Verden

EU vil tvinge bilprodusenter til å redusere utslipp

Foreslår å bøtelegge bilprodusenter som ikke oppfyller krav til reduksjon av kulldioksid.

Lovforslaget er et hett tema i Brussel, og meget omdiskutert. De store europeiske bilprodusentene raser mot forslaget, samtidig som miljøorganisasjonene mener tiltaket er for lite omfattende.

Kommisjonens forslag er et direkte resultat av at bransjen ikke har levd opp til de forpliktelser de tidligere og frivillig har gått med på.

Bilprodusentene forpliktet seg for en del år tilbake å redusere utslippene av kulldioksid i nye biler til gjennomsnittlig 140 gram per kilometer. Målet var å gjøre dette innen 2008.

Dette målet er ikke nådd, og nå ønsker EU-kommisjonen å tvinge produsentene til å nå et mål om 120 gram per kilometer – innen 2012.

BØTELEGGES

Følges ikke pålegget truer EU med å bøtelegge de som skulker unna, og tanken er at nivået på bøtene skal økes gradvis.

– Passasjerbiler står for rundt 12 prosent av EUs utslipp av CO2, og disse utslippene øker stadig, uttalte EUs miljøkommisjonær Stavros Dimas i Brussel i dag.

Tiltaket vil trolig øke prisene på bilene, trolig med rundt 1.300 euro (rundt 10.400 kroner). De store bilprodusentene har møtt forslaget med stor motstand.

– Vi kommer til å forsvare våre interesser, sa den tyske forbundskansleren Angela Merkel i forrige uke. Store bilprodusenter som Audi, BMW, Mercedes og Porsche hører hjemme Tyskland.

SØR-EUROPA STØTTER

Også svenske Saab og Volvo har hatt innvendinger, mens land som Frankrike, Spania og Italia har vært pådrivere for forslaget. Årsaken er at disse landene produserer mindre biler, som ikke forurenser like mye som store biler. Dermed er det lettere for dem å innfri kravene om mindre forurensning.

– Målet med forslaget vårt er å redusere CO2-utslippene fra biler i kampen mot klimaendringene. Jeg synes at forslaget er både rettferdig og balansert. Det tar hensyn til de bekymringer som forskjellige industrier har gitt uttrykk for, var kommentaren fra Dimas.

Nå skal EU-kommisjonens forslag sendes videre til EU-parlamentet. I en ikke-bindene resolusjon tok parlamentet for en tid tilbake til orde for enklere krav – og lengre tidsfrist for å innfri dem. (©NTB)