Verden

En tredel av verdens befolkning kan lide under ekstrem hete i 2070

3,5 milliarder mennesker kan slite med å overleve grunnet ekstrem hete om 50 år om verden ikke klarer å kutte klimagassutslippene, ifølge en ny studie.

Studien er utført av forskere fra Wageningen-universitetet i Nederland og publisert i det amerikanske forskningstidsskriftet PNAS.

I studien legges det fram et verst tenkelig scenario der en tredel av den globale befolkningen i 2070 vil bo i områder der den gjennomsnittlige temperaturen vil overstige 29 grader – med mindre de forflytter seg.

– Koronaviruset endret verden på en måte som var vanskelig å forutse for noen måneder siden. Våre funn viser hvordan klimaendringene kan gjøre noe lignende, sier forskningsleder Marten Scheffer i en uttalelse.

Klimaendringene vil ikke komme like fort som endringene koronapandemien har ført til, men til forskjell fra situasjonen verden nå befinner seg i, vil det etter så store klimaendringer ikke være håp om bedring i nær framtid, legger han til.

Les også: Vilt vær i vente i 2100

To temperaturområder

Scheffer og hans kolleger har delvis basert konklusjonene på analyse av tidligere data ved å gjøre sammenligninger av klimatiske forhold i regioner mennesker velger å bosette seg i.

De har funnet at befolkningstettheten er størst i områder der den årlige gjennomsnittstemperaturen ligger i området mellom 11 og 15 grader, med en annen stor klynge i området mellom 20 til 25 grader.

Fordelingen har ikke endret seg stort de siste 6.000 årene.

Les også: Slik kan sommeren bli i 2100

Sahara i Sør-Amerika

Forskerne har lent seg på prognoser fra hovedrapporten til FNs klimapanel IPCC fra 2014.

I rapporten antas det at utslippet av klimagasser vil fortsette å øke, slik den har gjort de siste tiårene. Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser.

I rapporten anslås det at andelen av verdens land med årlig snittemperatur over 29 grader vil gå fra dagens 0,8 prosent, hvorav mesteparten ligger i Sahara-ørkenen, til 19 prosent i 2070.

Områdene som rammes er i Sør-Amerika, Afrika, India, Sørøst-Asia og nord i Australia. En milliard i India vil ifølge rapporten rammes, i tillegg til over 100 millioner mennesker i Nigeria, Pakistan, Indonesia og Sudan.

– Dette ville ikke bare ha en knusende direkte påvirkning, men også gjøre det vanskeligere for verden å håndtere framtidige kriser, som nye pandemier, understreker Scheffer.

Les også: Vinteren på Svalbard kan bli 20 grader varmere om 80 år

Mer fra Dagsavisen