Verden

FN: Ulovlig handel med ville planter og dyr minsker ikke

Hvert år blir over 4.000 verdifulle plante- og dyrearter ulovlig solgt globalt. Målsettingen om å redusere den illegale virksomheten er ikke nådd, ifølge FN.

– Denne kriminelle virksomheten påfører naturen store skader, den setter livsgrunnlag, folkehelse, gode styresett og planetens evne til å bekjempe klimaendringene i fare, sier Ghada Waly, administrerende direktør for FNs kontor for kriminalitet og narkotikaforebygging (UNDOC).

Til tross for to tiår med verdensomspennende innsats blir altså over 4.000 verdifulle plante- og dyrearter hvert år ulovlig omsatt på verdensbasis.

– Vi ser at smugling med plante- og dyrearter totalt sett ikke er blitt redusert over de siste to tiårene, heter det FN-rapporten som nylig ble lagt fram.

Betydelig handel

– Det globale omfanget av plante- og dyrelivskriminalitet er fortsatt betydelig. Det må settes inn nye tiltak, mer effektive antikorrupsjonslover og en mer konsekvent håndtering av brudd på loven, heter det i rapporten.

Siste data om beslaglagte, handlede arter er fra 2015 til 2021 i til sammen 162 land og territorier. I løpet av rapporteringsperioden konfiskerte ulike myndigheter 13 millioner gjenstander på til sammen mer enn 16.000 tonn.

Til tross for at den illegale handelen bidrar til utryddelsen av en rekke sjeldne arter som orkideer, sukkulenter, krypdyr, fisk, fugler og pattedyr går denne handelen ofte ubemerket hen for folk flest, ifølge FN-eksperter som jobber med forebygging av naturkriminalitet.

Les også: Krise for sjøfuglene: Handlingsplan er på vei

Sukkulenter og orkideer

For eksempel antas det at ulovlig innsamling for salg har ført til nylig utryddelse av flere sukkulente plantearter i Sør-Afrika. Det har også forårsaket betydelig nedgang av sjeldne orkideer. Nyoppdagede arter blir også raskt mål for kriminelle som ønsker å tjene penger på salg.

I tillegg til å direkte å true artspopulasjoner, kan handel med plante- og dyreliv forstyrre delikate økosystemer og deres funksjoner, og kanskje spesielt undergrave deres evne til å dempe klimaendringene, advarer FN.

Eksperter på menneskers og dyrs helse er dessuten bekymret for at slik handel kan øke risikoen for nye sykdommer og pandemier.

Ekspertene frykter at det kan skje direkte overføring av sykdommer til mennesker fra levende dyr, planter og dyrelivsprodukter inkludert bushmeat, så vel som bredere trusler mot dyrelivspopulasjoner, økosystemer og matproduksjonssystemer.

Les også: Havbunnen kartlagt: – Dette er noe av det mest spennende jeg har sett

Mektige bander

Analyser av over 140.000 beslag av dyrearter fra 2015 til 2021 avslører at mektige organiserte kriminelle grupper er delaktige i utnyttelsen av skjøre økosystemer over hele verden, fra Amazonas til Det gylne triangel.

Internasjonale kriminelle nettverk engasjerer seg i ulike stadier av handelskjeden, inkludert eksport, import, megling, lagring, avl og salg til kunder, heter det i rapporten.

De kriminelle nettverkene tilpasser metodene sine og endrer rutene for å unngå å bli tatt. De utnytter smutthull i lovgivningen og svakhetene i myndighetenes håndhevelse av lovene, påpeker UNODC, som understreker at korrupsjon utgjør et alvorlig problem.

Les også: Coca-Cola blitt kåret til verdens verste plastforurenser for sjette året på rad

Det er lyspunkter

Det er likevel visse lyspunkter. Nye analyser viser at kampen mot den ulovlige handelen med elefanter og neshorn har gitt gode resultater. Man har sett en betydelig nedgang i krypskyting, beslag og markedspriser for disse dyrene det siste tiåret.

FN understreker derfor viktigheten at man setter inn målrettede tiltak som retter seg mot både etterspørselen og tilbudet, samtidig som man jobber målrettet for å ta gjerningsmennene bak den ulovlige handelen.

Les også: Sender truede dyr til utlandet

---

Fakta om handel med ville dyr og planter

* Hvert år handles det med millioner av ville dyr og planter på verdensbasis.

* Ulovlig handel med utrydningstruede eller sårbare arter er en trussel mot flere arter. Slik handel regnes som miljøkriminalitet.

* CITES er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med truede dyr og planter.

* Norge samarbeider med andre land om å overvåke og lage regler for denne handelen, for å beskytte arter mot utryddelse.

* Noen arter er så truede at all handel er forbudt, og forbudet gjelder både dyr, planter, og produkter av disse.

* I andre tilfeller er handel tillatt, men det kreves en tillatelse som du på forhånd må søke myndighetene om. Dette kravet om dokumentasjon gjør handelen sporbar, slik at myndighetene kan overvåke produkter som føres over landegrensene ved reise eller handel.

* For enkelte arter er det også krav om eiersertifikat og merking for innenlands besittelse.

Kilde: Miljødirektoratet

---

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Mer fra Dagsavisen