Verden

India viser militære muskler

Et dårlig opprustet India ønsker nå å fylle gapet til militærmakten Kina.

1 av 2

– Forsvar av hver tomme av vårt land kommer framfor alt annet, sa Indias finansminister Arun Jaitley da han nylig kunngjorde forsvarsbudsjettet for 2015/16.

Nå er India i gang med en historisk opprustning: 11 prosent av Indias totale nasjonalbudsjett i perioden 2015/16 skal brukes på forsvaret. Samtidig vil landet tiltrekke utenlandske aktører til forsvarsindustrien.

Det er militæropprustning og anspenthet over grenseområder i Asia som gjør at India nå har fått øynene opp for militærmakten Kina. Kina har de seneste årene brukt store summer på modernisering av sitt forsvar.

Føler Kinas nærvær

Ifølge India-forsker Amit Shrivastava ruster India seg opp mot Pakistan og Kina.

– India vil bevise at det fortsatt har makt. Derfor er det viktig for landet å ruste opp forsvaret, sier Shrivastava.

India og Pakistan, som har hatt flere kriger og konflikter etter at landene ble delt i 1947, anses fortsatt for å være «erkefiender», selv om det i dag ikke er direkte konflikt mellom de to landene.

Forsker Sunniva Engh ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier på Institutt for Forsvarsstudier forteller at krigen mellom India og Kina i 1962 ligger friskt i minne hos de fleste indere. I 1962 gikk Kina til angrep på India i områdene Aksai Chin og Arunachal Pradesh. Kina vant og tilbød våpenhvile til et ydmyket India etter en kort og intens krig.

– Krigen mot Kina var en nasjonal ydmykelse for India. Det har skapt stor skepsis til Kina, sier Engh.

Selv om landene til en viss grad har gode økonomiske relasjoner i dag, er disse grensene mellom Kina og India fremdeles ikke fastsatt, forteller Engh.

– Man ser at Indias utenrikspolitikk påvirkes av Kinas nærvær. India ønsker å ha en større regional stormaktsrolle, men kan oppfatte det som om de taper terreng til Kina, når Kina viser interesse og nærvær i Indias nærområder, sier Engh.

Fra importør til eksportør

Kina har i flere år brukt betydelige summer for å modernisere og oppruste sitt forsvar.

I tillegg har Kina satset stort på forsvarsindustri de seneste årene. Kina, som lenge har vært en av verdens ledende våpenimportører, har nå blitt verdens tredje største eksportør av konvensjonelle våpen (våpen som ikke er masseødeleggelsesvåpen). Det viser en nylig publisert rapport av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

India har på sin side tatt over plassen som verdens ledende våpenimportør, og sto for 15 prosent av den globale importen i perioden 2010-14. Det er en økning på hele 140 prosent fra årene 2005-09.

India følger etter

– Det blir sett på som en svakhet at India er en så stor importør av militært utstyr, sier Shrivastava.

Når India gjør seg avhengig av våpenimport, går det også på bekostning av Indias befolkning, ifølge Shrivastava. For å styrke sin uavhengighet og samtidig skape arbeidsplasser satses det derfor på landets forsvarsindustri.

Indiske myndigheter fastslo i august i fjor å øke sperregrensen for utenlandske investorer i forsvarsindustrien fra 26 til 49 prosent.

Maritim stormakt

Begge landene har vist seg spesielt interessert i å satse på det maritime forsvaret.

Kinas statsminister har satt seg som mål å bygge Kina til en maritim stormakt, for å ivareta landets maritime rettigheter og interesser.

– Vi ser at både India og Kina utvikler sine sjøforsvar. Noe av grunnen er landenes behov for å trygge shippingruter mot piratvirksomhet, sier Engh.

Samtidig legger India merke til Kinas økte nærvær og synlighet i Bengalbukta, hevder Engh. Blant annet har Kina gitt økonomisk støtte til havneutbygging i nabolandene Pakistan, Bangladesh og Myanmar, som har ført til at kinesiske forsvarsfartøy har dukket opp i området.

– India ønsker å hevde seg som den dominerende makten i sitt område. Kinas nærvær i Bengalbukta oppfattes av India som posisjonering, sier Engh.

Kina er i tillegg inne i en strid mellom nabolandene Filipinene, Japan og Vietnam om grenseområder i Sør-Kina havet, noe som også India biter seg merke til, ifølge Shrivastava.

– Aktiviteten i Sør-Kina havet påvirker helt klart India. De har et svakt sjøforsvar, som har blitt nedprioritert over en lengre periode, og Kinas aktivitet i Sør-Kina havet og Bengalbukta gjør at India nå ser alvoret i å utvide og ruste opp sitt sjøforsvar, sier Shrivastava.

Selv om India og Kina viser tydelige tegn på et ønske om å styrke sin militære posisjon, vil ikke Engh kalle det som foregår for et militært kappløp.

– Jeg har inntrykk av at Kina vil konkurrere med USA. Jeg tror nok India er mer opptatt av Kina, enn hva Kina er opptatt av India, sier Engh.