulstein)

Tortur

Særlig advarer Eide mot norsk deltakelse i militære operasjoner under president Donald Trump.

– Det må være helt uakseptabelt for Norge å delta i militæroperasjoner under en øverstkommanderende som åpent sier han vil bruke tortur, og bryte menneskerettighetene og folkeretten i sin krigføring, sier Eide.

I valgkampen tok Trump til orde for å gjeninnføre vanntortur som avhørsteknikk. Vanntortur gir offeret følelsen av å drukne. I et intervju med The New York Times nylig modererte Trump uttalelsene om tortur noe, han skal blant annet ha blitt «imponert», og «overrasket» over at den amerikanske generalen James Mattis mener tortur ikke virker. Men det fikk ham likevel ikke til å endre mening, ifølge intervjuet.

– Så lenge Trump ikke går bort fra sine uttalelser og sier han skal respektere det internasjonale lovverket mot tortur, så gjør det norsk samarbeid med USA i militære operasjoner umulig, sier Eide.

Les også: Nå må Norge bli kjent med Trump-leiren

Tre punkter

Eide mener omleggingen av norsk utenrikspolitikk må være basert på tre punkter:

* Selvstendig utenrikspolitikk, uavhengig av USA.

* Politikken må være verdibasert og prinsipiell, forankret i folkeretten og menneskerettighetene.

* Norge må ha en pådriverrolle i internasjonalt samarbeid.

Folkeretten og internasjonalt samarbeid er Norges viktigste forsvar, likevel bygger den nåværende regjeringen dette ned, mener Eide. FN har kritisert Norge for ikke å følge flyktningkonvensjonen. Regjeringen er også en sinke i viktige internasjonale prosesser, mener han, og nevner klimaforhandlingene, og forhandlingene mot forbud mot atomvåpen som Norge stemte imot.

– Begge eksemplene sender et signal om at vi er oss selv best.

– Men hvordan skal nasjonalister vinnes med ditt forslag til ny utenrikspolitikk, innebærer ikke dette bare mer av det de ikke vil ha?

– Å kjempe for globalisering kan komme til å styrke anti-globaliseringstendensene, men det handler om å gjøre det på en inkluderende måte. Gjøres det riktig, vil Norge styrke seg mot utviklingen i USA og Europa med disse tre grepene.

Les også: – Avstanden mellom Norge og USA vil øke