Politikk

Distriktsopprør i Høyre vil presse fram nei til lakseskatt

Sju fylkeslag i Høyre har samlet seg for å kreve at partiet sier et bastant nei til regjeringens lakseskatt. Nå følger Erna Solberg etter, og åpner for å reversere lakseskatten dersom Høyre vinner valget i 2025.

– Det er rett og rimelig at man betaler skatt for det man bruker av våre felles ressurser. Men grunnrenteskatt på toppen av alt annet, uten å se det i sammenheng med den totale skattebelastningen er ganske tullete, sier Eivind Holst, fylkesleder i Nordland Høyre til Dagsavisen.

Selv om Høyre har et landsmøtevedtak på at de er mot grunnrenteskatt på havbruk, den såkalte «lakseskatten», har tonen fra ledelsen i partiet så langt vært at de vil vente med å ta endelig stilling til forslaget til regjeringen har lagt fram et forslag for Stortinget.

Det er ikke godt nok, mener Høyres fylkespolitikere fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Nye skatter

På Høyres landsmøte til helgen har det blant annet kommet inn en felles uttalelse fra sju fylkeslag som partiet må ta stilling til. Under tittelen «Nei til grunnrenteskatt på havbruk» krever fylkeslagene i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder at Høyre skal si et tydelig nei til lakseskatten regjeringen kom med i fjor.

I uttalelsen krever fylkeslagene blant annet at Høyre sier klart at:

  • Regjeringens forslag om å tredoble skatten på norsk havbruk er uansvarlig og uaktuelt å støtte.
  • Uansett formen skatteendringer skal få, må de utredes skikkelig, med reelle høringsrunder – inkludert også den færøyske modellen slik næringen og partene i arbeidslivet har bedt om.
  • At endringer derfor bør utsettes til 2024 slik at det blir tid til å utrede konsekvenser og gå i dialog med næringen for å finne gode løsninger.

– Høyre vil støtte opp under lokal verdiskaping, økt sysselsetting og vekst i næringslivet over hele Norge, og vil gjenta vårt tidligere landsmøtevedtak som sier nei til nye grunnrenteskatter slik regjeringen foreslår på havbruk, heter det i uttalelsen.

Frustrert på ledelsen

Ordførerkandidat i Ålesund og fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre Monica Molvær sier resolusjonen kom som en følge av en frustrasjon med ledelsen i Høyre, som mange fylkeslag langs kysten ikke opplevde at tok tilstrekkelig avstand til regjeringens skattepakke til oppdrettsnæringen.

– Vi har tidligere opplevd at Høyre ikke har vært tydelige nok i standpunktet som ble vedtatt på landsmøtet når regjeringens forslag ble presentert, men hadde døra på gløtt for å gå i forhandlinger. Det har vært ekstremt fortvilende for oss som bor langs kysten og som møter bedriftseierne som nå må si opp ansatte og permittere, og der investeringene stopper opp, sier hun.

Monica Molvær, fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre.

Hensikten med uttalelsen er blant annet å minne om at Høyre i sitt arbeidsprogram tydelig har sagt nei til lakseskatten.

– Vi var flere fylker langs kysten som sendte inn egne forslag som var nesten identiske. Nå har vi gått sammen og lagd en felles uttalelse, som står seg sterkere når den er signert av alle langs hele kysten. Oppsummert minner den om vårt tidligere landsmøtevedtak, og beskriver situasjonen som har oppstått. Investeringer på nærmere 40 milliarder har stoppet opp. Konsekvensene som skyller innover hele kysten er veldig skremmende. Nå ser vi ringvirkningene av forslaget til regjeringen, som ikke er trådt i kraft ennå, sukker hun.

– Sier dere nei til all ny grunnrenteskatt på havbruk, eller bare regjeringas pakke?

– Den pakka regjeringen har sendt på høring. Næringa selv sier at de kan være med på å bidra mer, men det må vi finne ut av sammen med næringa. Det må være noe som ikke skader verdiskapingen og setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Åpner for reversering

På et pressemøte tirsdag i forkant av landsmøtet sa Høyre-leder Erna Solberg at det er lite sannsynlig at Høyre kom til å støtte regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk.

– Vårt utgangspunkt er at det er lite sannsynlig, men vi har ikke sett hva regjeringen kommer med. Basert på det de sendte ut på høring er det ingen grunn til at Høyre skal gå inn for det. Det er et dårlig forslag som skaper mer jobb til advokater og konsulenter. Det er et veldig dårlig forslag fra regjeringen, sa Solberg.

Høyres leder Erna Solberg på pressemøtet før Høyres landsmøte til helgen.

Til Dagsavisen sier den tidligere statsministeren at hun stemte for det aktuelle resolusjonsforslaget i årsmøtet til Vestland Høyre. Hun er svært tydelig på at Høyre ikke støtter forslaget til lakseskatt som er sendt på høring fra regjeringen.

Hun åpner også for å reversere lakseskatten dersom Høyre vinner regjeringsmakt i 2025.

– Vi har ikke fått regjeringens forslag ennå. Men utgangspunktet vårt er selvfølgelig at hvis vi ikke er med på det regjeringen gjør vil vi fremme endringer når vi kommer i regjering, sier Solberg.

– Det gjelder også grunnrenteskatt på havbruk?

– Ja. Det betyr ikke nødvendigvis at det som kommer fra regjeringen blir stående hvis vi mener det regjeringen har foreslått er feil. Grunnrente beskatter vi allerede i dag. Grunnrente er det ingen i Høyre som mener at vi ikke skal finne en beskatning på. Selv næringen sier at de kan betale mer skatt, men de må ha et system som ikke er så negativt for verdiskapingen og nasjonalt eierskap, sier Solberg.

Hvorvidt den innkomne uttalelsen faktisk skal behandles på Høyres landsmøte avgjøres torsdag. Høyres landsmøte går av stabelen 24.–26. mars.

Nyeste fra Dagsavisen.no: