Verden

Disse internasjonale storbyene vil ha flere bilfrie soner

Koronapandemiens lange nedstenginger og sikkerhetshensyn har inspirert flere storbyer til å iverksette fotgjengervennlige initiativer og jobbe for flere bilfrie områder.

Da den første koronabølgen forhindret innendørssamlinger i de fleste land rundt om i verden, reagerte mange byer med å sørge for å gjøre livet utendørs best mulig. Noen introduserte gågater, gjorde parkeringsplasser til pop-up-restauranter, la til flere sykkelfelt og forvandlet de en gang bilfylte områdene til gang- og sykkelvennlige steder, skriver BBC.

Mens mange byer nå har gått tilbake til normalen og transformert områdene tilbake til slik de var før pandemien kom, har noen byer holdt fast ved forbedringene for fotgjengere og syklister, og presset på for enda flere bilfrie soner.

BBC har trukket fram fire storbyer som har gjort noen av de dristigste og raskeste endringene under pandemien, og som har beholdt mange av initiativene for å oppmuntre innbyggere og besøkende til å komme seg rundt til fots.

Folk til fots i Paris.

Paris, Frankrike

Allerede før pandemien hadde Frankrikes hovedstad Paris et forsprang i å være fotgjengervennlig. Som en del av en omfattende innsats for å redusere antall biler i byen, ble de nedre kaiene som går langs Seinen gjort til gågater i slutten av 2016, et grep som ble gjort permanent i 2018.

Før nedstengingene var det flere streiker i offentlig transport i Paris, og det sammen med pandemien, styrket bare populariteten til disse miljø- og bærekraftsinitiativene. Det er også innført flere sykkelfelt for å lette biltrafikken. Faktisk planlegger byen å legge til ytterligere 180 kilometer med sykkelfelt og 180.000 sykkelparkeringsplasser innen 2026, skriver avisa Bloomberg.

Noe annet som er under planlegging, er planting av 170.000 trær innen 2026, med den hensikt å gjøre Paris mer kjølig, behagelig og hyggelig for fotgjengere.

Syklister i Bogota, Colombia.

Bogotá, Colombia

Byen Bogotá, og Colombia generelt, har alltid hatt en sterk sykkelkultur, med sykling som landets nasjonalsport. Likevel førte pandemien til mange bilfrie endringer. I 2020 ble det innført ytterligere 84 kilometer med midlertidige sykkelfelt til byens eksisterende 550 kilometer lange sykkelsti, som allerede er blant de største i verden. Det var ordfører Claudia Lopez som tok initiativ til den midlertidige forlengelsen av sykkelfeltet, som siden har blitt permanent.

Bogotá var blant de første byene i verden som la til midlertidige sykkelveier under pandemien. På søndager og helligdager er biler fullstendig utestengt fra visse områder til fordel for et program kjent som Ciclovia, som tiltrekker seg mer enn 1,5 millioner syklister, fotgjengere og joggere hver uke.

Bysykkel og munnbind under pandemien i Milano.

Milano, Italia

Italia er et av landene som først ble hardest rammet av pandemien, og byene måtte raskt tilpasse seg for å kunne tilby alternativer til tettbefolket offentlig transport. Sommeren 2020 satte Milano i gang en ambisiøs plan om å utvide fortau og sykkelveier langs 35 kilometer med vei som tidligere var sentrert for biltrafikk. Endringene har forvandlet byen, og førte til flere uteserveringer, markeder og parker.

Det nye fotgjengervennlige området er ikke bare Milanos første bilfrie område, men en av de største bilfrie sonene i Europa. Det nordlige nabolaget Isola har blitt forvandlet fra et industridistrikt til et gang- og sykkelområde fullt av kafeer, gallerier og butikker. Det finnes 300 stasjoner med bysykler plassert rundt om hele byen, som tilbyr både vanlige sykler og elsykler.

Folk på tur nede ved kaia i San Francisco under pandemien.

San Francisco, USA

Tidlig i pandemien lanserte San Francisco, som ligger nord i California, «Slow Streets», et program som brukte skilting for å begrense biltrafikk og hastighet langs 30 veier, i et forsøk på å gjøre dem mer fotgjenger- og syklistvennlige. Ifølge innsamlet data skal programmet ha ført til 50 prosent reduksjon i kjøretøytrafikken, 17 prosent økning i hverdagsfotgjengertrafikk og 65 prosent økning i hverdagssyklisttrafikken.

Mange av gatene har siden returnert til slik de var før pandemien inntraff, men innbyggerne presset på for å gjøre fire av gatene permanente. Denne måneden skal det avholdes en avstemning om fremtiden til de andre gatene.

Selv om det fortsatt er mye som gjenstår for å gjøre San Francisco til en ordentlig fotgjengervennlig by, tyder historien på at det er mulig. Et av byens nå mest gangbare områder – Embarcadero, som ligger langs vannkanten – var en gang en motorvei, fram til et jordskjelv gjorde den ubrukelig for kjøretøy i 1989.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: