Verden

Fuglene forsvinner i Storbritannia: – Vi er i en natur- og klimakrise

Data viser at det har gått nedover med halvparten av fugleartene i Storbritannia mellom 2015 og 2020. Naturvernere sier regjeringen bryter egne miljøkrav.

Statistikk utgitt av den britiske regjeringen viser at fuglebestandene fortsetter å synke, melder The Guardian.

I 2021 var forekomsten av 130 hekkende arter i gjennomsnitt 12 prosent lavere enn i 1970. Mellom 2015 og 2020 har det vært en nedgang på fem prosent, og halvparten av artene er berørt.

Samme år vedtok regjeringen en ny miljølov, som krever stans i nedgangen av arter innen 2030. Da må de gjøre mer, mener naturvernere.

– Når de politiske partiene nå retter blikket mot neste valg, bør de ta hensyn til advarselen i dagens villfuglstatistikk. Nedgangen i naturen har fortsatt, ubønnhørlig og med uforminsket styrke, i flere tiår, sier Richard Benwell, direktør for naturnettverket Wildlife and Countryside Link.

Ser utfordringene

Også Richard Gregory, sjef for Royal Society for the Protection of Birds, maner til mer konkret handling fra politikerne.

– Vi er i en natur- og klimakrise, og vi må handle raskt for å bevare vanlige arter og redde dem som allerede er i ferd med å gå tapt. Dette er ikke noe som ligger i en fjern fremtid, men heller rett utenfor døren vår.

Regjeringen innrømmer at tilstanden til fuglebestanden er en god pekepinn for hvordan det går med andre arter, noe som betyr at hvis de er i tilbakegang, er det en god sjanse for at andre dyreliv også er det.

– I miljøloven fastsetter vi klare tiltak for å stanse nedgangen i antall arter innen 2030, og for å forbedre tilstanden til ville fugler og andre arter som spiller en viktig rolle i økosystemene våre. For eksempel har våre tiltak bidratt til å forbedre bevaringsstatusen til 96 prioriterte arter, skriver Department for Environment, Food and Rural Affairs i en uttalelse.

Mer fra Dagsavisen