Verden

Knusktørr vinter: Frykter ny tørkesommer i Europa

Europa kan gå mot en ny tørkesommer, frykter eksperter: Flere land har en uvanlig tørr vinter, med uttørkede elver og innsjøer. – Situasjonen er veldig urovekkende, sier klimaforsker Bjørn Samset.

Den verste tørken på 500 år, ble det sagt om ekstremtørken som rammet store deler av Europa sommeren 2022. En ny tørr sommer kan være på vei i år, dersom det ikke kommer mye regn på forhånd, frykter eksperter.

Flere land opplever nemlig nå en vintertørke. Ikke på 59 år har Frankrike hatt en lengre tørr periode vinterstid enn nå. Uttørkede elver og innsjøer kan sees i både Frankrike og flere andre land – et uvanlig syn på vinteren.

Uvanlig tørke sees nå blant annet i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, England, Irland, Tyrkia, Hellas, Bulgaria og Romania.

  • Snømengden i Alpene er 53 prosent lavere enn normalt, og mange alpinbakker har vært uten naturlig snø store deler av vinteren.
  • Vannstanden i den store elven Po i Italia var i februar 61 prosent lavere enn normalen for denne måneden, ifølge eksperter, melder BBC.
  • I innsjøen Lac de Montbel sørvest i Frankrike er vannstanden kun 20 prosent av normalen, og båtene ligger på grunn på sandbanker.
  • I Tyskland er vannstanden i elva Rhinen langt lavere enn normalt vinterstid.

– Ansiktet til det nye klimaet

– Dette er spesielt. Men det vi ser nå er at nesten alle situasjoner er spesielle. Alltid når vi havner utenfor normalen, er det verre enn før, i alle fall annerledes enn før. Dette er ansiktet til det nye klimaet, sier forsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning til Dagsavisen.

Han påpeker at den tørre vinteren kommer i forlengelsen av flere årstider med unntakssituasjoner:

– Den tørre vinteren i Europa kommer etter en ekstremt tørr sommer, som igjen kom på tampen av flere tørre sesonger, sier han.

– Vi prøver å henge med, men det skjer så fort, sier klimaforsker Bjørn Samset. Bildet er fra 2021.

Områdene har ennå ikke kommet seg etter ekstremtørken i fjor sommer, på grunn av manglende nedbør.

– Det som er uvanlig er gjentakelsen av disse hendelsene, sier Andrea Toreti, seniorforsker ved EUs observasjonssenter Copernicus, til Euronews.

– Vi opplevde alvorlig til ekstrem tørke i fjor, og en annen periode i 2018. Og det vi ikke har sett før, er at dette mønsteret gjentar seg, sier Toreti.

Europa har hatt tørke siden 2018, ifølge en studie fra Graz teknologiuniversitet i Østerrike, som konkluderer med at situasjonen er prekær.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at vann ville bli et problem i Europa, særlig i Tyskland eller Østerrike. Vi har faktisk problemer med vanntilførselen her, sier forsker Torsten Mayer-Gürr til The Guardian.

Elvebredden er nesten helt tørr i elva Po i Linarolo i Italia. Årsaken er mangel på snø i fjellene og mangel på regn de siste ukene.

Nå arbeider myndighetene i de rammede landene med planer for hvordan man skal håndtere ny vannmangel i år. I Frankrike har lokale myndigheter i de verst rammede områdene blitt bedt om å begynne å innføre vannrasjonering. Fra regjeringshold er det advart om at Frankrike kan bli nødt til å klare seg med opp til 40 prosent mindre vann enn normalt i årene som kommer.

– Veldig urovekkende

I Italia sier meteorologen Luca Mercalli at landet kun vil unngå en repetisjon av fjor sommers ekstremtørke dersom det kommer masse regn denne våren.

– Det er vårt siste håp. Om vi ikke får vårregn to år på rad, vil det være første gang det noen gang skjer, sier Mercalli.

Bjørn Samset deler bekymringen hos andre eksperter for nok en tørr sommer i Europa, men tror det skal mye til at sommeren 2023 blir like ille som den i 2022.

– Jeg tror ikke det er sannsynlig, for sommeren i Europa i fjor var så ekstrem at den var helt utenfor skalaen. Rent statistisk venter vi oss ikke en like ekstrem sommer i år, men det er jo innenfor det mulige. Og at det blir en varm og tørr sommer, er sannsynlig, sier Samset.

Sommeren 2022 ble ekstrem, og frykten er en repetisjon i år. Her fra Rhinen i Tyskland i juli 2022.

Sommeren blir uansett vanskelig, mener han.

– Sommeren i fjor så var så fullstendig ødeleggende at man neppe får fylt på vannmagasinene nok før neste sommer. Situasjonen er veldig urovekkende nesten uansett hvordan sommeren blir, fordi man allerede har et underskudd på vann. Det er derfor viktig å forberede seg på at det igjen kan bli en skikkelig varm og tørr sommer i Europa, sier Samset.

– Skjer så fort

Tørre vintre i Europa er imidlertid ikke det man venter skal bli det normale, påpeker Samset.

– Vi ser allerede at somrene i særlig Sentral- og Sør-Europa er mye tørrere og varmere enn før, og det er i tråd med det vi venter oss av klimaendringer. Men vi venter ikke at tørre vintre skal bli det vanlige i Europa – snarere viser modellene en trend med våtere vintre enn før. Så denne vinteren er litt spesiell i så måte, sier Samset.

– Men det vi ser er likevel innenfor det vi venter vil skje, for når en årstid først er tørr, blir den gjerne tørrere enn før. Det er litt tilfeldig at vi får en så tørr vinter etter en tørkesommer, men når det først skjer, blir det mer ekstremt, sier Samset.

– Klimaendringene vi ser har vært varslet lenge av dere forskere. Er du som klimaforsker likevel overrasket over hvor drastisk det er?

– Ja, vi klimaforskere blir stadig overrasket over hvor raskt klimaendringene får konsekvenser. Vi prøver å henge med, men det skjer så fort, sier Samset.

Han sier det er omfanget av de lokale konsekvensene som overrasker ham mest.

– Vi har nok truffet godt nok når det gjelder å beregne ventede klimaendringer i verden som gjennomsnitt, og når det gjelder hva som skjer når vi får ekstremvær. Men vi er blitt overrasket over de lokale konsekvensene, hvor sårbare vi er for endringene, og hvor ille det blir når vi ser flere hendelser med ekstremvær på én gang. Det har vi ikke vært flinke nok til å forutse, sier Samset.

Som eksempler nevner han konsekvensene av ekstrem varme og tørke på én gang, som man så i Europa i fjor sommer, og flommen i Pakistan i fjor, der man fikk kombinasjonen av at en hetebølge først førte til massiv smelting av isbreer i fjellene, og at det deretter kom en kraftig monsun.

Bjørn Samset påpeker at det er avgjørende at de hardest rammede landene av tørken i Europa nå forbereder klimatilpasningstiltak, både på lang sikt og foran sommeren som kommer. Hva det bør består i, varierer lokalt, sier forskeren.

– Det kan for eksempel være å sørge for en bedre utnyttelse av irrigasjonssystemer, rasjonere med vannkraft der man har det, eller planlegge mer transport på veiene når elver blir så tørre at de ikke kan brukes som transportårer, som vi så i fjor.


Mer fra Dagsavisen