Politikk

Høyre jakter storeslem i storbyene

Halvannen million nordmenn i storbyene styres i dag av venstresida. Nå har Høyre planen klar for å vinne tilbake makta der flest nordmenn bor.

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Vi skal vinne de store bykommunene ved å ha de beste løsningene i møte med folk, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen.

I dag er det ingen tvil om at Arbeiderpartiet er storbypartiet i Norge. Alle de store byene i Norge med over 100.000 innbyggere styres av ordførere og byrådsledere fra Arbeiderpartiet (bortsett fra Bærum, se faktaboks).

Før valget til høsten ligger det an til å bli snudd helt på hodet. Høyre har en reell mulighet til å vinne makta i samtlige norske storbykommuner.

Solbergs plan for å vinne tilbake makt i de største byene er klar:

– Det handler om en kombinasjon av bedre eldrepolitikk og en bedre skole. Det gjelder for hele landet. Og særlig i byene tror jeg saksbehandlingstid og boligpolitikk kommer til å bli viktig, sier hun.

Men hva er det Høyre vil få til i byene? Hvor går skillelinjene mellom høyresida og venstresida i bypolitikken? Og hva svarer Høyres toppolitikere i byene på anklagen fra Arbeiderpartiet om at høyrepolitikk betyr velferdskutt? Dagsavisen har snakket med Høyres toppkandidater i de største byene om nettopp dette.

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat i Oslo (697.010 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner Oslo?

– Om jeg blir byrådsleder i Oslo skal det føres en politikk hvor vi prioriterer dem som har minst i stedet for å spre penger til offentlige velferdsgoder tynt utover. Vi skal også slutte å sløse. Innbyggerne skal merke en holdningsendring når de kontakter kommunen. De skal bli møtt med et «dette skal vi forsøke hjelpe deg med» og ikke med «problemet er at». Vi vil prioritere en trygg og verdig eldreomsorg, skolene skal bli et sted hvor elevene trives og lærer mer enn i dag, og innbyggerne skal motiveres til å være med på det grønne skiftet.

Forplikter du deg til å kutte i/avvikle eiendomsskatten?

– Ja, hvis jeg blir byrådsleder vil jeg arbeide for å avvikle eiendomsskatten, men hvor mye og hvor fort vil avhenge av kommunens økonomiske handlingsrom fra år til år. Reduserte inntekter fra eiendomsskatt skal ikke gå på bekostning av det kommunale velferdstilbudet til dem som har minst.

Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Det er feil. Det finnes to typer velferd. Den ene private, som hver enkelt av oss skaper for oss selv og vår familie. Den vil styrkes fordi vi vil føre en politikk som sikrer at husholdningene beholder mer av sine egne penger. Den offentlige velferden mener jeg er viktigst for dem som har minst, og den vil vi styrke gjennom målrettede og treffsikre tiltak, som billigere barnehage til familier med under 1 million i samlet inntekt, og støtte til lavinntektsfamilier slik at alle barn kan delta på et fritidstilbud. Uavhengig av foreldrenes inntekt.

Vil høyre i Oslo privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– Vi vil fjerne det meningsløse forbudet mot å etablere nye private barnehager i Oslo som Arbeiderpartiet har innført. Vi vil også la private drive noen sykehjem. Vi ønsker en konkurranse om best mulig kvalitet, ikke om lavest pris. Vi ønsker en miks av kommunale, ideelle og private tilbud. Vi vet av erfaring at det gir mer nytenkning og at sykehjemmene da lærer av hverandre for å gi et best mulig tilbud.

---

Den politiske situasjonen i Oslo

 • Arbeiderpartiet har styrt byen siden 2015 med støtte fra SV og MDG
 • Aftenpostens siste Oslo-måling får Høyre 37,1 prosents oppslutning
 • På samme måling får de borgerlige 30 mandater i Oslo bystyre mot de rødgrønnes 29 mandater

---

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Jeg vil styrke arbeidet med å ta Oslo i en enda mer blågrønn retning. Det må bli slutt på at Oslo slipper urenset kloakk og avløpsvann rett ut i fjorden, og det trengs et tettere samarbeid mellom staten og kommunene langs Oslofjorden for å redusere utslippene. Kollektivtilbudet må bygges ut, og vi vil kutte prisen på månedskort. Jobben med å få flere til å sykle går altfor langsomt til tross for store investeringer. Vi må slutte å telle antall meter sykkelvei, og være mer opptatt av hvilke tiltak som får flere til å sykle. For meg er det viktig å få utslippene fra tungtrafikken ned, dessuten må vi få fart på bygging av flere ladeplasser for elbiler, blant annet ved å slippe private aktører til.

Christine Meyer, byrådslederkandidat i Bergen (285.601 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner i Bergen?

– Vi skal bli flere bergensere og det betyr at vi må tilrettelegge for flere studentboliger og gjøre det mer attraktivt for studenter å bli boende i Bergen etter endt studietid. Vi må få opp byggeaktiviteten i Bergen og bli en ja-by og ikke en nei-by med lange og uforutsigbare prosesser. Og vi skal løse de store utfordringene innenfor eldreomsorgen sammen med frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Det betyr å bygge flere sykehjemsplasser, å passe på at eldre mennesker ikke må forholde seg til stadig nye personer, å gi de enkelte rett til å velge og ikke minst tilrettelegge for nye områder der flere generasjoner kan bo sammen i små bysamfunn.

Forplikter du deg til å kutte i/avvikle eiendomsskatten?

– Siden rentene øker, strømmen er dyr og stadig flere får mindre å rutte med, så vil Høyre at bergenserne skal beholde mest mulig av egne penger. Derfor har vi programfestet å gradvis redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten på boliger helt, med mål om en halvering i kommende periode.

Kvinnehelseutvalet foreslår ei lang liste med tiltak. Christine Meyer har leidd utvalsarbeidet. 
Foto: Geir Olsen / NTB / NPK

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Det er feil. Under Arbeiderpartistyrt byråd er det stadig flere som ikke får tilbud ved at de frivillige organisasjonene ikke får oppdrag og tilskudd, flere søker private helsetjenester på grunn av fastlegekrisen, og det er bygget ut altfor få sykehjem. I tillegg bruker Arbeiderpartiet 700 millioner kroner på oppkjøp av private barnehager uten å kunne bevise at det gir et bedre barnehagetilbud.

Vil Høyre i Bergen privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– Det viktigste for Høyre er at innbyggerne får gode tjenester, ikke hvem som driver de. Vi vil ha et mangfold av velferdsleverandører som sikrer at de som trenger hjelp, får hjelp.

---

Den politiske situasjonen i Bergen

 • Arbeiderpartiet har styrt byen siden 2015 med støtte fra SV, MDG, Venstre og KrF.
 • Bergens Tidendes siste lokale meningsmåling kan flertallet vippe begge veier, og partiet Venstre åpner for å skifte side.
 • Høyre er det suverent største partiet i Bergen med 34,4 prosents oppslutning på siste meningsmåling.

---

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Karbonfangst på forbrenningsanlegget til BIR i Rådalen, Bergens største punktutslipp, er et av de viktigste enkelttiltakene vi vil jobbe for. Vi vil også gjøre det billigere for miljøvennlige skip å legge til i havnen, og etablere solcellepaneler og grønne tak på nye kommunale bygg. I tillegg vil Høyre gjøre det lettere å ta gode klimavalg i hverdagen, som å få på plass en egen, billigere Bergenstakst i kollektivtransporten, gi ENØK-støtte til privatpersoner og særlig fange opp husholdninger med dårlig økonomi.

Kent Ranum, ordførerkandidat Trondheim (207.595 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner i Trondheim?

– Vi vil styre byen med en helt annen form for ledelse. Vi vil være synlige og til stede for å bli en langt bedre arbeidsgiver for Trondheims ca. 16.000 ansatte. Vi kommer til å bruke de største pengene på de minste barna, styrke tidlig innsats fra barnehagen og oppover for å sikre at de kommende generasjonene fullfører videregående og realiserer sitt potensial. Og vi vil snu Trondheim til å bli en næringsvennlig kommune.

Forplikter du deg til å kutte i/avvikle eiendomsskatten?

– Vi går til valg på å ikke øke eiendomsskatten. Vi mener skatten er økt mer enn nødvendig fra rødgrønn side. Vi vil opprettholde den på dagens nivå, men redusere den på sikt. Først må vi få kontroll på byråkratiet og kostnadsnivået i kommunen.

Kent Ranum er Høyres ordførerkandidat i Trondheim til høsten. Foto: Geir Olsen / NTB

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Ap mangler rasjonelle grunner for å hevde det. Jeg vil si det er omvendt. Med oss er det en større garanti for at vi sikrer velferdsnivået og grunnlaget for fortsatt god velstand. Da er man nødt til å føre en politikk som gir muligheter for alle, og som gir en vei inn i arbeidslivet for alle som står utenfor. Når Ap og deres allierte snakker om fellesskap mener de kun det offentlige. Vårt fellesskap inkluderer også private barnehager, friskoler og private aktører innen helse og velferd.

Vil Høyre i Trondheim privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– Nei. På min vakt vil ikke en eneste barnehage eller et eneste helse- og velferdssenter bli privatisert. Men ikke en eneste privat barnehage eller privat velferdssenter som er drevet av ideelle eller private vil bli rekommunalisert. Vi må heller få ut potensialet i enhetene vi har i dag.

---

Den politiske situasjonen i Trondheim

 • Arbeiderpartiet har styrt Trondheim i 20 år med ulike samarbeidskonstellasjoner på venstresida og med sentrum.
 • På den siste lokalmålingen ble Høyre målt til rekordhøye 33,4 prosent, og er nå dobbelt så store som Arbeiderpartiet.
 • Det er fremdeles rødgrønt flertall på målingene i Trondheim, men redaktør i Trønderdebatt Snorre Valen har uttalt at Høyre har en historisk mulighet til å vinne i Trondheim.

---

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Vi vil følge to spor: Det første er som bestiller. Når vi handler varer og tjenester skal vi stille tydelige miljøkrav av dem vi handler av. For det andre skal vi legge til rette for at næringslivet kan få tatt i bruk NTNU og Sintef i det grønne skiftet. I Trondheim kan vi faktisk utvikle teknologi med et globalt nedslagsfelt. Teknologihovedstaden Trondheim må ta mål av oss å være verdensledende innen den type teknologi og bli en vesentlig bidragsyter for å få ned globale klimagassutslipp.

Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat i Stavanger (144.147 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner i Stavanger?

– Vi må snu trenden med negativ innflytting og få ungdommene våre hjem. Høyre vil øke tempo på boligbyggingen og utvikle både sentrum og tettstedene på øyene. Et nært regionalt samarbeid er også en viktig sak for oss.

Forplikter du deg til å kutte i/avvikle eiendomsskatten?

– I Stavanger eier mer enn 3 av 4 husholdninger egen bolig. Vi går til valg på å gradvis redusere eiendomsskatten, og hindre at småbarnsfamiliene flytter til nabokommunene som ikke har eiendomsskatt.

Stavanger Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal skal tale under Høyres landsmøte i helgen.

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Jeg registrerer at bytoppene i Arbeiderpartiet er instruert til å fronte parolen «Velferd foran skattekutt». Den skatten kommunene selv kan vedta er eiendomsskatten. For 2022 forventet Stavanger kommune å ta inn mer enn 250 millioner kroner i eiendomsskatt. Når regnskapet nå gjøres opp, settes mer enn 410 millioner av i fond. Det viser at skattekutt ikke er lik velferdskutt.

Vil Høyre i Stavanger privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– Stavanger Høyre ønsker en velferdsmiks med offentlige, private og ideelle aktører. Det gir innbyggerne valgfrihet, mangfold og det bidrar til innovasjon og nytenkning. Private og ideelle barnehager gjør en god jobb og utfyller det kommunale barnehagetilbudet. De kommunale omsorgsinstitusjonene leverer gode tjenester, og disse vil vi ivareta og styrke. Kommunene står imidlertid ovenfor store utfordringer innen omsorg/velferdstilbudet i årene som kommer og der trenger vi å ta alle gode krefter i bruk.

---

Den politiske situasjonen i Stavanger

 • Ap styrer byen med støtte fra en bred koalisjon som blant annet består av MDG og Folkets parti (tidligere Bompengepartiet)
 • Høyre er det suverent største partiet i Stavanger, og den siste målingen til Stavanger Aftenblad viser at det ligger an til blått flertall i oljebyen, og Høyre og Frp kan få rent flertall sammen

---

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Stavanger-regionen er et felles bo- og arbeidsområde og derfor må vi på politisk nivå samarbeide om en regional klimapolitikk. Stavanger Høyre har satt seg ambisiøse klimamål gjennom samarbeidet med EU og nettverket for de 112 klimanøytrale byene. Dette er et arbeid jeg ser fram til å ta sterkt eierskap til.

Mathias Bernander, ordførerkandidat i Kristiansand (112.588 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner i Kristiansand?

– For oss handler det om å få tilbake styringen. Vi har hatt fire år med politisk kaos, der man ikke har klart å fokusere på de viktige oppgavene. Vi vil få tilbake et trygt borgerlig flertall som har hovedfokus på en god oppvekst, verdig eldreomsorg og næringspolitikk som setter Kristiansand på kartet igjen.

Høyres ordførerkandidat i Kristiansand Mathias Bernander.

Forplikter du deg til å kutte i/avvikle eiendomsskatten?

– Ja, vi går til valg på å redusere eiendomsskatten. Høyre har vært med på budsjettflertallet i ett av de siste fire årene, og da reduserte vi eiendomsskatten. Det samme gjorde vi sist vi styrte, og vi har redusert eiendomsskatten gjennomgående hver gang vi har hatt makta. Det vil vi fortsette å gjøre.

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Det er jeg ikke enig i. Vi i Høyre jobber på en annen måte enn i Ap. De ser ut til å ha alle fasitsvar for hvordan man rigger et godt velferdssamfunn, men vi i Høyre innser at vi må ta alle gode krefter i bruk. Vi tror det til syvende og sist vil gi bedre tjenester. Det så vi i de siste tallene som kom om barnehagene, der de tre soleklart mest populære barnehagene i Kristiansand er private.

---

Den politiske situasjonen i Kristiansand

 • I 2019 fikk Arbeiderpartiet ordføreren i Kristiansand for første gang siden 1946.
 • Hans styringsgrunnlag er basert på støtte fra de rødgrønne partiene samt utbrytere fra partiet Demokratene
 • På den siste målingen til Fædrelandsvennen har verken den tradisjonelle røde (20) eller blå (27) blokka flertall, Norgesdemokratene og Pensjonistpartiet er på vippen med sine til sammen 10 mandater.

---

Vil Høyre i Kristiansand privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– Jeg er uenig i premisset for spørsmålet, det er Ap som privatiserer. De gjør at private tjenester kun er mulig å bruke for de med tjukkest lommebok. Vi ønsker å knytte private aktører inn i det offentlige velferdstilbudet, der pengene følger tjenestene. Det skal ikke koste mer om du velger en offentlig eller privat barnehage eller sykehjem. Jeg er opptatt av at folk skal kunne velge. Vi ønsker for eksempel at det neste sykehjemmet som bygges skal være privat, vi vil utvide fritt brukervalg til å også gjelde hjemmesykepleien, og vi vil fortsette å legge til rette for at private skal bygge og drifte barnehager.

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Vi vil gjennomføre tiltak som faktisk reduserer utslippene, ikke symbolpolitikk. Helt konkret vil vi sette krav til at alle skip som legger til i havna og som skal være her mer enn 24 timer skal tilkobles landstrøm. Vi sier at den neste kollektivkontrakten i Kristiansand må være basert på nullutslipp. Vi vil stille grav til næringslivet, for eksempel om utslippsfrie byggeplasser. Og Kristiansand gjør alt vi kan for å bli en viktig aktører innen havvindeventyret med en nasjonalt kompetansesenter for havvind.

Kjell Arne Hermansen, ordførerkandidat i Drammen (101.859 innbyggere)

I korte trekk, hva er de viktigste grepene du vil gjøre dersom dere vinner i Drammen?

– Vi vil få fart på Drammen. Vi har hatt nullvekst over lengre tid. Nå vil vi skape 3.000 nye kontorarbeidsplasser, 1.500 nye arbeidsplasser innen logistikk og industri og 3.000 nye boliger. Vi vil satse på skolen, i dag går 1 av 5 ut av skolen i Drammen uten å kunne lese og regne skikkelig. Og vi vil sørge for at man blir glad av å være gammel i Drammen.

Drammen har ikke eiendomsskatt. Forplikter du deg til å ikke innføre eiendomsskatt hvis du vinner?

– Vi går til valg på fortsatt nei til eiendomsskatt. Kommuneøkonomien er stram, vi må prioritere best mulig, og veien til eiendomsskatt er kort. Høyre er garantisten mot eiendomsskatt i Drammen.

Kjell Arne Hermansen, Høyres ordførerkandidat i Drammen.

Arbeiderpartiet advarer mot at Høyrestyrte byer vil bety kutt i velferden. Hva er ditt svar på det?

– Kommuneøkonomien er den samme uansett om det er Ap eller Høyre som styrer. Det som påvirker kommuneøkonomien sterkest nå er regjeringen, som har overført verdier fra strømselskapet vårt til staten og som har kuttet i støtteordninger til sykehjemsplasser. Og som har tatt fra oss fritidskortet. Så vi føler at det er andre som påfører kutt i velferden i rammen. Vi vil prioritere de pengene vi har etter beste evne.

Vil Høyre i Drammen privatisere velferdstjenester som barnehager og omsorgsinstitusjoner?

– I dag er barnehagene i Drammen eid ca. 50/50 av private og det offentlige. Vi er veldig fornøyde med dagens miks. Når det gjelder sykehjem har Drammen ikke hatt noen private tjenesteleverandører. Her kan vi se på en miks, for oss er det kvaliteten på tjenestene som er viktigst.

---

Den politiske situasjonen i Drammen

 • Ap og rødgrønn side har styrt Drammen siden 2019
 • På den siste lokale meningsmålingen til Drammens Tidende er det blått flertall på grunn av Høyres store framgang i kommunen

---

Hva er din plan for å kutte i klimagassutslippene?

– Vi må ha en fornuftig arealplan, og ta en del av veksten med gange, sykkel og kollektiv. Og muligens ferje på elva. Vi ønsker å bruke vår innkjøpsmakt til å være forutsigbare for næringslivet, slik at de kan tilpasse sine leveranser mot våre mål. Og vi må legge forholdene til rette for det private næringslivet, slik at de enda raskere kan omstille seg til det grønne skiftet. Gjenbruk av byggematerialer er kanskje den største gjenbruksutfordringen hos oss. Og vi må sørge for en atferdsendring, slik at innbyggerne velger mer miljøvennlig.

---

Hvorfor akkurat disse byene?

Akkurat hvilke byer som er Norges største er ikke så lett å vite som man skulle tro.

SSBs definisjon av tettsteder handler om sammenhengende bebyggelse. Her strekker for eksempel Oslo seg inn i Bærum og blir en millionby. SSB anser også for eksempel Stavanger og Sandnes eller Fredrikstad og Sarpsborg som ett tettsted selv om det er ulike kommuner.

Siden det her er snakk om lokalvalg har Dagsavisen tatt utgangspunkt i SSBs liste over Norges mest folkerike kommuner som også er byer med over 100.000 innbyggere. Derfor er for eksempel Bærum og Asker ikke en del av utvalget.

---

Mer fra Dagsavisen