Verden

Vippestaten Pennsylvania får utvidet opptellingsfrist

USAs høyesterett gir Pennsylvania medhold i å utvide fristen for opptelling av poststemmer og avslår dermed Republikanernes krav om å nekte en slik utvidelse.

Høyesterettsdommerne var delt i avstemmingen, og med fire mot fire stemmer blir avgjørelsen fra høyesterett i delstaten stående. Den kjennelsen gir valgmyndigheten mulighet til å motta og telle poststemmer fram til 6. november, selv om ikke stemmesedlene er tydelig postmerket.

Det republikanske partiet, inkludert president Donald Trumps valgapparat, har motsatt seg en slik utvidet frist og hevder det strider med føderale regler for valggjennomføringen og at det er opp til de folkevalgte og ikke domstolen å avgjøre spørsmålet.

Les også: Det er 30 år siden den amerikanskfødte sangstjernen og aktivisten døde på scenen i Oslo

Søkte om utvidet frist

Det demokratiske partiet i Pennsylvania søkte om en utsettelse av fristen, som er på valgdagen, til å telle poststemmene. Årsaken er at nærmere tre ganger så mange demokratiske velgere i delstaten ber om å få stemme via posten sammenlignet med registrerte velgere tilhørende Republikanerne.

I september slo høyesterett i delstaten fast at poststemmer fra Pennsylvania må være stemplet innen valglokalene stenger og mottatt innen klokken 17 den 6. november.

Sammen med de andre vippestatene Wisconsin, Michigan, North Carolina, Florida og Arizona blir Pennsylvania trolig avgjørende for årets valgutfall.

Les også: Den første engelske rockeren er 80 (Dagsavisen+)

Mer og mer vanlig

Stemmegivning via posten har de siste tiårene blitt stadig mer vanlig i USA. Under presidentvalget i 1996 ble 7,8 prosent av stemmene avgitt via posten, i 2008 var andelen steget til 16,4 prosent og i valget for fire år siden ble hver femte stemme – 20,9 prosent – avgitt på denne måten.

Den vanlige oppfatningen er at Demokratene har mest å tjene på mange poststemmer og høy valgdeltakelse, men forskning reiser tvil om dette er tilfelle.

Institute for Economic Policy Research ved Stanford University konkluderer i en studie fra april med at mange poststemmer også fører til noe høyere valgdeltakelse, men det ikke gagner Demokratene mer enn Republikanerne. Andre studier tyder på det samme.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.