Politikk

Sier klart nei til ekstra økonomisk hjelp til folk som sliter før jul

I fjor bevilget Stortinget en ekstra tusenlapp til alle sosialhjelpsmottakere for å hjelpe dem gjennom jula. I år sier statsminister Jonas Gahr Støre blankt nei til å gjenta julegratialet til de fattigste.

– De pengene som ble bevilget til jul i fjor kom først etter jul og holdt på å knekke deler av Nav. Vi tror ikke det er veien å gå når vi samlet sett skal ha en politikk som treffer og hjelper familiene, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra stortinget talerstol onsdag.

Han møtte i spørretimen, og det var særlig spørsmålet om fattigdom i Norge før jul som ble hovedtema. I fjor bevilget Stortinget 1000 kroner til sosialhjelpsmottakere før jul, med Arbeiderpartiets og regjeringens støtte.

Men på spørsmål fra Rødts leder Marie Sneve Martinussen var statsministeren tydelig på at sosialhjelpmottakerne ikke kan forvente seg det samme i år.

– Jeg tror det blir feil å tenke at vi opp mot jul skal bevilge 1000 kroner, og med det er problemet løst. Det er på mange måter feil retning å gå. Vi er opptatt av hva som skjer alle måneder i året. Den totale økonomien for folk. At prisene skal gå ned, at rentene har nådd toppen, og at folk får mer overkommelig økonomi, sa Støre, og la til:

– På den veien har vi vært opptatt av å øke bostøtten, forbedre strømstøtten, styrket sosialhjelpen og barnetrygden. Det vil hjelpe også opp mot jul.

Dette er helt på linje med hva arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna tidligere har sagt til Dagsavisen. Heller ikke hun har tro på engangsbevilgninger og krisepakker som en løsning på fattigdomskrisa.

Barnetrygd

Også Høyre-leder Erna Solberg anklagde Støre og regjeringen for å ikke gjøre nok for de fattigste. Over hele Norge ber nå fattige familier om hjelp til å få feiret jul ordentlig, og mange norske familier sliter nå økonomisk i møte med økende renter, økende priser og lønninger som ikke holder tritt med prisveksten.

Solberg utfordret Støre på barnetrygden, som regjeringens eget ekspertutvalg har foreslått å øke, og samtidig skattlegge for å bli en mer treffsikker ordning for de som har minst. Høyre har økt barnetrygden i sitt alternative statsbudsjett.

– Kan regjeringen forklare hvorfor dere mener 2024 er et godt år å kutte i barnetrygden? spurte Solberg.

– Velferdsstaten skal være til nytte, ikke til pynt. Derfor har vi brukt den bredt. Barnetrygd er et av tiltakene, vi har økt den to ganger i løpet av dette året. Vi har også kommet med en lang rekke andre tiltak som treffer de med den vanskeligste situasjonen. Som Bostøtte. Sosialhjelp. Pensjonistene har fått et bedre oppgjør. Vi har kommet med kraftfulle grep for barnefamiliene med billigere barnehager og kjernetid i SFO, kontret Støre.

Han var opptatt av at dyrtida er en krise som treffer alle i Norge, og den må møtes med universelle velferdsordninger som treffer alle kombinert med målrettede tiltak som treffer de som trenger det mest.

Og hans hovedpoeng: Det viktigste regjeringen gjør nå er å sørge for å få økonomien tilbake på rett kjøl.

– Jeg har et håp om at vi kan se en utsikt til en myk landing. At prisveksten skal stoppe og gå ned, og at rentene vil peke nedover etter å ha pekt oppover de siste årene, sa Støre.

Lav ledighet

Også Frp-leder Sylvi Listhaug krevde svar på hvorfor regjeringen ikke gjør mer for de som har minst. Hun var særlig opptatt av strømprisene, matvareprisene og energiprisene.

– Mener statsministeren at det har blitt vanlige folks tur, slik dere lovte i valgkampen? Og er du fornøyd med innsatsen til regjeringen i en tid der fattigdommen øker? spurte Listhaug.

Støre var opptatt av å få fram at selv om prisene og rentene har økt i Norge, har de økt enda mer i landene rundt oss.

– Vi har fått Europas beste strømstøtteordning, som vi har forbedret flere ganger, og vi har kommet med en lang rekke tiltak for å sørge for at de som trenger det mest blir hjulpet og får støtte til å komme seg gjennom dette. Og det aller viktigste, vi har den laveste arbeidsledigheten, lavere enn vi hadde da Frp var i regjering. Er jeg fornøyd med det? Jeg er urolig for situasjonen mange familier opplever. Nå ser vi at prisene er på vei ned og at rentetoppen kan være nådd.

Angrep Høyre

At det var Solberg og Listhaug som ledet an i å kreve kraftigere grep fra regjeringen for å bekjempe fattigdom i Norge ville ikke Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ha noe av. Hun brukte sitt første innlegg på å hamre løs på Høyre, som hun mener kutter til både uføre og arbeidsledige i sitt budsjett, samtidig som de senker formuesskatten for de med høyest formue i sitt alternative budsjett.

– Er statsministeren glad for at det ikke er Høyres alternative budsjett som blir vedtatt her i dag? spurte hun Støre.

– Svaret er ja, var ikke overraskende svaret fra Støre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: