Verden

Ni av ti risikerer fattigdom

Ni av ti ukrainere risikerer å havne i eller på grensen til fattigdom. Hvordan forebygger man en langvarig utviklingskatastrofe midt i en pågående krig?

I Ukraina er de umiddelbare behovene ekstreme. Samtidig kan krigen få enorme konsekvenser for landet i lang tid fremover.

– Selv under de mest akutte kriser, er planlegging essensielt. Vi må både kartlegge de umiddelbare behovene og planlegge for videre utvikling samtidig, sier Christophoros Politis til Dagsavisen.

Han er viserepresentant for UNDP (FNs utviklingsprogram) i Ukraina, og gjestet Norge nylig.

Risikerer stort tilbakeslag

Snart ett år etter Russlands invasjon av Ukraina, som har utviklet seg til en stadig blodigere krig, er dette situasjonen for befolkningen i Ukraina:

  • Det er blitt ødelagt bygninger, veier, broer, sykehus og skoler til en verdi av minst 700 milliarder dollar, ifølge UNDP, som siterer den ukrainske regjeringens beregninger.
  • Nesten halvparten av alle bedrifter i Ukraina er blitt tvunget til å stenge.
  • En langvarig krig kan føre til at 90 prosent av ukrainere havner i fattigdom eller på randen av fattigdom, ifølge UNDPs estimater.
  • Ukraina risikerer at nesten to tiår med utvikling slås tilbake, og at dype økonomiske og sosiale konsekvenser vil vedvare i generasjoner framover.
  • Nesten en tredel av befolkningen – mer enn 14 millioner mennesker – har nå flyktet fra hjemmene sine. Av disse har over seks millioner mennesker flyktet ut av landet, mens åtte millioner har flyktet innad i Ukraina.

Flere fattige

Før krigen var Ukraina på vei oppover på alle FNs bærekraftsmål, ifølge UNDP. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Men på kort tid er situasjonen endret drastisk.

– I 2022 anslo Verdensbanken at 25 prosent levde i fattigdom i Ukraina, mens det var seks prosent før krigen, sier Politis.

UNDP er verdens største utviklingsorganisasjon, og samarbeider med lokale myndigheter i landene de er i for å fremme langsiktig utvikling. FN-organisasjonen jobber med å støtte de ukrainske myndigheters kriserespons, men også med å holde offentlige tjenester gående og hjelpe til med å holde økonomien i gang.

Selv midt i en krig må det planlegges for den langsiktige utviklingen – blant annet for å forhindre at ni av ti havner i fattigdom, slik de dystre estimatene for Ukraina antyder.

Politis tror det er mulig å unngå de verste estimatene, til tross for at man i dag ikke kan se noen ende på krigen i dag.

– Vi ser en sterk vilje til å sikre at Ukraina ikke går tilbake på det man hadde oppnådd i alle sektorer, sier Politis.

– Her er energisektoren et eksempel, der vi ser på nye løsninger når man skal starte gjenoppbyggingen og moderniseringen av sektoren på en måte som kan føre til at man kan nå mange av bærekraftsmålene som er knyttet til klima, sier Politis.

Energisektoren er blitt massivt rammet av angrep under krigen, noe som har ført til gjentatte strømbrudd. UNDP bidrar blant annet til å kartlegge ødeleggelsene.

– Det gjør vi som en del av en umiddelbar respons for å få i gang strømmen igjen, men også for å se framover på lengre sikt. Vi støtter myndighetene i å planlegge og sette samen en ny og mer bærekraftig energimiks for Ukraina, en omstilling som allerede ble diskutert før krigen, sier Politis.

Digital hjelp

Mer en tredel av befolkningen har flyktet fra hjemmene sine. Av disse har åtte millioner har flyktet innad i Ukraina.

Ukrainske myndigheter har fått hjelp av UNDP til å etablere digitale tjenester for ukrainere som er på flukt, slik at de gjennom en app kan registrere seg som fordrevne og søke om hjelp, blant annet om tilgang til pengestøtte og hjelp til sosiale tjenester. Det gjør det lettere for folk å søke om hjelp og kontakte offentlige tjenester der de er, uten å dra rundt for å oppsøke offentlige kontorer som kanskje er blitt ødelagt eller som befinner seg i områder der det er farlig å bevege seg. Det er ukrainske myndigheter som står bak plattformen, men UNDP har bidratt med teknisk assistanse.

– Arbeidet med å digitalisere hele den offentlige sektoren hadde startet allerede før krigen, men det har vært mye felles arbeid med å designe disse digitale løsningene slik at de kunne benyttes av alle de internt fordrevne, sier Politis.

Krigshandlingene i Ukraina har også ført til at nesten halvparten av små og mellomstore bedrifter har måttet stenge. Flere har måttet flytte fra øst til vest i landet.

– De trenger særlig to ting som vi har hjulpet dem med: Tilgang til penger slik at de kan reparere og erstatte ødelagte verdier, og hjelpe dem til å integrere i det nye området, sier Politis, som sier at bedriftene i privat sektor er et viktig element for å skaffe arbeidsplasser både i dag og i gjenoppbyggingsfasen.

– Det er viktig å opprettholde arbeidsplasser, men også å skape nye. I dag anslås det at Ukraina har mistet 4, 8 millioner arbeidsplasser. Å bidra til å gjenopprette arbeidsmarkedet er utrolig viktig, sier Politis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen



Mer fra Dagsavisen