Langs hele Østfold ligger falne Arbeiderparti-bastioner, men Sarpsborg står fortsatt. Nå lader høyresida kanonene og vil stjele makta i Aps siste industriskanse til høsten.

SARPSBORG (Dagsavisen): – Vi er akkurat ferdige med ukas matutdeling nå. Det var fullt av mennesker.

Siv Joensen er Korpsleder i Frelsesarmeen i Sarpsborg. Hver fredag er det matutdeling til folk som sliter økonomisk. Hver tirsdag er det matutdeling til barnefamilier med de samme problemene.

Joensen har erfart nettopp det statistikken sier: Blant de store bykommunene i Norge er det ingen steder flere barn vokser opp i fattigdom som i Sarpsborg. I fjor viste tall fra SSB at 19 prosent av alle barn i Østfoldbyen vokser opp i det som kalles «vedvarende lavinntektsfamilier».

– Seinest i dag kom det en familie på døra her, som hadde blitt sendt fra Nav. Vi fortalte at de skulle egentlig ikke kommet i dag, de skulle kommet på tirsdag, og vi har nesten ikke mat igjen. Vi prøver jo å gi ekstra til familiene. Og når de sier at Nav har sendt dem, så okay, da vet vi at det er viktig at de får hjelp. Men dette er vanskelig, altså, sier Joensen.

Siv Joensen, korpsleder for Frelsesarmeen i Sarpsborg.

Det er ikke bare mat familiene oppsøker Frelsesarmeen for å få hjelp med. I en tid der prisene på strøm, drivstoff og mat skyter i været trenger folk også hjelp til ting som klær og fritidsaktiviteter. Og trenden er negativ. Aldri før har så mange måttet oppsøke Frelsesarmeen for å få livet sitt til å gå rundt, som nå.

– Utviklingen har vært helt ekstrem. Da vi kom hit for 12 år siden var det kanskje 15 mennesker som kom på matutdelingene, og mange var alkoholikere. Da vi åpnet egne dager for familiene kom det rundt åtte familier. I dag deler vi ut 60–70 matposer hver fredag, og rundt 50 hver tirsdag. Og det bare øker, sukker Joensen.

Politisk skifte?

Det er ikke bare som byen i Norge med høyest barnefattigdom at Sarpsborg setter rekorder. I 110 år har Arbeiderpartiet styrt industribyen nederst ved Glomma. Sammen med Stange og Lillestrøm er Sarpsborg en av de siste virkelig store Ap-bastionene, der ørnen blant norske partier har styrt sammenhengende i over 100 år og fortsatt styrer.

Den økende fattigdommen i Norge i kjølvannet av stigende priser, inflasjon og økte renter har vært en av flere forklaringer for hvorfor Arbeiderpartiet gjør det så dårlig på målingene om dagen. Nesten en halv million velgere har forlatt partiet siden valget. Kan fattigdommen bidra til at Ap mister makta i sin siste Østfold-bastion?

– Som mange andre tror jeg det aldri har vært større sannsynlighet for at det blir et skifte i Sarpsborg som nå.

Høyres ordførerkandidat i Sarpsborg, Magnus Arnesen, har påtatt seg det som tilsynelatende er en umulig oppgave.

Magnus Arnesen

Men høyrevinden som blåser over Norge har også nådd hit. På Sarpsborgs Arbeiderblads siste lokale kommunevalgsmåling i september i fjor ble Høyre målt til rekordhøye 22,1 prosent. På nevnte måling lå det riktignok an til rødgrønt flertall, men kun med ett fattigslig mandat. I praksis viste målingen dødt løp mellom blokkene.

– Jeg mener at vi objektivt har godt av et politisk skifte. Jeg håper aldri Høyre vil styre samme sted i 100 år, det hadde ikke vært sunt. Byen har godt av å skifte ut hvem som sitter i hvilke posisjoner. Over tid er det ting som gror seg helt til, sier Arnesen i Høyre.

Siden da har trenden nasjonalt vært at Høyre har vokst ytterligere. Kan Arbeiderpartiet virkelig miste Sarpsborg etter 110 år ved makta?

Historisk valg

Til høsten blir Therese Thorbjørnsen historisk, uansett hva som skjer. Enten blir hun Sarpsborgs første kvinnelige ordfører. Eller så blir hun ordførerkandidaten som sørget for at Ap tapte makta i Sarpsborg.

– Vi er sultne, sier Thorbjørnsen til Dagsavisen.

– Hvordan er man sulten etter 110 år ved makta?

– Samfunnet er hele tiden i endring. Det skjer og har skjedd formidable ting i Sarpsborg på vår vakt. Men det betyr ikke at vi er ferdige.

Til høsten blir Therese Thorbjørnsen historisk. Enten som Sarpsborgs første kvinnelige ordfører, eller som ordførerkandidaten som tapte Sarpsborg.

Samtidig er det en kjensgjerning at målingene viser at det langt fra er gitt at Arbeiderpartiet beholder makta etter valget 11. september.

– Meningsmålinger er meningsmålinger. Vi blir målt 11. september. Vi har hatt tillit i 110 år, og tillit må man gjøre seg fortjent til. Jeg skal bruke hver eneste dag sammen med resten av folka på lista til å gjøre meg fortjent til den tilliten, sier Thorbjørnsen.

Og Høyre har kvesset knivene før høstens valg.

– Jeg merker at mange innbyggere begynner å innse at det er på tide å prøve noe nytt i Sarpsborg. Vi har mange utfordringer i kommunen, som bare vokser seg større. Som barnefattigdom. Og arbeidsledighet. Vi har også en stor utfordring foran oss med eldrebølgen som kommer. Skoler må vedlikeholdes. Idrettsanlegg skal bygges. Jeg tror folk er åpne for nye løsninger nå etter 110 år med den samme tilnærmingen, sier Magnus Arnesen.

---

Aps siste bastioner

  • Det er tre kommuner igjen i Norge der Arbeiderpartiet har styrt i over 100 år, og fortsatt styrer.
  • Dagsavisen har besøkt Stange, Sarpsborg og Lillestrøm for å undersøke hva slags lokalsamfunn som ligger til grunn for den historiske Ap-dominansen.
  • Vi gjør også opp politisk status. Ligger det an til 100 nye år med Ap ved makta, eller står de siste, store bastionene for fall?

---

Arbeiderklassebyen

Men først, la oss ta noen skritt tilbake. Hele Østfold har historisk sett vært et rødt fylke. Men i dag ligger det gamle, falne Arbeiderparti-bastioner langs hele det gamle fylket. Store bykommuner som Halden, Fredrikstad og Moss har en etter en de siste årene fått borgerlige ordførere etter mange tiår med Ap-dominans.

Så hva er grunnen til at det er akkurat i Sarpsborg at Arbeiderpartiet har klart å holde stand, i en tid der partiet som helhet har blitt stadig mindre for hvert eneste valg som har gått?

– Sarpsborg har alltid vært en betydelig industriby og arbeiderklasseby med store virksomheter, som Borregaard, forklarer Bernt Lyngstad.

Han er redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad, og har fulgt politikken i byen tett over flere tiår.

Gjennom Sarpsborg renner Glomma, og Sarpefossen er Europas største foss målt i vannføring. Fossen, handelsveien Glomma og kort vei til havet var nok hovedgrunnen til at Olav Haraldsson grunnla byen for over 1000 år siden. I århundrene seinere la fossen grunnlag for vannkraftproduksjon, og Hafslund ble grunnlagt nettopp her.

Tømmeret som ble fraktet nedover Glomma la også grunnlag for ny industri, og ved starten av forrige århundre var treforedlingsfabrikken Borregaard ved Sarpefossen Norges største industriarbeidsplass.

– Vi er fortsatt preget av å være en industriby, og Borregaard har fortsatt en veldig sentral posisjon. Mye har endret seg her i byen, som alle andre steder, men vi har ikke klart å etablere en bredde med kunnskapsbedrifter. Vi har ikke klart å dra så mange nye folk med høy utdannelse hit. Sarpsborg er fortsatt en by der mange har lavere utdanning. Så noe av det gamle industrisamfunnet henger igjen, selv om industrien til dels er borte, sier Lyngstad.

Og her kan en nøkkel til Arbeiderpartiets historiske suksess i Sarpsborg ligge: Store industribedrifter med sterke og tydelige fagforeninger.

Tillitsvalgt for Fellesforbundet Daniel Brandsrød og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen tror samarbeidet dem imellom er nøkkelen til fortsatt Ap-suksess i industribyen.

Ungdomstillitsvalgt for Fellesforbundet og prosessoperatør ved Borregaard Daniel Brandsrød peker nettopp på det fagligpolitiske samarbeidet mellom de fagorganiserte i industrien og Arbeiderpartiet som kjernen i det politiske Sarpsborg. Både historisk og i dag.

– Jeg tror at det er fordi fagbevegelsen og LO har vært flinke. Vi har stått skulder ved skulder, og har jevnlig dialog. Det gjør at vi i LO og fagbevegelsen får ut våre kampsaker. Om det er i det private eller offentlige, så viser vi at vi har en kort vei til de politiske partiene i Sarpsborg som støtter LO. Vi har vist at vi får til ting, forteller han.

Thorbjørnsen i Arbeiderpartiet er enig.

– Jeg har tro på de korte linjene vi har. Vi prater sammen mye. Og vi har et LO som vet å stille krav. Å ha et sterkt LO som tør å være så tydelige som de er her i Sarpsborg har mye å si. Vi prekær mellom møtene, for å si det sånn. Det tror jeg er en suksess. Jeg har sittet i 20 år i bystyret. Jeg opplever at sånn har det alltid vært, sier hun.

Fordi Sarpsborg Ap fyller 120 år i år har hun lest beretninger opp gjennom historien. Og konklusjonen er klar: Det fagligpolitiske samarbeidet har alltid ligget som en grunnmur i de 110 årene Ap har styrt byen.

– Hver epoke har sine utfordringer, men evnen og viljen til å finne løsninger for Sarpsborgs innbyggere har vært viktig, i tett samarbeid med fagbevegelsen. Det går igjen i historien når vi leser beretninger bakover i tid. Sånn er det nå, og sånn tror jeg det alltid har vært. Og det var sånn det startet. Det startet med at man forente kreftene og startet et parti, sier Thorbjørnsen.

Fattigdom og ledighet

Også i dag gir samarbeidet mellom fagbevegelse og parti konkrete resultater. Nye seriøsitetsbestemmelser i byggenæringa og heltidssatsing er blant tiltak som har kommet de siste årene.

– Siden 2019 har vi økt heltidsandelen med 21 prosent i helse og velferd. Det er formidable tall. Det har kostet, men det har vært en prioritet fra vår side, sier Thorbjørnsen.

Samtidig er det også problemer i Sarpsborg, som den høye barnefattigdommen. Thorbjørnsen bretter opp ermene når hun skal snakke om nettopp det.

– I områdene i Sarpsborg som har høyest barnefattigdom har vi sørget for at 100 prosent av barna våre går i SFO. Det er nydelig å se på. Det er da man skjønner at politikken betyr noe for hverdagen til innbyggerne våre, sier hun.

Hun forteller at de jobber med å gjøre enkelte skoler om til nærmiljøhus, der barn og unge også har et fritidstilbud etter skoledagens slutt. Og kommunen brukte 700.000 kroner i fjor på å betale kontingenter for barn og unges fritidsaktiviteter. Men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.

– I østre bydel jobber vi tett opp mot staten for å bli en del av en statlig områdesatsing. Det mener jeg er avgjørende viktig. Kanskje det viktigste i den perioden vi går inn i nå. Vi er godt i gang, men det er en av tingene vi går i bresjen på, sier hun.

Arnesen i Høyre mener de sosiale problemene i Sarpsborg bør bety at det er på tide med et politisk skifte i industribyen. I tillegg til barnefattigdommen sliter Sarpsborg også med Østfolds høyeste arbeidsledighet.

Han mener det vil gi en enorm symboleffekt om Høyre skulle klare å tilrive seg makta i Aps siste store industribastion.

– Det ville vært enormt. Det vil ikke bety spiker’n i kista for Arbeiderpartiet, men det vil være et symbol på en æra som er over og et nytt politisk landskap, sier han.

– For første gang på lenge har vi et styringsdyktig alternativ på borgerlig side. Vi samarbeider godt, og snakker godt sammen. Alle er enige om at vi har lyst til å få til et skifte, og vi vil være rause med hverandre for å få det til, for eksempel ved fordeling av posisjoner. Vi har et veldig godt utgangspunkt, og øyner virkelig en mulighet, legger han til.

Den blå bølgen

Lyngstad i Sarpsborg Arbeiderblad forteller at selv om Ap har styrt byen i 110 år er partiet fortsatt populært i kommunen. Det er de andre rødgrønne partiene, særlig Senterpartiets, voldsomme fall på meningsmålingene som gjør at venstresida risikerer å tape valget til høsten. I dag styrer Ap sammen med de tradisjonelle rødgrønne partiene.

– Det har vært flere kommunevalg på rad nå hvor jeg har skrevet lederartikler om at «nå er muligheten for maktskifte større enn noensinne. Det kan fort bli borgerlig flertall». Så har Ap og de andre rødgrønne partiene seilt gjennom valgdagen likevel. De er flinke til å mobilisere, og har et stort apparat, forteller han.

– Kommer du til å skrive den samme lederen i år igjen?

– Ja, det tror jeg. Vi skal ha en ny meningsmåling nå i midten av mai. Jeg vil tippe at konklusjonen fra den er at det ikke blir noen selvfølge at Ap fortsatt skal ha ordføreren. Men du skal ikke se bort fra at jeg tar feil igjen, sier redaktøren.

Lyngstad peker på at Thorbjørnsen fra Arbeiderpartiet er et kjent og populært fjes i østfoldbyen. Arnesen fra Høyre er i større grad et ubeskrevet blad.

– Jeg tror at Høyre er helt avhengige av å seile på den blå bølgen hvis de skal vinne. De kommer ikke til å få noe gratis. Hvis det hadde vært et rent personvalg hadde Aps ordførerkandidat vunnet, sier han.

Fler artiklar för dig