Nyheter

Høyre: Vil senke skattene for folk og bedrifter

Høyre la fram sitt alternative budsjett torsdag. De vil senke skatten for folk og bedrifter, og foreslår skattekutt på 9,5 milliarder kroner neste år. – En usosial Høyre-politikk, mener Aps Nils Kristen Sandtrøen.

– I en tid hvor alt blir dyrere, merker særlig barnefamilier, de med for store lån og de med lave inntekter at pengene ikke lenger strekker til. Derfor prioriterer Høyre lavere skatt på vanlige inntekter, økt barnetrygd og gratis kjernetid i barnehagen for flere familier. Vi vil gjøre regningene litt enklere å betale, sier Høyres leder Erna Solberg i en pressemelding.

Alternativt statsbudsjett

Torsdag la hun fram Høyres alternative budsjettforslag for 2024, sammen med finanspolitisk talsperson og nestleder Tina Bru.

Bru presiserte at de fleste har fått dårligere råd under Ap/Sp-regjeringen.

– De fleste har fått dårligere råd under Ap/Sp-regjeringen. Høyre vil ha et krafttak for privatøkonomien. En vanlig familie med to små barn ville med Høyre fått ca. 5.000 kroner mer i skattelette og 11.500 kroner mer i barnetrygd, sier Bru.

De var også bekymret for norsk næringsliv, og at de opplever stor usikkerhet med dagens regjering.

– På toppen av det hele har Støre-regjeringen sendt en historisk stor skatteregning til næringslivet. Siden regjeringen tiltrådte har skattene økt med 37,4 milliarder kroner. Det er i stor grad næringslivet som har måttet plukke opp regningen etter regjeringen, sier Bru.

Høyre foreslår for andre år på rad å fjerne hele økningen i arbeidsgiveravgiften. I tillegg vil partiet trappe ned formuesskatten på arbeidende kapital. Samlet vil det spare bedriftene for 10 milliarder kroner i 2024.

– Verdier må skapes før de kan deles og vi må skape mer å leve av i fremtiden. Derfor gjør vi det mer attraktivt å investere i norske bedrifter og motvirke at investorer flytter ut og at norske bedrifter selges til utlandet av skattemessige årsaker, sier Høyres nestleder.

I sitt alternative budsjett foreslår Høyre å øke sykehusbudsjettene med 735 millioner kroner. De pengene tas blant annet fra regjeringens tannhelsesatsing.

«Rabattert tannhelsetilbud til 21-24-åringer utgår. Omdisponeres til sykehus,» heter det i en post i Høyres alternative statsbudsjett.

Gjennom dette mener Høyre at de kan skaffe 420 av de 735 millionene de vil bevilge til landets sykehus for å øke aktiviteten. Pengene skal brukes til å dekke psykisk helsevern, rus og rehabilitering, samt innkjøp av private tjenester, skriver NTB.

Barnehageplass

Høyre ønsker også å få flere småbarnsforeldre i jobb, og tar nye grep for å få dette til.

«Solberg-regjeringen utvidet retten til barnehageplass slik at barn født i september, oktober og november fikk rett på plass fra måneden barnet fylte ett år. Nå fortsetter Høyre arbeidet og faser inn rett på barnehageplass fra fylte ett år for barn født i desember», skriver de i pressemeldingen.

– I en tid hvor alt har blitt dyrere, er det særlig vanskelig å være i en situasjon hvor man ikke kan gå på jobb fordi man ikke får barnehageplass. Derfor foreslår vi å gi desember-barna rett på barnehageplass. Det vil gjøre at færre må ta ut ulønnet permisjon for å være hjemme med barn, og at flere barn får ta del i barnehagefellesskapet, sier Bru.

Totalt foreslår Høyre å redusere statens utgifter og øke statens inntekter med 21,8 milliarder kroner. Partiet bruker 12,3 milliarder på tiltak som skal sikre et tryggere Norge bedre økonomi til folk og bedrifter i en usikker tid, og sette fart på den grønne omstillingen med mer verdiskaping.

Høyre foreslår samtidig å redusere skatter og avgifter med 9,5 milliarder kroner.

Høyre mener staten må drive mer effektivt, slik næringslivet gjør hele tiden. Derfor viderefører partiet avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Det frigjør 1,5 milliarder kroner til økt velferd og skattelette, og innebærer at statlige virksomheter effektiviserer en halv prosent av driftsutgiftene

– I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen et ABE-uttak på to prosent i året, så at norske offentlige virksomheter må effektivisere med en halv prosent av driften er sånn sett ganske moderat, mener Bru.

Usosialt

Aps Nils Kristen Sandtrøen, som sitter i finanskomiteen, mener Høyres alternative budsjett er usosialt, og gjør det enda vanskeligere for alle.

Han er glad for at Høyre nå viser sitt sanne ansikt gjennom dette budsjettet.

Nils

– Under Ap/Sp-regjeringen har vi fått 130.000 flere personer ut i jobb. Og vi vil ha enda flere. Vi ønsker at det skal være lettere å kombinere jobb med det å ha små barn, og gjerne få flere barn også, sier han.

Det Høyre gjør er å fjerne mange av de velferdsgodene vi har, som gratis SFO og makspris i barnehagene.

—  Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Sandtrøen er skuffet over Høyres kutt.

– Det Høyre gjør er å fjerne mange av de velferdsgodene vi har, som gratis SFO og makspris i barnehagene. Dette har vært en av de viktigste satsingen på velferd i moderne tid. Det kutter også i rabattert tannhelsetilbud til 21-24-åringer, sier han.

– Vi ser at mange småbarnsforeldre med gjennomsnittlig inntekt sliter. Det er ikke bare de med lave inntekter som har det krevende, sier han.

Elise Waagen, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet (Ap).

Også Elise Waagen, som er Aps utdanningspolitiske talsperson, er skuffet over budsjettet, og synes det er synd det kuttes i velferdstilbudene.

Med Høyres budsjett så vil flere velge bort barnehage og SFO.

—  Elise Waagen (Ap)

– Jeg registrerer at de kutter i en historisk satsing på barnehager og SFO, sier hun til Dagsavisen.

– Dette vil gjøre terskelen for å delta mye høyere. Vi så at da vi innførte gratis kjernetid på SFO, så økte deltakelsen. Med Høyres budsjett så vil flere velge bort barnehage og SFO. Det er bedre å gjøre det billigere for alle. Det er trist, og viser at det er tydelige forskjeller i politikken, sier hun.

---

 • Fakta om Høyres alternative statsbudsjett
 • Høyre vil redusere statens utgifter og øke statens inntekter med 21,8 milliarder kroner. 9,5 milliarder kroner i reduserte skatter og avgifter.
 • Gir politiet 400 millioner kroner ekstra for å ansette flere politifolk og tilbakeføre ABE-kutt.
 • 1,5 milliarder kroner ekstra til punktslippsprogram for industrien.
 • Vil fjerne hele økningen i arbeidsgiveravgiften og trappe ned formuesskatten på arbeidende kapital. Samlet vil det spare bedriftene for 10 milliarder.
 • Øker kjernestøtten til en rekke FN-organisasjoner med 230 millioner kroner, setter av 100 millioner mer til humanitær bistand.
 • 133 millioner kroner til en integreringspakke.
 • 1,7 milliarder ekstra til Forsvaret.
 • 200 millioner ekstra til utvidet barnehageopptak.
 • 735 millioner ekstra til norske sykehus.
 • En jobbpakke på nesten 500 millioner, blant annet med 500 flere tiltaksplasser og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.
 • 1,5 milliarder i effektivisering av staten. (NTB)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen