Verden

Nær halvparten av verdens aborter er utrygge

– De fattigste kvinnene rammes hardest, sier Marta Royo i Profamilia i Colombia. Hun forklarer at «falske» klinikker håver inn på å utføre aborter.

Av de 56 millioner abortene som foretas verden over hvert år, regnes nesten halvparten – 25 millioner – som utrygge, ifølge rapporten «Når kvinner får bestemme» av bevegelsen International Planned Parenthood Federation (IPPF), som ble publisert fredag.

Marta Royo jobber med nettopp trygg abort i en region der dette arbeidet kanskje er hardest: Latin-Amerika. Men Colombia, der hun leder organisasjonen Profamilia, skiller seg ut blant nabolandene: Landet har en lov som gir rett til abort. Det merker likevel mange colombianske kvinner ikke noe til.

TRYGGERE: Marta Royo jobber for å bedre tilgangen til trygge aborter i Colombia. FOTO: ÅSNE GULLIKSTAD

Marta  Royo, Profamilia i Colombia. Foto: Åsne Gullikstad

– Colombia har en av de sterkeste lovverkene i Latin-Amerika. Teorien er fantastisk. Praksis er en helt annet historie, sier Marta Royo.

Les også: Vil samarbeide om Narvik-innspilling (DA+)

Fattige rammes

I Colombia har abort siden 2006 vært tillatt under følgende omstendigheter: når det er fare for kvinnens liv eller helse, ved voldtekt/incest og der fosteret ikke er levedyktig. Med kvinnens helse menes ikke bare fysisk, men også psykisk, helse, og 90 prosent av alle aborter tas på grunnlag av dette.

Men Colombia er et eksempel på at lovverk som tillater abort ikke nødvendigvis gir det i praksis.

– Bare 41 prosent av kvinner klar over abortloven, og disse bor stort sett i de urbane strøkene. Colombia er et stort land med kompleks geografi og infrastruktur. Kunnskapen er konsentrert i byene, mens på landsbygda vet ikke kvinner noe om det. Som regel er det de fattigste og mest sårbare som ikke har kunnskap eller tilgang på prevensjon og abort. Mange kvinner blir i tillegg direkte motarbeidet når de kommer for å be om en abort på en klinikk, forteller Royo.

Profamilia driver 30 klinikker i 24 byer og er Colombias viktigste helsetjeneste for trygge aborter.

Det er en stor business av «falske» klinikker som utfører aborter, men som ikke er trygge, påpeker Royo.

– For det første blir de ikke utført av leger eller sykepleiere, de har ikke forsvarlig utstyr eller medisiner, og ingen av disse abortene blir rapportert inn i systemet, fordi de er utenfor loven. De blir betalt for kontant, og blir ikke skattet for. Det er en enorm business, sier Royo, som var i Norge før helgen i anledning den internasjonale dagen for trygg abort.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Utrolig endring

På ett år har imidlertid tallene over de registrerte abortene i Colombia endret seg drastisk: Profamilia fikk i fjor tilgang på abortmedikamentet Mifepriston i fjor, noe som gjør at flere kvinner kan foreta medikamentell i stedet for kirurgisk abort.

– Endringen vi har sett er utrolig. I 2017 var bare 34 prosent av alle aborter registrert hos Profamilia medikamentelle aborter. I 2018 er så langt 55 prosent medikamentelle aborter, sier Royo.

Men dette gjelder altså de registrerte abortene foretatt av Profamilia, som utgjør et mindretall av Colombias aborter. Derfor er de fleste aborter i Colombia fortsatt utrygge, understreker Royo.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) oppfordrer i rapporten «Når kvinner får bestemme» til en dramatisk økning globalt i tilgangen til medikamentell abort verden over, da dette regnes som trygt og kan spare kvinner både for skader og ytterste fall dødsfall.

– Et konstant argument vi møter mot medikamentell abort er at det gjør det «for lett» å ta abort. Men vi ser at i landene som har tilgang på medikamentell abort og der kvinner har god informasjon og kunnskap, reduseres abortraten. All informasjon vi har viser at jo mer robust abortprogram man har, jo færre aborter har man, sier Royo.

I Norge blir nesten ni av ti aborter utført medikamentelt. I Norge har aborttallene de siste årene vært historisk lave og er fortsatt fallende, ifølge Folkehelseinstituttet. Totalt 12.733 aborter ble utført i Norge i 2017.

Les også: Risikerer straff for spontanabort

Rammet av Trump-kutt

Arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter er imidlertid under press flere steder i verden, blant annet i Latin-Amerika. Etter at Donald Trump ble president i USA, innførte USA den såkalte «global gag rule», som betyr at USA stanser penger til organisasjoner i utlandet som tilbyr eller gir informasjon om abort, eller arbeider politisk for å endre abortlovgivning. Pengestansen berører organisasjoner som også jobber med all slags arbeid innen seksuelle og reproduktive rettigheter.

Profamilia er en av dem.

– Vi hadde et stort program som var finansiert av USAID med nesten 1.2 millioner dollar per år, og som gikk til fordrevne familier på grunn av krigen. Så ble vi bedt av amerikanske myndigheter om å signere et dokument der vi skulle bekrefte at vi ikke skulle snakke om, drive rådgivning om eller tilby abort. Det var selvfølgelig umulig for oss å signere. Så vi mistet de pengene i år, forteller Royo.

Les også: - Dette kan ikke Trump bestemme

Kuttene rammer de aller svakeste.

– Det verste er at dette rammer mennesker som virkelig trenger disse tjenestene. Nå får de ingenting. De fleste stedene der vi jobber har mennesker blitt rammet av krigen gjennom trafficking, kvinner som er blitt rammet av vold og voldtekter. Det er disse som rammes av «gag rule», sier Royo.

Til tross for utfordringene er det tross alt lettere å få abort i Colombia enn i de fleste latinamerikanske land. Mer enn 97 prosent av kvinner i reproduktiv alder i Latin-Amerika bor i land med restriktive abortlover.

– I Colombia har vi loven, systemet og teknologien på plass – vi burde ikke hatt én eneste utrygg abort.

Les også: Abortslag i Argentina: - Men dette vil ikke stoppe nå

Nyeste fra Dagsavisen.no: