Verden

California skal forby fossilbiler

– Veldig betydningsfullt, sier klimaforsker om det nye vedtaket i California: Bilstaten skal forby salg av alle nye fossilbiler fra 2035. Mange andre delstater i USA kan følge etter.

Elbilsalget i billandet USA er minimalt, men nå kan det snu, med California som leder an. California skal forby salg av alle nye fossilbiler fra 2035, etter et vedtak torsdag. Det kan få store følger for utviklingen i USA fordi det er ventet at rundt minst 12 andre delstater vil følge etter, skriver The New York Times. En omveltning i bilbruken er viktig for å nå målene om kraftig reduksjon av klimagasser.

California utgjør det største bilmarkedet i USA. Hvis 12 andre stater følger etter, vil lignende forbud gjelde en tredel av bilmarkedet i USA, skriver avisen.

– Dette er enormt, sier Margo Oge, elbilekspert som ledet transportutslippsprogrammet i den amerikanske miljøetaten Environmental Protection Agency (EPA) under tidligere presidenter.

Margo Oge sier at når flere delstater setter i verk deres egne versjoner av denne politikken, vil det påvirke markedet og oppmuntre til innovasjon.

– Veldig betydningsfullt

Guvernøren i California, Gavin Newsom, kaller den nye regelen «en av de mest betydelige skrittene for å utrydde eksosrøret slik vi kjenner det».

Gavin Newsom, guvernør i California fra Demokratene.

Forsker Tom Erik Julsrud ved Cicero Senter for klimaforskning mener vedtaket kan bli en milepæl i klimaarbeidet i USA.

– Jeg tror dette vil være veldig betydningsfullt for å få til en raskere utfasing av fossilbiler i USA, og helt nødvendige grep for å nå de nye kravene Biden har fått gjennomslag for. Generelt tror jeg dette vedtaket, sammen med Bidens nye klimalov, kan vise seg å bli viktige milepæler i klimaomstillingsarbeidet i USA fremover. Den viktigste er smitteeffekten dette kan ha på andre delstater, men også for aktører innenfor bilindustrien og de store oljeselskapene, sier Julsrud til Dagsavisen.

Blant dem som ventes å følge etter er statene Washington, New York og Massachusetts, skriver Politico.

Transportsektoren er den største utslippskilden av klimagasser i USA. For øyeblikket er bare seks prosent av biler som selges i USA elbiler. Men i California var 15 prosent av nye biler som ble solgt det første halvåret i år elbiler, opp fra 9.5 prosent i 2021, ifølge California New Car Dealers Association.

Bilprodusenter i USA har allerede satt i gang planer om en massiv omstilling. I fjor sa General Motors at målet var å selge kun elbiler i 2035.

Delmål

På veien mot 2035-kravet er det satt opp delmål, som at 35 prosent av nye passasjerbiler som selges er utslippsfrie i 2026, og at det gjelder 68 prosent innen 2030.

Elbiler utgjør kun seks prosent av bilsalget i USA nå. Det skal øke betraktelig, er målet. Her noen elbiler som lades i Sacramento i California.

Det er The California Air Resources Board som stemte gjennom forslaget. Det er myndigheten med ansvar for luftkvaliteten i California, og består av 16 medlemmer, hvorav 12 er utpekt av guvernøren og bekreftet av delstatens senat.

Men det er mange utfordringer på veien for å oppnå kravet, påpekes det. Bilprodusentforeningen Alliance for Automotive Innovation sier de ønsker flere elbiler, men sier at hvorvidt man skal lykkes med dette er knyttet til eksterne faktorer som inflasjon, infrastruktur for lading, forsyningskjedene, arbeidskraft, tilgang til mineraler og en bærekraftig teknologi.

Det er også mulige politiske hindre på veien. At California skal bestemme sine egne lover når det gjelder bilutslipp er ikke alle enige i. Trump var imot dette, fjernet mulighetene, mens det ble innført igjen av Biden-administrasjonen – og det kan komme en president senere som kan komme til å bekjempe dette. I tillegg har generaladvokater fra republikanske stater gått til sak mot at California skal få lage sine egne lover på forurensning.

Også Tom Erik Julsrud ved Cicero påpeker at det er mange ting som skal klaffe for å få gjennomført målet.

– Det er mange skjær i sjøen som skal forseres dersom en skal å dette målet. Utfordringene er knyttet motstand fra industrielle aktører så vel som politiske allianser. Men det er også utfordringer knyttet til om en klarer å utvikle en god nok infrastruktur med ladestasjoner. Dersom dette svikter, er det lite sannsynlig at en får med brukerne på dette. Dette er også et spørsmål om økonomi, der innkjøp av kostbare elbiler fremstå som risikabelt, sier Julsrud.

Viktig klimapakke

Planen i California kommer like etter at Kongressen i USA har stemt for en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Det var en langvarig dragkamp i Det demokratiske partiet før det kom så langt, fordi et par demokratiske senatorer var imot en del av innholdet. Det ble ansett som en stor seier for president Joe Biden da den endelig ble godkjent av Senatet, et av kamrene i Kongressen. Like etterpå ble den også godkjent i Representantenes hus.

Hele pakken er verdt rundt 7.000 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene skal gå til klimatiltak, som ifølge Demokratene skal bidra til å kutte USAs klimautslipp med 40 prosent fra 2005-nivåetr innen 2030. Pakken beskrives som et gjennombrudd i klimapolitikken, og inkluderer blant annet skatte- og avgiftsfordeler for elbilkjøpere.

Men loven alene vil ikke være nok til å eliminere USAs utslipp innen 2050, som er målet som må nås dersom verden skal unngå de mest katastrofale og dødelige konsekvensene av klimaendringer. Eksperter sier at den nye reguleringen i California sammen med klimapakken som er vedtatt i Kongressen vil være en av de viktigste klimatiltakene i verden, skriver The New York Times.

Tom Erik Julsrud mener det som skjer på klimafronten i USA nå vil være en viktig del av den globale klimakampen.

– Jeg tror det er veldig viktig at USA kommer tilbake og bidrar positivt i det globale klimasamarbeidet. Klimaloven viser at USA tar viktige skritt mot å produsere utslippsfri strøm, som er avgjørende for at el-bilparken skal gi klimaeffekt. Disse ser ut til å kunne spille sammen på ulikt vis, blant annet ved at det i Bidens klimapakke ligger inne skattefordeler til kjøp av batteribiler, sier Julsrud.

Trenger bærekraftige batterier

– Denne lovreguleringen vil sette en global høy standard for fortgang i overgangen til elbiler, sier Drew Kodjak, direktør for forskningsorganisasjonen International Council on Clean Transportation, om vedtaket i California.

Men i EU har man allerede gått inn for det samme; forbud mot salg av nye fossilbiler innen 2035. EUs klimaplan «Fit for 55» ble lagt fram i juli 2021. EU-kommisjonens mål er at EU skal bli klimanøytralt innen 2050. Innen 2030 foreslår kommisjonen at utslippene fra nye personbiler og varebiler skal reduseres med 65 prosent, og innen 2035 skal utslippene reduseres med 100 prosent. I juni i år stemte Europaparlamentet for å forby salg av nye fossilbiler fra 2025.

I Norge er målet at det ikke skal selges fossilbiler etter 2025. Så langt i 2022 er 76.5 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler nullutslippskjøretøy, ifølge en oversikt fra Statens vegvesen som blir oppdatert daglig. Andel øker raskt: I 2021 var den på 63,4 prosent, og året før på 53 prosent.

Men disse tallene gjelder altså nyregistrerte biler, og fordi mange fossilbiler i bilparken fortsatt har mange års «levetid» igjen, vil det ta en del år til hele bilparken er nullutslippsbiler. Ved utgangen av 2021 var andelen elbiler i den totale personbilparken i Norge 15,6 prosent, ifølge Vegvesenet.

Transport er en svært stor utslippssektor globalt, og overgangen til utslippsfrie biler er derfor viktig for reduksjonen av de globale klimautslippene. Samtidig er produksjonen av batterier til elbiler ikke utslippsfrie: Produksjonen av elbiler har høyere produksjonsutslipp enn fossilbiler, ifølge kunnskapsoppsummeringer som Faktisk.no viser til – men elbiler har likevel lavere utslipp totalt.

– Transportsektoren står for en stor del av klimautslippene, men det er et område der det ofte er vanskelig å få ned utslippene. Elektrifisering av bilparken er avgjørende for å nå klimamålene når det gjelder persontransport, sier Tom Erik Julsrud.

– Det er imidlertid like viktig at vi kan sikre tilgang på fornybar energi til transportsektoren, og at vi tenker på utslipp gjennom hele produksjonslinjen. Helt sentralt er å utvikle batteriteknologi som er bærekraftig i alle ledd av produksjonen, sier klimaforskeren til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen