Politikk

Rekordmye vold i Osloskolen: Nå varsler byrådet nye grep

– Straffbare handlinger skal anmeldes, slår skolebyråden fast. Nye tall viser at den groveste volden øker voldsomt i Osloskolen. Nå varsler byrådet ny politikk for å få bukt med problemet.

– Det er en veldig alvorlig utvikling, sier Oslos skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

Det hun snakker om er de nye tallene for vold og trusler mot ansatte i Osloskolen, som Utdanningsetaten la fram mandag.

Tallene viser at det aldri har vært flere innrapporterte tilfeller av vold og trusler enn i 2023. Til sammen 5623 tilfeller ble rapportert inn i fjor. Av disse ble 652 kategorisert som «svært alvorlig». Det er de svært alvorlige hendelsene som har økt mest i omfang, opp 21 prosent fra 2022.

Nå varsler skolebyråden grep.

– Dette er noe vi som byråd er veldig opptatt av å gjøre noe med. Det ble vedtatt en handlingsplan om dette i bystyret i fjor. Den har fått virke en stund, og skal revurderes nå. Jeg er opptatt av å se hvilke tiltak som har fungert, hva som må forbedres og hva vi må sette inn av nye tiltak, sier Midtgarden.

Varsler grep

Hun sier Utdanningsetaten og fagforeningene jobber med konkrete forslag nå, men at hun allerede har sett for seg noen løsninger.

– Et av tiltakene som allerede er nevnt for meg, og som jeg vil jobbe for at vi får til, er at vi som skoleeier må gi skolene sterkere støtte for å håndtere vold og trusselhendelser når de først skjer. Vi vet også at mange av elevene dette gjelder er våre aller mest sårbare elever. Det aller viktigste vi kan gjøre for dem er forebygging. Da handler det om å gi de elvene det tilbudet de trenger. Det kan være ekstra oppfølging, flere ressurser til skolene eller alternative læringsarenaer, sier skolebyråden.

Men alt dette er budsjettspørsmål, og til syvende og sist noe politikerne må prioritere i de årlige budsjettene.

Les også: Kraftig økning i vold og trusler mot ansatte i Osloskolen

---

Vold i Osloskolen

Mandag kom det nye tall om vold og trusler mot ansatte i Osloskolen.

Tallenes tale er klar: Det har aldri vært mer vold og trusler enn i 2023.

Det er særlig de mest alvorlige hendelsene som øker i omfang.

Fagforeningene til de ansatte i Osloskolen frykter at tallene bare forteller en del av sannheten, og at det er store mørketall.

---

– Dette kan ikke løses over natta. Men det jeg kan love er at jeg kommer til å sloss alt jeg kan for å få større ressurser til skolene. Det har vi i Høyre gått til valg på, og skole er et av de høyest prioriterte områdene for dette byrådet, sier Høyre-politikeren.

Vold og trusler mot ansatte i Osloskolen har stått høyt på dagsordenen i mange år. Utdanningsetatens tall viser at antallet rapporterte hendelser ikke har gått ned, til tross for at alle er enige om at dette må løses.

Midtgarden tror at noe av årsaken til at volds- og trusseltallene i skolen går i feil retning handler om rapporteringskultur.

– Det er større bevissthet rundt rapportering av slike hendelser. Jeg er også bekymret for store mørketall, og at det fortsatt er en underrapportering. Derfor er jeg glad for at det seinere i år blir innført et nytt rapporteringssystem som vil gjøre det enklere for ansatte i skolen å rapportere om uønskede hendelser. Jeg er ganske sikker på at antallet innrapporterte hendelser vil fortsette å øke neste år på grunn av det, sier skolebyråden.

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

«Mobbeparagrafen»

Et poeng mange lærere har trukket fram i debatten om vold og trusler i skolen er lærerens myndighet og autoritet i klasserommet. Mange lærere har uttalt i media at særlig opplæringslovens paragraf 9a, den såkalte «mobbeparagrafen».

Innføringen av paragraf 9A i opplæringsloven skulle sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Men kan den ha virket motsatt? Har økningen av vold, mobbing og skolevegring sammenheng med at lærere ikke tør å gripe inn i frykt for at noen elever da vil føle seg krenket? skrev leder i Skolenes Landsforbund Mette Walker i Dagsavisen i fjor.

– Tillit og respekt til læreren er kjempeviktig. Vi har jo hatt en diskusjon om at en del lærere har opplevd å ikke ha nok støtte fra opplæringsloven. Men det jobbes med på Stortinget at lærere for eksempel skal kunne gripe inn i uønskede hendelser, for eksempel dersom elever er voldelige med hverandre. Det er jeg glad for, sier Midtgarden om den problemstillingen.

Flere har også etterlyst sanksjonsmuligheter ovenfor barna som truer eller begår vold mot ansatte i skolen.

– Vi må se på målrettede tiltak basert på hva slags aldersgruppe det er snakk om. Det er veldig stor forskjell mellom en seksåring, en elev på en spesialskole og en 17-åring. Vi må se på hvordan vi eventuelt målretter sanksjoner.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Vil ha politiet på banen

– Det var 652 svært alvorlige rapporterte hendelser i fjor, men kun 28 ble politianmeldt. Det stemmer ikke helt med at alle veldig alvorlige hendelser skal politianmeldes?

– Når det er straffbare handlinger skal det anmeldes. Det står veldig tydelig i skolenes ordensreglement. Vi må ta en gjennomgang på rutinene for anmeldelse av saker til politiet. Også politiet har understreket for rektorene i Osloskolen at alvorlige saker skal anmeldes. At kun 28 av 652 saker ble anmeldt høres lite ut i mine ører.

– Hvilket ansvar har foreldrene for å unngå at barna deres driver med vold og trusler?

– Foreldrene har et kjempeviktig oppdrageransvar. Samarbeidet mellom skole og hjem er kjempeviktig. Alle må jobbe sammen for å få redusert dette problemet, og da er det avgjørende at også foreldrene spiller på lag og bidrar med det de kan.

– I Dagsavisen tirsdag kom et hjertesukk fra Fagforbundet: Mange ansatte i Osloskolen lar vær å rapportere inn vold og trusler, fordi de ikke opplever å bli tatt på alvor og at sakene de meldte inn ikke blir gjort noe med.

– Jeg oppfordrer sterkt alle ansatte til å rapportere inn slike hendelser. Vi trenger en god rapporteringskultur for å vite den reelle tilstanden. Å bedre kulturen for støtte er noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi må se på hvordan vi kan støtte både skolene og de som opplever vold og trusler bedre enn i dag. Vi må se på organiseringen av ressursene, vi må være tett på skolene og skolene og ledelsen der må være tett på lærerne og de andre ansatte dette gjelder.

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen