Verden

EU begrenser «evigvarende kjemikalier» i mat fra neste år

Fra neste år vil EU begrense nivået av fire «evigvarende kjemikalier» som finnes i mat og utgjør en helserisiko, sier EU-kommisjonen.

– I dag tar vi enda et steg for å øke mattryggheten i EU beskytte borgerne bedre mot skadelige kjemikalier. Disse nye reglene viser at vi setter folks helse først, sier helsekommissær Stella Kyriakides.

De nye reglene gjelder fire typer fluorforbindelser som alle hører til gruppen per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS). Gruppen beskrives som «evigvarende kjemikalier» fordi de ikke brytes ned. De brukes i en rekke produkter med smuss- og vannbestandige overflatebehandling, blant annet kokekar, regntøy, tepper og brannhemmende skum.

Utstrakt bruk, kombinert med deres bestandighet i miljøet har ført til omfattende miljøforurensning, skriver kommisjonen om PFAS-forbindelser.

Reglene som trår i kraft neste år, gjelder perfluoroktansyre (PFOA), perfluornonansyre (PFNA), perfluorheksansulfonat (PFHxS) og perfluoroktansulfonat (PFOS).

Mer fra Dagsavisen