Nyheter

Kraftig økning i vold og trusler mot ansatte i Osloskolen

2023 ga oss en dyster rekord: Aldri før har det vært så mange volds- og trusselhendelser mot ansatte i Osloskolen. Det er den mest alvorlige volden som øker mest.

– Vi har alt for mange voldshendelser i Osloskolen. Det var over 650 svært alvorlige hendelser i 2023. Og enhver hendelse er en for mye, sier Marianne Lange Krogh, leder i Utdanningsforbundet i Oslo til Dagsavisen.

I 2023 var det hele 5623 tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. Det framkommer av Utdanningsetatens egen årsrapport om vold og trusler i 2023, som ble lagt fram mandag.

Aldri før har det vært så mange tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Osloskolen. I 2019 var det 4840 slike tilfeller. Under pandemien stupte tallene. I 2020 ble det rapportert om 3099 tilfeller, mens i 2021 var det 3576 tilfeller av vold og trusler.

Tallene år for år.

I kjølvannet av pandemien var det i 2022 4964 tilfeller av vold og trusler mot ansatte, før tallet altså økte på nytt i fjor.

I sin rapport presiserer Utdanningsetaten at hvis du sammenligner antall ansatte i Osloskolen i 2019 med i dag, blir forholdstallet omtrent det samme. Det er altså like mye vold og trusler per ansatt i dag som i 2019.

Etaten deler volds- og trusselhendelser opp i tre kategorier: Lite alvorlig, alvorlig og svært alvorlig. I 2023 havnet 2835 av de rapporterte tilfellene i kategorien «lite alvorlig». 2137 ble kategorisert som «alvorlig,» mens 652 av tilfellene av vold og trusler mot ansatte ble sett på som «svært alvorlig».

Økning i alle kategorier.

I prosent er det de «svært alvorlige» hendelsene som øker mest, med 21 prosents økning fra 2022 til 2023. «Lite alvorlig» økte i samme tidsperiode med 14 prosent, mens de hendelsene i kategorien «alvorlig» økte med 9 prosent.

Av alle de innmeldte hendelsene ble 23 meldt til Arbeidstilsynet. 28 hendelser ble politianmeldt.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

– Ikke nok voksne

Siden den årlige rapporteringen av vold mot ansatte i Osloskolen startet i 2019, har altså tallene ikke blitt bedre, med unntak av pandemi-årene. Så hva er det som skjer?

– Sett med våre øyne er det ikke nok voksne ute i klasserommene. Og det er for mange elever i klassene. Den generelle ressurssituasjonen er for dårlig til å kunne forebygge på en bedre måte for de barna som virkelig trenger det, sier Krogh i Utdanningsforbundet.

Hun viser til at det i rapporten framkommer at det typisk er mellom ett og tre barn per skole som står for de aller fleste av hendelsene.

– Å sette inn nok tiltak for disse barna er det aller viktigste for å sikre bedre forebygging, sier Krogh.

Hun mener at det må en politisk prioritering til for å få ned antallet voldshendelser.

– Dette er et stort og komplekst problem med store forskjeller mellom skolene. At det er satt i gang et arbeid med dette, er vi fornøyde med. Man har jobbet mer intenst og systematisk med dette etter 2019, sier fagforeningslederen.

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

– Store mørketall

Selv om det aldri har vært flere volds- og trusselhendelser mot ansatte i Osloskolen, sier Berit Tevik i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, som blant annet organiserer skoleassistenter, at de er overrasket over at tallene er så lave.

– Vi vet at det er store mørketall. Dette basert på tilbakemeldinger vi får fra våre tillitsvalgte og medlemmer, sier Tevik.

Hun sier ansatte i Osloskolen ikke har tid til å registrere hendelser, at det er mangelfull opplæring i avvikssystemene og at mange ikke ser poenget med å registrere hendelser i det hele tatt fordi de ikke opplever seg ivaretatt i etterkant.

– Ingenting skjer. Osloskolen har omtrent 90 000 elever og 190 skoler. Når man ser på antall rapporterte hendelser er dette tilsvarende som i Bergen. En av ti elever i Norge går i Osloskolen. Tallene samsvarer ikke, sier Tevik.

Både Tevik og Krogh viser til at det seinere i år vil komme et nytt, enklere rapporteringssystem for ansatte i skolen. Det vil kunne avdekke mørketall, og de tror begge at antallet rapportere hendelser vil skyte i været neste år.

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

– Dagligdags med kniv

– Kurven går definitivt feil vei. I fjor så vi at tallene var tilbake på 2019-nivå, altså slik det så ut før koronapandemien traff oss. I dag ligger tallene rundt ti prosentpoeng over toppnivået i 2019. Det er dessverre god grunn til å tro at tallene vil fortsette å stige, sier Dag Martin Vikheim, hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

Vikheim legger ikke skjul på at situasjonen er svært bekymringsfull ved flere Oslo-skoler:

– Med såpass mange alvorlige hendelser frykter vi at situasjonen lett kan eskalere slik at liv og helse står i fare, særlig ved noen av de videregående skolene våre. En del steder er trusselbildet mer alvorlig enn det noen gang har vært, sier Vikheim.

Han fremholder at politiet gjentatte ganger har påpekt at vold og trusler utøves av stadig yngre barn og unge, samtidig som volden i mange tilfeller blir grovere og grovere.

---

Nøkkeltall

  • På ordinære skoler er det vanligvis 1-3 elever som står for de fleste hendelsene
  • De fleste av elevene som er involvert er i alderen 6-12 år
  • Av alle de innmeldte hendelsene ble 23 meldt til Arbeidstilsynet
  • Av alle de innmeldte hendelsene ble 28 politianmeldt

---

– Ved noen skoler er det dagligdags at elever har med seg kniv på skolen. Dessverre viser den ferske voldsrapporteringen at tiltak som har vært gjennomført ikke har hatt ønsket virkning, fastslår etatshovedverneombudet.

Ifølge Vikheim er det spesielt bekymringsfullt at rapporten viser at mange av de groveste voldshendelsene ikke blir politianmeldt:

– 28 politianmeldelser er èn færre enn i forrige periode. Dette henger ikke sammen med en såpass stor økning i de svært alvorlige hendelsene. Uansett er disse tallene skremmende lave, spesielt når man tar i betraktning «vissheten» om store mørketall.

I rapporten kommer det også fram at flere elever er gjengangere i utøvelsen av voldelig og truende atferd, og at mange hendelser dermed er knyttet til en og samme elev.

– Dette betyr at det potensielt ligger en stor gevinst i å sette inn klare, målrettede tiltak mot disse elevene. Dessverre blir det ofte ikke gjort, forklarer Vikheim.

Han påpeker at mange av elevene som mobber, utøver vold og sprer frykt blant andre elever, i mange tilfeller selv ikke får den oppfølgingen de trenger.

Videre sier han at de forventer at tallene vil skyte ytterligere i været når den nye rapporteringssystemet for vold og trusler i Osloskolen foreligger.

Utdanningsetaten ønsket ikke kommentere rapporten ovenfor Dagsavisen mandag, men sier de vil gi et intervju tirsdag.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen