Verden

Delte meninger om slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte – EU skuffet

Deltakerne på COP27-møtet i Egypt er natt til søndag blitt enige om en ny klimaavtale. Men slutterklæringen nevner verken olje eller gass.

Oppdatert med Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø 10.45

Enigheten kom på plass knapt to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelsen av et fond for tap og skade.

Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

Olje og gass

COP27 skulle ha vært avsluttet fredag, men partene klarte ikke å enes tidsnok. Dermed satt delegasjonene fra deltakerlandene på overtid før de kom i mål natt til søndag.

I slutterklæringen fra møtet gjentar de nesten 200 landene en tidligere avgjørelse om å fase ut kull. Men dokumentet nevner verken olje eller gass.

Uteblivelsen av olje og gass skjer til tross for oppfordringer fra flere land, samt miljøaktivister, om å fase ut bruk av fossile energikilder som forårsaker store mengder karbonutslipp. Dette ble fremholdt som stridstema på den to uker lange klimakonferansen.

Klimafond

En støtteordning knyttet til tap og skade har vært et av de vanskeligste temaene på klimatoppmøtet.

Temaet har vært svært betent blant annet fordi rike land ikke vil gå med på noe som senere kan gjøre dem utsatt for søksmål og erstatningskrav.

For noen dager siden la EU-landene et forslag på bordet der de godtok opprettelse av et nytt fond som skal hjelpe fattige land med å håndtere klimaødeleggelser. Forslaget fikk støtte fra Norge, Australia og andre rike land.

I EU-forslaget var det imidlertid flere betingelser. De rike landene ønsket at også utviklingsland med store klimautslipp, som Kina, måtte bidra til fondet.

Flere av utviklingslandene i grupperingen G77 reagerte negativt på dette. En forhandlingskilde fra G77 hevdet at EU forsøkte å splitte landene som i forhandlingene klassifiseres som utviklingsland.

Det egyptiske vertskapet på klimamøtet la deretter lørdag fram et nytt forslag til kompromiss om tap og skade-fondet, som dannet utgangspunkt for enigheten som kom på plass.

Positiv Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) beskriver slutterklæringen som historisk, men han mener det manglet en del når det gjelder utslipp.

– Det jeg vil trekke fram som veldig positivt, er at vi har fått etablert et fond for tap og skade for støtte til de mest sårbare gruppene og landene, sier Eide til NRK.

Han sier samtidig at Norge og mange andre land skulle gjerne gått enda litt lengre og tydeliggjort at utslippene faktisk må gå nedover fra 2025.

– Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Og vi ville også gjerne hatt tydeligere språk på utfasing av fossile energikilder uten karbonfangst, sier klima- og miljøministeren.

Guterres lettet

FNs generalsekretær António Guterres ønsker klimaenigheten velkommen.

– Jeg anerkjenner innsatsen fra delegatene og representanter for sivilsamfunnet som kom til Sharm el-Sheikh for å presse ledere til reell klimahandling. Det er det vi trenger, sier Guterres.

– COP27 fant sted på et sted ikke langt unna Sinaifjellet, et sted som står sentralt i flere religioner og i fortellingene om Moses, eller Musa. Det er passende. Klimakaos er en krise av bibelske proporsjoner. Tegnene ser vi alle steder. I stedet for en brennende busk, står vi overfor en brennende planet, sier Guterres videre.

Rettferdighet

Han trekker fram to sentrale temaer som har preget konferansen: Rettferdighet og ambisjoner.

– Rettferdighet for dem som står i frontlinjen og som gjorde så lite for å forårsake krisen, blant dem ofrene for oversvømmelsene i Pakistan, sier Guterres.

– Ambisjoner for å holde 1,5-gradersmålet i live og trekke menneskeheten tilbake fra klimastupet, sier han videre.

FN-sjefen sier at han ønsker velkommen vedtaket om å etablere et fond for tap og skade, som skal komme fattige land til gode. Men mer må gjøres, mener FN-sjefen.

– Dette er ikke nok, men det er et etterlengtet politisk signal for å gjenoppbygge tapt tillit, sier Guterres.

EU skuffet over klimaavtalen: – Ikke et stort nok steg

EU uttrykker skuffelse over manglende ambisjoner når det gjelder å redusere CO2-utslippene i klimaavtalen som er vedtatt under COP27 i Sharm el-Sheikh.

– EU kom hit for å få avtalt en kraftig ordlyd, og vi er skuffet over at vi ikke greide det, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans under det avsluttende møtet på FNs klimamøte.

– Det vi har foran oss, er ikke et stort nok steg for folk og planeten, legger han til.

Timmermanns mener avtalen burde sørget for at de store utslippslandene fikk fortgang i utslippskuttene.

Han sier også at EU støtter opprettelsen av et fond for tap og skade som skal komme fattige land til gode, selv om EU tidligere har vært kritisk til dette.

Naturvernforbundet: Norge må kutte på hjemmebane

Naturvernforbundet er lettet over at partene reiser hjem fra klimatoppmøtet i Egypt med enighet om finansiering av tap og skade som følge av klimaendringer.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, fortsetter han.

Samtidig understreker Gulowsen at Norge nå «må brette opp ermene og kutte på hjemmebane».

Styrer fortsatt rett mot klimakatastrofe

Lillian Bredal Eriksen, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM) er i Egypt og mener det er tragisk at det ikke endte med sterkere forpliktelser på å kutte utslipp. Samtidig mener hun resultatet for tap og skade ble bedre enn fryktet, og roser Norge og EU for innsatsen under årets klimaforhandlinger.

– Vi styrer rett mot klimahelvete, sa Guterres til verdens ledere i starten av COP27. Dessverre styrer vi rett mot klimakatastrofe også etter møtet er over. Det er bekymringsverdig at årets klimatoppmøte ikke ender i noe mer ambisiøst når det gjelder å kutte utslipp. Når vi ser at klimakrisa tiltar i styrke og rammer flere og flere, trenger vi at verdens land viser at de er villige til å skjerpe ambisjonene, sier Bredal Eriksen.

Samtidig som Bredal Eriksen er glad Norge og EU var blant de som stod på kravene om å fase ut alle fossile energikilder, mener hun de industrialiserte landene nå må reise hjem fra Egypt og skjerpe innsatsen på hjemmebane, til tross for det svake resultatet på utslippskutt.

– Tilliten mellom land i det globale Nord og Sør har vært tynnslitt i flere år i klimaarbeidet. Om rike land nå reiser hjem og tar reelt klimaansvar, vil dette bety enormt mye, både for verdens og forhandlingenes klima. Vi må begynne med oss selv. Nå må vi legge en plan for å fase ut vår produksjon av fossile brensler og øke vår klimafinansiering betraktelig. Regjeringen har også sagt vi skal kutte 55 % av våre utslipp innen 2030, men hittil har Norge kuttet kun 4,5 %. Det sier litt om den enorme jobben vi må gjøre på hjemmebane allerede før neste COP, avslutter Bredal Eriksen.

Mer fra Dagsavisen