Dagsavisen mener

Friske takter om barnetrygden

Et utvalg vil øke barnetrygden betraktelig og skattlegge ytelsen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Barnetrygden er en av mange juveler i den norske velferdsstaten. Det er en såkalt universell ordning, altså en ordning alle i Norge mottar uavhengig av inntekt og formue. Det gir barnetrygden stor oppslutning, og sørger for at ordningen er lite byråkratisk.

Barnetrygden har dessverre vært neglisjert lenge. Den ble ikke prisjustert mellom 1996 og 2018, og ble dermed stadig mindre relevant. De siste årenes oppmerksomhet rundt barnefattigdom har gjort at barnetrygden igjen har kommet på den politiske dagsorden.

Det haster å komme med tiltak som gir barn i fattige familier et bedre utgangspunkt i livet

Trygden ble oppjustert av den borgerlige regjeringen i 2018, og senere av den sittende regjeringen. Men økningene biter ikke skikkelig på barnefattigdommen som har fått feste i landet vårt. Nå foreslår et ekspertutvalg å endre innretningen av ordningen. Det er et forslag det er verdt å lytte til.

Den regjeringsoppnevnte gruppen foreslår å øke barnetrygden til 31.535 kroner i året for alle. For å kunne øke barnetrygden såpass betydelig, anbefaler ekspertgruppen at ytelsen skattlegges.

Da vil ordningen fortsatt være universell og lik for alle – før skatt, lyder argumentet. Og den vil være omfordelende fordi familiene med lavest inntekt vil sitte igjen med mer etter skatt.

Dette går på tvers av arbeiderbevegelsens tradisjonelle linje om universelle ordninger. Det er en vektig innvending. Samtidig har vi tilgode å se andre forslag som åpner for en økning av barnetrygden uten at det koster samfunnet altfor mye.

Utvalget foreslår også en ny modell for opptak og foreldrebetaling i barnehagen, som innebærer rett til barnehage fra måneden barnet fyller ett år, automatisk tilbud om plass og gratis kjernetid for alle. Utvalget foreslår også å avvikle kontantstøtten, som bidrar til å holde barn hjemme i stedet for i barnehagen.

Vi har forståelse for at barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil trenge litt tid på å fordøye ekspertgruppens innstilling all den tid skattlegging av en universell ordning er et nytt prinsipp. Det vil også medføre støy å fjerne kontantstøtten.

Vi mener likevel at dette er et god kompromiss som bør tas på alvor av regjeringen. Det haster å komme med tiltak som gir barn i fattige familier et bedre utgangspunkt i livet. Da kan en økt og skattlagt barnetrygd være en god start.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener