Nord-Norge

Snart vil også Høyre tvinge turistene til å legge igjen mer penger i Norge

Nå åpner også skattemotstanderne i Høyre for at norske turistkommuner skal kunne sende en ekstraregning til besøkende utlendinger.

LOFOTEN (Dagsavisen): – Vi ønsker dette på plass, og ønsker at det kommer i gang fort, sier Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten til Dagsavisen.

Det hun snakker om er turistskatt, eller besøksbidrag som tilhengerne av en slik skatt gjerne kaller det.

De siste årene har utenlandske turister virkelig fått øynene opp for Norge som turistdestinasjon. Det har gitt klingende mynt i kassa til reiselivsnæringen, men samtidig gitt en del utfordringer for turistkommunene.

Slitasje på infrastruktur som turstier og toaletter, forurensing og problemer knyttet til for eksempel avfallshåndtering kommer med på lasset når veldig mange mennesker besøker en liten kommune på kort tid.

Tidligere i år varslet regjeringen at de jobber med å innføre en turistskatt, slik mange andre europeiske land har. Den konkrete løsningen på hvordan regjeringen vil legge opp en slik skatt er ikke klar, men det kan for eksempel være en ekstra skatt på hotellovernattinger, reiselivsbedrifter eller cruiseanløp. Lofoten ligger an til å få innføre dette som et pilotprosjekt ganske snart.

Så langt har det største opposisjonspartiet Høyre vært imot turistskatt. Men nå kan partiet snu. På landsmøtet til helgen skal de behandle en storresolusjon om kommunepolitikk. Og i den resolusjonen har partiet lagt inn en formulering om at også Høyre nå vil la kommunene innføre turistskatt.

Lokale muligheter

– Vi foreslår ikke en innføring av en nasjonal turistskatt, men foreslår å åpne for at kommuner som belastes uforholdsmessig mye av den økte turismen, kan ha en slik mulighet lokalt. Dette kan for eksempel gjelde oppgradering av offentlige toaletter eller søppeltømming. Men eventuell innretning og nivå må selvsagt utredes nærmere. Dersom landsmøtet skulle gå inn for et slikt vedtak er det også naturlig at Høyres skatteutvalg tar med seg dette videre inn i sitt arbeid.

Det sier Mudassar Kapur til Dagsavisen. Han er partiets finanspolitiske talsperson, og har selv ledet utvalget som har landet på å foreslå å la turistkommunene få innføre en lokal turistskatt.

Mudassar Kapur er skeptisk til å stramme inn utlånsforskriften. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NHO Reiseliv er enig med Høyre, at det er behov for å finne gode fellesgodeløsninger, men maner til forsiktighet og en rettferdig skattlegging. Fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal sier de er «kritiske til forhastede løsninger der en allerede tungt beskattet turistnæring blir pålagt nye skatter uten en helhetlig plan». Men de er ikke nødvendigvis helt kritiske til et pilotprosjekt, slik regjeringen i første omgang legger opp til.

– Det viktigste er at det ikke innføres nye skatter på hotellovernatting eller andre reiselivsbedrifter som betaler vanlige skatter og avgifter i dag. Men hvis vi ser på for eksempel en lokal løsning som legges på forurensingsleddet, som ilandstigning av cruise, bobiler eller biler, så vil ikke vi avvise pilotene, sier Bjørndal.

NHO Reiseliv er redde for at Norge, som allerede er et dyrt ferieland, vil bli enda dyrere og skremme turistene til å velge andre land når de planlegger ferien.

– Norge ligger allerede i utkanten av Europa. Vi har høy moms, flypassasjeravgift, og andre ting som gjør det relativt kostbart å dra til Norge. Å fordyre den prisen gjennom en turistskatt vil slå uheldig ut, sier Bjørndal, og legger til:

– Vi syntes ofte debatten starter i feil ende. Reiselivet i Norge har vokst, og det er positivt. Det skaper enormt med arbeidsplasser, og bidrar til store inntekter til kommunekassa. Reiselivet i Norge bringer bolyst og verdiskaping til hele landet. Å snakke om å skattlegge dette er å starte debatten i feil ende. Vi må heller se på løsninger for de få stedene i landet de har overturisme i korte perioder.

Kvalitet og opplevelse

Kapur i Høyre er ikke bekymret for at en eventuell turistskatt vil skremme turister fra å besøke Norge.

– Publikums eventuelle reaksjon vil bero på både nivå og innretningen man velger lokalt basert på grundig utredning. Og ikke minst på hva besøkende får igjen i form av løft i kvalitet og opplevelse av destinasjonen i sin helhet. Den vurderingen vil selvsagt kommunene selv være nærmest til å gjøre, sier han.

Han er heller ikke bekymret for at kommuner med allerede trange kommunebudsjetter vil bruke turistskatt på en uvettig måte til å skaffe seg noen nødvendige ekstrainntekter.

– Forslaget går som nevnt ut på å åpne for at kommuner som belastes uforholdsmessig mye av den økte turismen kan ha en slik mulighet lokalt. Jeg tror derfor at lokale folkevalgte vil kunne finne gode løsninger som ivaretar helheten slik at man i sum fortsetter å være en attraktiv kommune for både sine innbyggere, næringslivet og besøkende, sier Kapur.

Samuelsen i Destinasjon Lofoten tar gledelig imot nyheten om at flere partier hiver seg på turistskatt-tanken, eller besøksbidrag som de kaller det.

– Det handler om at gjestene som besøker oss i Lofoten er med på å bidra til infrastrukturen og fellesgodene som må på plass for å forhindre slitasje og unngå forsøpling, sier hun, og sier de har jobbet i mange år for å få på plass en slik ordning.

– Kommuneøkonomien er basert på antall innbyggere, og det er cirka 24.500 innbyggere i Lofoten. Gjestene overgår innbyggertallet mangegangen, og det bør jo ikke være sånn at man må prioritere mellom sykehjemsplasser sett opp mot fellesgoder. Vi må få på plass en ordning som bidrar til at vi kan ivareta Lofoten som en god plass og bo og en god plass og besøke også for fremtidige generasjoner.

Turistene godtar skatten

Hun frykter ikke turismen vil rammes av dette, da de har spurt flere turister gjennom undersøkelser og lignende.

– Folk er vant til å betale bidrag til steder de er på. Og de svarene vi fikk hos de vi spurte, var at det var ingen problem så lenge de vet at det går til det formålet. Det handler om å ta vare på vårt område for fremtidige generasjoner, slik at gjester i fremtiden skal få oppleve det vi opplever i dag.

Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destination Lofoten

Hun sier at de ønsker å hente inn bidraget ved å belaste gjesten direkte ved innreise, enten på båtbilletten eller via skiltavlesning eller annet.

– Er det problemfritt?

– Ikke helt, det har noen juridiske ting med seg. Men vi har fått signalisert at det skal være en pilot. Og når du har en pilot, kan en se for seg en prøveforskrift, og ikke en endring av lovverk i første omgang, sier hun, og forteller at lignende løsning er foreslått i Verdensarvfjordene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: