Til høsten ligger Lillestrøm an til å bli en blå kommune for første gang på 112 år. Kan virkelig hele den historiske Ap-regionen Romerike ende opp i høyresidas vold?

LILLESTRØM (Dagsavisen): – En ting er spørsmålet om hvorfor vi har styrt i over 100 år. Det er interessant, men det mest interessante er om vi skal styre i 4 til. Om det går, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik.

Tidligere i mai ble det sendt sjokkbølger utover Lillestrøm. En meningsmåling gjort for NRK viste bunnsolid borgerlig flertall i Ap-bastionen.

– Dersom tendensen i målingen blir en realitet har det noen historiske dimensjoner over seg. Det er et viktig symbol på et parti og en regjering som sliter kraftig, sier den Jessheim-baserte statsviteren og valganalytikeren Svein Tore Marthinsen.

Lillestrøm er nemlig historisk. Sammen med Stange i Hedmark og Sarpsborg i Østfold er det den eneste kommunen i Norge der Arbeiderpartiet har styrt i over 100 år, og fortsatt styrer.

I en artikkelserie besøker Dagsavisen nettopp disse tre kommunene for å undersøke hva som er grunnen til at Ap har hatt makta så lenge nettopp her, og for å gjøre opp status: Ligger det an til 100 år til med sosialdemokratisk styre, eller står bastionene for fall?

Borgerlig styre

– Jeg tror mange er lei av Ap/Sp-styre. De styrer både nasjonalt, i Viken fylke og i Lillestrøm, sier Kjartan Berland.

Innflytteren fra Voss har som mål å klare det ingen Høyre-politiker har klart siden Olaf Christopher Christophersen i 1908: Bli ordfører i Lillestrøm. Målingene og tendensene peker tydelig i retning av at det målet er godt innenfor rekkevidde.

– Jeg tror rett og slett det handler om et ønske om fornyelse. Hvis vi får et borgerlig flertall og skifte i ordførerstolen er det et veldig tydelig signal fra velgerne om at de forventer noe nytt, sier han.

Lokalt er det klassiske Høyre-saker han løfter fram i valgkampen. Lavere kommunale avgifter. Eiendomsskatt. Eldreomsorg.

– Vi har ikke klart å vinne makt i Lillestrøm før, fordi vi ikke har klart å få til nok politisk samarbeid. Ap begynte allerede i 2003 å orientere mer og mer mot sentrum, og har samarbeidet med de tradisjonelt borgerlige partiene Venstre og KrF. Vi fikk over 30 prosent i 2011, men klarte ikke å kapre makta da.

– Gamle Skedsmo kommune, og nå Lillestrøm kommune, er jo en sterk Ap-bastion. Men de siste 20 årene har vi sett en mer borgerlig trend blant velgerne, selv om vi ikke har klart å komme oss over målstreken og sikre ordførerklubba. Men det har vi klare ambisjoner om nå, sier Berland.

– Gruer meg

– Hvis det er Høyre og Frp som skal styre denne kommunen her, så gruer jeg meg, for å si det sånn.

Iren Bekkevold Berg er fagforeningsveteranen framfor noen i Lillestrøm. Siden slutten av 90-tallet har hun vært hovedtillitsvalgt i Lillestrøm kommune, leder av Fagforbundet i Lillestrøm og leder av LO Nedre Romerike.

Iren Bekkevold Berg, leder i Fagforbundet Lillestrøm og LO Nedre Romerike.

Hun beskriver en kommune der det har vært godt å være tillitsvalgt. Veien til politikerne og direktørene er kort, og fagforeninga blir stort sett lytta til. Nå er hun redd for at hjemkommunen skal ende opp som en blå kommune etter valget.

– Jeg tror ikke folk vil ha mer privatisering og høyrepolitikk. Og nå tror ikke folk at de får høyrepolitikk om de stemmer Høyre. Fordi Høyre sitter stille på gjerdet, og sier ikke så mye om noen ting, sier hun.

Berg har en annen, viktig observasjon: Etter at gamle Skedsmo, Sørum og Fet kommuner ble tvangssammenslått i 2020 har det politiske landskapet i regionen endret seg dramatisk.

Det har kommet en ny sentrum-periferi konflikt inn i den nye storkommunen Lillestrøm, der det er viktigere å få inn folk fra sin gamle kommune inn i det nye kommunestyret for å få kjempet gjennom ja til lokale skoler eller helsetilbud, framfor å stemme på partiet du ideologisk hører hjemme hos.

Den konflikten kulminerte i fjor. Da budsjettet for 2023 skulle vedtas brøt Senterpartiet ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, og sammen med blant andre Frp, Venstre, KrF og SV fikk de dannet flertall for et alternativt budsjett mot Arbeiderpartiets og Høyres stemmer.

– Politikerne kan ikke si det, men jeg kan si det: Det var gamle Sørum kommune som fikk det budsjettet vedtatt. De får ny skole og legevakt, sier Berg.

– Jeg skal ikke si hva som er riktig eller galt. Politikk er politikk, og dem får styre som dem vil. Men det er leit at det ble uvennskap. At de ikke kunne bli enige om ett eller annet, så vi fortsatt kunne hatt det politisk ålreit, sukker hun.

Lokale saker

Ordfører Jørgen Vik er langt på vei enig.

– Det betyr mye for den politiske dynamikken. Og det har gjort det vanskeligere å samarbeide med potensielle samarbeidspartnere fordi vi har ulike forventninger til hva som er viktig, hvordan vi skal løse problemer og hva vi prioriterer, sier han.

Tvangssammenslåingen av kommunene har ikke bare ført til en kaotisk situasjon i kommunestyret og sendt velgerne ut på vandring. Når tre kommunestyrer skulle bli ett har det også ført til partisplittelser. Blant annet i Høyre, som svever høyt på meningsmålingene.

Men det lokale kaoset ser altså ikke ut til å skremme velgerne fra å peke på Høyre som sitt nye, foretrukne parti.

– Vi skal ikke legge skjul på at det var noen oppstartsutfordringer i sammenslåingsprosessen. Men det handlet om noe mer enn bare de politiske sakene. Noen i gruppa som var valgt inn fra Høyres liste meldte seg ut av partigruppa. Men Lillestrøm Høyres gruppe står nå samstemt, sier Berland.

For selv om det er nok av lokale konfliktsaker som dytter velgerne i den ene eller andre retningen, peker Vik fra Arbeiderpartiet på en hovedårsak til at Ap gjør det dårlig på lokale målinger.

– Lillestrøm kommune er blitt så stor og ligger så tett på Oslo at nasjonale trender treffer oss. Hardt, sier han.

Det samme sier valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen.

– Ved lokalvalg slår de nasjonale trendene gjennom mange steder. Selv om det er lokalvalg legger en del velgere vekt på det nasjonale aspektet, og stemmer for eller mot regjeringen eller nasjonale saker. Skulle tendensen som ligger der nå med en historisk upopulær regjering vedvare inn mot valget vil den nasjonale tendensen innlysende trekke i fordel for de blå, sier han.

– Ordentlig tilbakemelding

På spørsmål om hva som er de historiske grunnene til at Arbeiderpartiet alltid har styrt Lillestrøm, peker ordfører Vik nettopp på fagforeningene. Kommunen har alltid vært preget av store arbeidsplasser og tunge fagforeninger, noe som har lagt grunnlaget for over 100 års Ap-dominans.

– Men den historien har du mange steder i landet. Her har Arbeiderpartiet klart å utvikle seg, i samarbeid med fagforeningene. Å utvikle ny politikk og se hva som ligger foran oss og hva som skjer nå, hva som er tidsånden, det har vi vært gode på, sier han.

Stasjonsbyen øst for Oslo ligger akkurat der Nitelva og Glomma renner ut i Øyeren, noe som la grunnlaget for omfattende treforedlingsindustri ved starten av forrige århundre. Etter hvert som byen har vokst har Lillestrøm endret seg raskt. Nærheten til Oslo gjør at mange nye folk har flyttet til kommunen. Snart skal OsloMet åpne en stor campus her, og den gamle industrikommunen er i ferd med å utvikle seg til å i større grad bli en pendler- og kunnskapskommune.

Stasjonsbyen Lillestrøm ligger en kort togtur fra Oslo. Her treffer nasjonal misnøye med regjeringen hardere enn andre steder, tror Jørgen Vik.

– Hvor er tyngdepunktet til Arbeiderpartiet i Norge? Det er flere steder, men altfor få nevner Romerike, sier ordfører Vik.

Det er riktignok ikke alle deler av det som er dagens Lillestrøm kommune som har vært styrt av Arbeiderpartiet i 112 år. I 2020 ble de gamle kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slått sammen, og i noen av disse kommunene har det vært noe vekslende farge på ordføreren. Men dersom du bor i Lillestrøm by og er 112 år gammel har du aldri opplevd en ordfører fra noe annet parti enn Arbeiderpartiet.

Så hva vil være symboleffekten av at Ap taper Lillestrøm, etter 113 år?

– Det vil sitte hardt i og bli vondt, men det vil gå over. Fordi vi har slått sammen tre kommuner er det en særdeles spesiell situasjon. Men det sier nok noe om at folk syntes saker ikke blir fiksa nasjonalt, sier Vik, og legger til:

– Og det kommer an på de andre kommunene. Hvis Romerike blir blått er symboleffekten enorm. Men hvis Arbeiderpartiet i Lillestrøm taper, og vi beholder makta i Lørenskog, Rælingen og Ullensaker er det noe annet. Hvis Romerike blir blått er det en ordentlig tilbakemelding til Arbeiderpartiet.

Blått Romerike

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen bor på Ullensaker, og kjenner området godt. Han er slettes ikke avvisende til at i det minste store deler av Ap-bastionen Romerike kan bli blå.

– Ullensaker har vært en sterk, blå kommune og Frp har hatt mye makt. Men Ap vant sist, og har styrt i fire år. Det er et eksempel på en kommune som tenderer i blå retning. I Nannestad har Ap bedre muligheter, tror jeg, selv om det er noen litt uoversiktlige samarbeidskonstellasjoner. I Eidsvoll er det jevnt, slik jeg ser det. Nes kan også Ap klare å beholde, mens i Gjerdrum kan de miste makt, sier han, og legger til:

– I Nittedal og er tendensen i blå retning, og kan gi et maktskifte. Det samme gjelder Lørenskog, som har vært en sterk Ap-bastion lenge. Så de større kommunene ligger det an til maktskifte i blå retning, mens Ap nok har større mulighet til å beholde makta i mindre befolkningstette kommuner.
Fler artiklar för dig